Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9844/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kapuvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kapuvár közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kapuvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03650
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Telefon: +36 96596002
E-mail: jegyzo@kapuvar.hu
Fax: +36 96596005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapuvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kapuvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás célja a kapuvári Pátzay Galéria kialakításával kapcsolatos építési beruházás
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45300000-0
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kapuvár közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron”
Címe: 9330 Kapuvár, Damjanich u., 1489/12 hrsz.
Épületgépészet:
Szellőzés:
Az épületben komfort szellőzést nem terveztünk, csupán a filtrációnak megfelelő, N=0,5x-es légcserét biztosító szellőzést alakítunk ki.
A légkezelő egy hővisszanyerős, WOLF CWL-400 Excellent 4/0 R típusú berendezés, amely V= 400 m3/ó légszállításra képes, Δp=150 Pa légcsatorna ellenállás mellett.
A légkezelő a mozgáskorlátozott WC álmennyezeti terébe telepített. Megközelítését az álmennyezetbe épített lehajtható létráról biztosítottuk.
A friss levegő beszívás a tetősík felett, az uralkodó szélíránnyal szemben, míg az elszívott leve-gő kifúvása 180°-kal elfordulva, a széliránnyal egyező irányba történik.
A friss, hőcserélt levegőt a kiállítóterem K-i szárnyában, a födém alatti falsarokban húzódó ø200 horganyzott acél szalagból készült spikó könnyűlemez csővezeték fújja be, réstollattyús szabályozású SCHAKO KG-R-8 415x65mm-es légrácson keresztül.
Az elszívás a kiállítóterem Ny-i szárnyában történik, hasonló kialakítással, mint a befúvó ágon. A kiállítótermet szellőztető légcsatornák és a légkezelő csatlakozásánál kör keresztmetszetű 550 HCSM-∅200-típusú L=1000mm hangtompítókat telepítünk. A tervezett légcsatorna függesztését szokványos, gumibélelésű csőbilincsekkel kell kialakítani. A színmázolásra az építészeti tervek az irányadók.
Hűtés:
A kiállítóterem nyári hőnyereségét a vonatkozó MSZ-04.140 szerint számoltuk, 20 fő egyidejű látogató létszám esetén.
A számított hőigény QNY=15 kW
A hűtést egy duo- és egy triosplit rendszerrel terveztük.
A kültéri egységek: DAIKIN MULTI 5MXS90E és DAIKIN MULTI 3MXS68G típusok.
A kiállítóteremben 5 db DAIKIN FLXS50B típusú, Q=4900W/db névleges teljesítményű bel-téri egység biztosítja a hűtést.
A hűtési csőhálózat vékonyfalú installációs rézcsőből készül, klíma célokra alkalmas, kapilláris forrasztásos csőkötésekkel, gyári hőszigeteléssel.
A hűtőberendezések üzembehelyezését csak szakcég végezheti.
A kondenzátum elvezetése faláttörés után a hőszigetelésben levezetett ∅32x1,8/pvc csővel történik. A csövek talajszinten szabad kifolyásúak.
Vízellátás és csatornázás:
A kiállítóterem akadálymentes WC blokkja igényel víz- és csatorna ellátást. A csatlakozási pont az épület falsíkja előtti 1 m távolságban.
A belső vízhálózatot a padlószerkezet szigetelő rétegében többrétegű műanyagcsővel terveztük.
A betervezett berendezések:
- mozgáskorlátozott mosdó H-M 1 db
- mozgáskorlátozott WC 1 db
A vízhálózat anyaga PPR anyagú műanyag cső, polifúziós (hegesztett) kötésekkel.
A használati melegvízellátást SIEBEL-ELTRON típusú, zárt melegvíz tároló biztosítja.
A csatornahálózatot célszerűen falsík előtti szereléssel, szokványos, tokos, gumigyűrűs tömítésű PVC műanyagcsővel terveztük., megrendelői igény szerint.
Épületvillamosság:
Az épület felszereltségét az építész tervező és a beruházó bevonásával alakítottuk ki. A kiállítóterekben sínes világítási rendszer készül DALI-s szabályozott világítással. A villamos tervek a tervezett funkciók lekövetését szolgálják. Alapvetően minden villamos működtetésű eszközhöz az ellátást az egyeztetett helyre biztosítottuk.
A szerkezetépítés során a betonszerkezetű aljzatban, födémben és falakban is védőcsöveket, elágazó dobozokat kell elhelyezni mely a szerkezetépítő és villamos kivitelező összehangolt munkáját igényli.
Az erős és gyengeáramú rendszerek közös védőcsőben nem vezethetők.
Az energia elosztását maszkos kivitelű elosztóból oldjuk meg. A dugalj áramköröket
áramvédő kapcsolóval látjuk el. Áramköri kialakítás nagyfokú szelektivitást biztosít. Alapvetően az épületben süllyesztett erősáramú szerelés készül YSLY-J vezetékkel és flexibilis, nagyszilárdságú (pl. SYMALEN) alkalmazásával.
A kötődobozok elhelyezését alapvetően kerülni kell, ill. mélyített kivitelű szerelvénydobozokat kell alkalmazni, mely mögött a kötést el lehet készíteni. Az informatikai csatlakozót is az erősáramú csatlakozóval közös keretben kell elhelyezni.
Szerelési magasságok:
Kapcsolók: 1,3 m
Dugaljak általában 0,3 m
Dugaljak alárendelt helyeken, 1,3 m
Kommunikációs csatlakozó 0,3 m
Napelemek:
21 db 270 Wp/db teljesítményű napelem egymással villamosan sorba van kötve, illetve egymással párhuzamosan üzemelnek két körben. A napelem modulok névleges árama 8,75 A, amely rövidre tárt kivezetések esetén sem haladhatja meg a 9,32 A-t. A napelem modulok névleges feszültsége: 30,8 Vmp (üres járási feszültsége: 37,9 VOC). A napelem modulok soros kapcsolásával a feszültségértékek összeadódnak a modulszámától függően.
Az építési beruházás építési engedély köteles tevékenység keretében kerül megvalósításra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tervezett épület műemléki környezetben helyezkedik el. A földmunkák csak folyamatos régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők, amelynek ellátására az építési engedély alapján Ajánlatkérő köt szerződést a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeummal.
Az építési beruházás megvalósításának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások tartalmazzák.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45210000-2 Magasépítési munka
45300000-0 Épületszerelési munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő vállalása 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Átalányár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-0008
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés „A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron” tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nemes Bau Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9400 Sopron, Varsa utca 8.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990-2-08

Hivatalos név: Kovács Bau Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9.
Város: Jobaháza
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9323
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13236382-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges