Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9852/2018
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Tordas Község Önkormányzat
Teljesítés helye:2463 Tordas Köztársaság út 2. HRSZ: 232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MAVA-PLAN Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tordas Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK20942
Postai cím: Szabadság út 87
Város: Tordas
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2463
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Csaba
Telefon: 22/467502
E-mail: palyazat@tordas.hu
Fax: 22/467655
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tordas.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Tordasi Egészségház átalakítása és felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Tordasi Egészségház átalakítása és felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2463 Tordas Köztársaság út 2. HRSZ: 232
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházással érintett épület alapterülete 229,85 m2, melyet Ajánlatkérő az
egyenértékűség vizsgálata körében mérőszámnak tekint.
Egészségház kialakítása a meglévő épület átalakításával, felújításával. Az alábbi munkák elvégzése:
- Bontási munkák
- Kőműves munká k
- Tetőszerkezet épít és, felújítás
- Villanyszerelés
- Burkolás
- Festés
- Asztalo s munkák, szerkezetek
- Hőszigetelés álmennyezettel
- Nyílászárók
- Homlokzati hőszigetelés
- Gépészet
- Falszigete lés
- Parkoló-, járd a építés
A közbeszerzés mennyisége:
A tárgybeli épület 98,82 m2 t erülete vonatkozásában felújítási, 130,99 m2 területe vonatkozásában átalakítási feladatok
elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2633 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Tordasi Egészségház átalakítása és felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MAVA-PLAN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mező utca 10/A.
Város: Agárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: HU
E-mail: info@mavaplan.hu
Telefon: +36 309565161
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22570018
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42.752.798
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2463 Tordas Köztársaság út 2. HRSZ: 232
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházással érintett épület alapterülete 229,85 m2, melyet Ajánlatkérő az
egyenértékűség vizsgálata körében mérőszámnak tekint.
Egészségház kialakítása a meglévő épület átalakításával, felújításával. Az alábbi munkák elvégzése:
- Bontási munkák
- Kőműves munká k
- Tetőszerkezet épít és, felújítás
- Villanyszerelés
- Burkolás
- Festés
- Asztalo s munkák, szerkezetek
- Hőszigetelés álmennyezettel
- Nyílászárók
- Homlokzati hőszigetelés
- Gépészet
- Falszigete lés
- Parkoló-, járd a építés
A közbeszerzés mennyisége:
A tárgybeli épület 98,82 m2 t erülete vonatkozásában felújítási, 130,99 m2 területe vonatkozásában átalakítási feladatok
elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42.752.798
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MAVA-PLAN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mező u. 10/A.
Város: Agárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: HU
E-mail: info@mavaplan.hu
Telefon: +36 309565161
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22570018
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„4.2.) A teljesítési határidő: 2018. 09. 30. napja azzal, hogy a Vállalkozó - a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén - előteljesítésre jogosult.”
„5.5.) A szerződés teljesítési határideje (ami a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának határideje): 2018. 09. 30. napja.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A mérföldkövek elsődleges tervezése szerint a projekt keretében a kivitelezés időtartama 9 hónap lett volna (I. ütemig 4 hónap, II. ütemig 3 hónap, III. ütemig 2 hónap).
Az eredetileg tervezett ütemezéshez képest a projekt mérföldköveiben csúszás következett be, melyek ellenére Megrendelő tartani szándékozott az eredeti 2018. július 31-i projekt befejezési határidőt.
Ennek érdekében a Megrendelő a 2018. június 30-ai mérföldkő elé tervezte a kivitelezés befejezését, tartalékként egy hónap csúszást is belekalkulálva az előre nem látható események miatt, ezért került a teljesítési határidő 2018. május 31. napjában meghatározásra, ezzel azonban az eredetihez képest 9 hónapról 4 hónapra csökkent a kivitelezés időszaka.
A tárgybeli kivitelezés esetében a munkavégzés folyamatos, azonban az eredetileg tervezett kivitelezési időtartam csökkenése mellett az alábbi tényezők hátráltatják a kivitelezés határidőben történő befejezését:
Az orvosi rendelő folyamatos nyitva tartása érdekében - miután erre más lehetőség nem kínálkozott - két ütemben kell elvégezni a kivitelezést.
A kivitelezés során előre nem látható munkák merültek fel az alábbiak szerint:
- több válasz- és főfalat kellett elbontani és újraépíteni,
- az összes vakolatot le kellett verni a minősége miatt,
- több új ajtónyílást kellett teljesen újrafalazni.
A felmerült többletmunkák jelentős időtöbbletet jelentettek és munkaszervezési nehézségeket okoztak.
Ezen többletmunkák miatt a Kivitelezőnek az eredetileg tervezetthez képest több alvállalkozót kellett bevonnia, azonban az építőiparban tapasztalható fellendülés okozta munkateher miatt lehetetlenné vált ezen alvállalkozók határidő betartásával történő bevonása.
Jelenleg a 230 m2-ből 165 m2-en (72 %) folynak a munkálatok (kivéve a tetőfelújítás és a külső homlokzat szigetelése).
Tehát teljes egészében történik az átalakítás a védőnői szolgálat kialakításán és az engedélyhez nem kötött átalakítás területein, valamint részben az orvosi rendelő tervezett részein.
Ezeken a területeken megtörtént a bontás, és az új falak építése. Elkészült a falszigetelés, az aljzat, a vízszigetelés, a padló hőszigetelése, a belső vakolás, és a teljes felületen az aljzatbetonozás. Helyükön vannak a gépészeti vezetékek, a hálózatra való rákötések (víz-csatorna, fűtés). Elkészült a villanyszerelés és a gyengeáramú hálózat csövezése, fali dobozolása vezetékezése. A lábazati szigetelés készítéséhez és az új járda kialakítása miatt fel lett törve az épület mellett a járda. Elkészült a gipszkarton mennyezet vázszerkezete a hőszigeteléssel. A napokban helyükre kerülnek ezen a részen a külső nyílászárók.
Az egész épület tetején ki lett cserélve a cserépfedés és az ereszcsatorna, és a külső nyílászáró szélei kivételével elkészült a külső falak hőszigetelése vakolat nélkül.
A jelenleg felújítás - átalakítás alatt álló rész reális befejezése a munkák szoros szervezésével június 30. nappal tartható.
A fennmaradó 65 m2-en az átalakítás-felújítás az építési technológiák miatt legalább 3 hónapot vesz igénybe, így a teljes kivitelezés reális befejezése 2018. szeptember 30. napja.
Fentiekkel számolva az eredetileg tervezett 9 hónap helyett 8 hónap alatt készülne el a kivitelezés úgy, hogy a többletmunkák is megvalósulnak.
A projektben vállalt indikátorok teljesítése 2018. október 31-ig vállalt határidőig biztosított.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42.752.798 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42.752.798 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben