Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9884/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Perenye Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Aranyhíd Óvoda 9722 Perenye, Jókai M. u. 19. (386/1. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VASI TANDEM Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Perenye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23591
Postai cím: Béke út 34
Város: Perenye
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Imre Viktoria polgármester
Telefon: +36 94511843
E-mail: polgarmester.perenye@gmail.com
Fax: +36 94511843
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.perenye.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A perenyei Aranyhíd Óvoda felújítása és korszerűsítése (építési beruházás) Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00014
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A perenyei Aranyhíd Óvoda felújítása és korszerűsítése (építési beruházás) Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00014
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Aranyhíd Óvoda 9722 Perenye, Jókai M. u. 19. (386/1. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő épület szabadon álló beépítésű, téglafalazattal épült, magastetős, melyben jelenleg is óvoda működik.
A működési feltételek javítása érdekében az épület felújítása, átalakítása és bővítése a közbeszerzés tárgya.
Az épület tornaszobával és kiszolgáló helyiségekkel bővül, és az akadálymentesítése is elvégzendő.
A meglévő épület vezetékes ivóvízzel, szennyvízcsatornával, földgázzal és elektromos közművel ellátott.
Beépített alapterület:
meglévő épület: 153,33 m2
meglévő tároló épület: 24,44 m2
tervezett bővítés: 140,13 m2
összesen: 317,90 m2
Az épület hasznos alapterületei:
meglévő épületrész: 115,93 m2 + 19,53 m2 külső tér
bővítés: 108,78 m2 + 4,37 m2 külső tér
összesen: 224,71 m2 + 23,90 m2 külső tér
Építési engedély iktatószáma: VA-06/HF02/1776-13/2017
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00014

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9597 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A perenyei Aranyhíd Óvoda felújítása és korszerűsítése (építési beruházás) Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00014
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VASI TANDEM Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás kir. u. 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: info@vasitandem.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52531100
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Aranyhíd Óvoda 9722 Perenye, Jókai M. u. 19. (386/1. hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő épület szabadon álló beépítésű, téglafalazattal épült, magastetős, melyben jelenleg is óvoda működik.
A működési feltételek javítása érdekében az épület felújítása, átalakítása és bővítése a közbeszerzés tárgya.
Az épület tornaszobával és kiszolgáló helyiségekkel bővül, és az akadálymentesítése is elvégzendő.
A meglévő épület vezetékes ivóvízzel, szennyvízcsatornával, földgázzal és elektromos közművel ellátott.
Beépített alapterület:
meglévő épület: 153,33 m2
meglévő tároló épület: 24,44 m2
tervezett bővítés: 140,13 m2
összesen: 317,90 m2
Az épület hasznos alapterületei:
meglévő épületrész: 115,93 m2 + 19,53 m2 külső tér
bővítés: 108,78 m2 + 4,37 m2 külső tér
összesen: 224,71 m2 + 23,90 m2 külső tér
Építési engedély iktatószáma: VA-06/HF02/1776-13/2017
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/12 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52531100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VASI TANDEM Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás kir. u. 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: info@vasitandem.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul a szerződés mellékletét képező, az ajánlati kötöttség meghosszabbítására vonatkozó ajánlatkérői felhívás szerint:
4. Teljesítési határidő: 2018. október 12.
2. A Szerződés 7. pontja (a számlázások ütemezése) az alábbiak szerint módosul:
1. számú részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de
legkésőbb 2018. június 14-ig a szerződés mellékletét képező, az ajánlati kötöttség
meghosszabbítására vonatkozó ajánlatkérői felhívás szerint:
összege nettó: 13.132.775 Ft
+ 27 % ÁFA: 3.545.849 Ft
összege bruttó: 16.678.624 Ft

2. számú részszámla: a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de
legkésőbb 2018. augusztus 1-ig a szerződés mellékletét képező, az ajánlati kötöttség
meghosszabbítására vonatkozó ajánlatkérői felhívás szerint:
összege nettó: 13.132.775 Ft
+ 27 % ÁFA: 3.545.849 Ft
összege bruttó: 16.678.624 Ft
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Perenye Község Önkormányzata 2018. február 20-án az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogatásáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a költségnövekmények fedezetére támogatási igényt nyújtott be a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé, amelyben kimutatásra került, hogy 13.949.797,- Ft hiánnyal kell az Önkormányzatnak számolnia a projekt megvalósítása érdekében.

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 70. § (2) bekezdése értelmében felkérte az ajánlattevőket ajánlataik 30 nappal, azaz 2018. április 21. napjáig, illetve további 15 nappal, azaz 2018. május 7. napjáig történő fenntartására, meghosszabbítására. Mivel az ajánlattevők a fenti időpontokig nem jeleztek vissza, illetve nem nyilatkoztak ajánlatkérőnek, illetve megbízottjának, ezért a Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében úgy kell tekinteni, hogy az ajánlataikat az ajánlatkérő által megjelölt időpontig az ajánlattevők fenntartják.
A Szerződés mellékletét képező, az ajánlati kötöttség meghosszabbítására vonatkozó ajánlatkérői felhívások miatt a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára és ezzel összefüggésben az írásbeli összegezés megküldésére 45 nappal később került sor, ennek következtében a teljesítési, illetve a részteljesítési határidők nem tarthatóak.
A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges döntéshozatali mechanizmus okán elhúzódott, így az 1. sz. résszámla benyújtásához a 25 %-os teljesítést a Vállalkozó nem tudja az előírt határidőre (2018. április 30.) teljesíteni.
Az 1. sz. résszámla módosított teljesítési határideje: 2018. június 14.
A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges döntéshozatali mechanizmus okán elhúzódott, így a 2. sz. résszámla benyújtásához a 50 %-os teljesítést a Vállalkozó nem tudja az előírt határidőre (2018. június 18.) teljesíteni.
Az 2. sz. résszámla módosított teljesítési határideje: 2018. augusztus 1.
A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges döntéshozatali mechanizmus okán elhúzódott, így a teljesítési határidőt a Vállalkozó nem tudja az előírt határidőre (2018. augusztus 31.) teljesíteni.
A módosított teljesítési határidő: 2018. október 12.
A nettó vállalkozói díj nem változik, új elemre a szerződésmódosítás nem terjed ki.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 52531100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 52531100 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben