Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9845/2018
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Sé Község Önkormányzata Bucsu Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Sé község közigazgatási területe, Sé, Szabadság utca 83/8. hrsz.;Bucsu Község közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„Szkendó” Építő és Mélyépító Mérnöki Kft.;„Szkendó” Építő és Mélyépító Mérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Helyi Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sé Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23863
Postai cím: Szabadság utca 29
Város:
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9789
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 94540535
E-mail: miki.nemes.se@gmail.com
Fax: +36 94540535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.se.hu
 
Hivatalos név: Bucsu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rohonczi utca 2.
Város: Bucsu
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9792
Ország: HU
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 94540535
E-mail: miki.nemes.se@gmail.com
Fax: +36 94540535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bucsu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Helyi Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése 1-2 rész Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése (építési beruházás)
1. rész:
Sé közigazgatási területéhez tartozó építési munkák
Elvégzendő munkák, főbb mennyiségek:
A kiépítendő vízilétesítmény célja a Sé község belterületén húzódó Szabadság utca déli oldalán levő vízgyűjtőterület csapadékvizeinek biztonságos elvezetése.
A-1 jelű nyílt árok (befogadója: Szünösei patak) (0+569,7 km sz.)
Hossza: 569,7 fm
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 8,0 - 26,0 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederelem
Műtárgyak: 24 db D 40 cm/beton kapubejáró áteresz, átépítendő
A-2 jelű nyílt árok (befogadója: Szünösei patak) (0+379,5 km sz.)
Hossza: 379,5 fm
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 3,0 - 28,0 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederelem
Műtárgyak: 10 db D 40 cm/beton kapubejáró áteresz, átépítendő
2 db D 40 cm/beton kapubejáró áteresz, tervezett
1 db D 40 cm/beton kapubejáró áteresz, megmaradó
18 fm csővezeték tisztítása (DN 400-500 átmérő között)
Vízjogi létesítési engedély száma: 36800/570-2/2018.
Jogerő száma: 36800/570-3/2018.
2. rész:
Bucsu közigazgatási területéhez tartozó építési munkák
Elvégzendő munkák, főbb mennyiségek:
A-1 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 137,9 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 6 - 20 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 7 db áteresz D 40 cm/beton
A-2 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 38,6 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 6,5 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 2 db áteresz D 40 cm/beton
A-3 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 6,1 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 100 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: -
A-4 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 17,1 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 37 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton

A-5 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 41,0 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 17 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 2 db áteresz D 40 cm/beton
A-6 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 51,5 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 5-9 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 3 db áteresz D 40 cm/beton
A-7 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 18,3 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 20 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton
A-8 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 49,9 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 10-20 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 3 db áteresz D 40 cm/beton
A-9 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 55,5 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 3,0 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 3 db áteresz D 40 cm/beton
A-10 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 24,1 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 10 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton
A-11 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 30,8 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 4 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton
A-12 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 17,1 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 37 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton
A-13 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 7,8 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 10 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: -
A-14 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 32,1 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 10 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 2 db áteresz D 40 cm/beton
Bucsu 203., 207. hrsz-ú övárok (befogadó: Bucsu 203. hrsz-ú árok)
Hossza: 210,2 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 6-65 %0
Rézsűhajlása: 2:1
Burkolat: I/40/40 mederburkoló elem energiatörő küszöbbel
Műtárgyak: -
Bucsu 207. hrsz-ú övárok (befogadó: Bucsu 203., 207. hrsz-ú ingatlanok)
Hossza: 85,0 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 46-100 %0
Rézsűhajlása: 2:1
Burkolat: I/40/40 mederburkoló elem energiatörő küszöbbel
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton
Vízjogi létesítési engedély száma: 36800/146-5/2018.
Jogerő száma: 36800/146-6/2018.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38833670 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sé település csapadékvíz-elvezetése Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Sé község közigazgatási területe, Sé, Szabadság utca 83/8. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sé település csapadékvíz-elvezetése (építési beruházás)
1. rész:
Sé közigazgatási területéhez tartozó építési munkák
Elvégzendő munkák, főbb mennyiségek:
A kiépítendő vízilétesítmény célja a Sé község belterületén húzódó Szabadság utca déli oldalán levő vízgyűjtőterület csapadékvizeinek biztonságos elvezetése.
A-1 jelű nyílt árok (befogadója: Szünösei patak) (0+569,7 km sz.)
Hossza: 569,7 fm
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 8,0 - 26,0 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederelem
Műtárgyak: 24 db D 40 cm/beton kapubejáró áteresz, átépítendő
A-2 jelű nyílt árok (befogadója: Szünösei patak) (0+379,5 km sz.)
Hossza: 379,5 fm
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 3,0 - 28,0 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederelem
Műtárgyak: 10 db D 40 cm/beton kapubejáró áteresz, átépítendő
2 db D 40 cm/beton kapubejáró áteresz, tervezett
1 db D 40 cm/beton kapubejáró áteresz, megmaradó
18 fm csővezeték tisztítása (DN 400-500 átmérő között)
Vízjogi létesítési engedély száma: 36800/570-2/2018.
Jogerő száma: 36800/570-3/2018.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő mértéke (hónap) 20
2 A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja (kiszállási idő) a bejelentést követően (munkanap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Ft Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Bucsu település csapadékvíz-elvezetése Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Bucsu Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bucsu közigazgatási területéhez tartozó építési munkák
Elvégzendő munkák, főbb mennyiségek:
A-1 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 137,9 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 6 - 20 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 7 db áteresz D 40 cm/beton
A-2 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 38,6 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 6,5 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 2 db áteresz D 40 cm/beton
A-3 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 6,1 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 100 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: -
A-4 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 17,1 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 37 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton

A-5 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 41,0 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 17 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 2 db áteresz D 40 cm/beton
A-6 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 51,5 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 5-9 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 3 db áteresz D 40 cm/beton
A-7 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 18,3 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 20 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton
A-8 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 49,9 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 10-20 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 3 db áteresz D 40 cm/beton
A-9 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 55,5 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 3,0 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 3 db áteresz D 40 cm/beton
A-10 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 24,1 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 10 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton
A-11 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 30,8 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 4 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton
A-12 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 17,1 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 37 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton
A-13 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 7,8 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 10 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: -
A-14 jelű csapadékvíz elvezető árok (befogadó: Arany patak)
Hossza: 32,1 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 10 %0
Rézsűhajlása: 1:1
Burkolat: PRT 40/40/50 mederburkoló elem
Műtárgyak: 2 db áteresz D 40 cm/beton
Bucsu 203., 207. hrsz-ú övárok (befogadó: Bucsu 203. hrsz-ú árok)
Hossza: 210,2 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 6-65 %0
Rézsűhajlása: 2:1
Burkolat: I/40/40 mederburkoló elem energiatörő küszöbbel
Műtárgyak: -
Bucsu 207. hrsz-ú övárok (befogadó: Bucsu 203., 207. hrsz-ú ingatlanok)
Hossza: 85,0 m
Fenékszélessége: 0,4 m
Fenékesése: 46-100 %0
Rézsűhajlása: 2:1
Burkolat: I/40/40 mederburkoló elem energiatörő küszöbbel
Műtárgyak: 1 db áteresz D 40 cm/beton
Vízjogi létesítési engedély száma: 36800/146-5/2018.
Jogerő száma: 36800/146-6/2018.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő mértéke (hónap) 20
2 A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja (kiszállási idő) a bejelentést követően (munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Ft Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sé település csapadékvíz-elvezetése Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépító Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg utca 2
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: info@szkendo.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23821782
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19.577.295
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Irtás, föld-és sziklamunka, közmű csatornaépítés, közmű csővezetékek és szerelvények szerelés, útburkolat alap és makadámburkolat készítése, kőburkolat készítése, betonpálya burkolat készítése, bitumenes alap és makadámburkolat készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy u. 77. II/14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
E-mail: info@bit-ép.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 26866336-2-42
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 19.886.120 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépító Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18

Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy u. 77. 2. em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26866336-2-42

Hivatalos név: Litor KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízöntő utca 7.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213-2-18

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bucsu település csapadékvíz-elvezetése Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépító Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg utca 2
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: info@szkendo.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18.438.677
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19.256.375
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Irtás, föld-és sziklamunka, közmű csatornaépítés, útburkolat alap és makadámburkolat készítése, betonpálya burkolat készítése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépító Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18

Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy u. 77. 2. em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26866336-2-42

Hivatalos név: Litor KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízöntő utca 7.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213-2-18

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges