Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/134
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.13.
Iktatószám:9888/2018
CPV Kód:45234116-2
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, Siófok hrsz: 8366, 0315/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KELET-ÚT Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 1. rész: Lepsény - Szántód-Kőröshegy vv. átépítéséhez kapcsolódóan Siófok-Töreki elágazásnál új közúti gyalogos átkelőhely kiviteli terv készítése és megvalósítása vasúti gyalogos átkelőhelyhez kapcsolódóan
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234116-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész: Lepsény - Szántód-Kőröshegy vv. átépítéséhez kapcsolódóan Siófok-Töreki elágazásnál új közúti gyalogos átkelőhely kiviteli terv készítése és megvalósítása vasúti gyalogos átkelőhelyhez kapcsolódóan
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234116-2
További tárgyak:45213321-9
45231400-9
31527270-9
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: Magyarország, Siófok hrsz: 8366, 0315/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: 1 db, a 7.sz. fkl. utat keresztező közúti gyalogos
átkelőhely és csatlakozó járdaszakasz (kb. 100 m hosszban, 1,5 m széles térköves burkolattal) megépítése kiviteli terv készítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3310 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Lepsény - Szántód-Kőröshegy vv. átépítéséhez kapcsolódóan Siófok-Töreki elágazásnál új közúti gyalogos átkelőhely kiviteli terv készítése és megvalósítása vasúti gyalogos átkelőhelyhez kapcsolódóan;
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KELET-ÚT Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos u. 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24713430
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213321-9
További tárgyak:45234116-2
45231400-9
31527270-9
71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: Magyarország, Siófok hrsz: 8366, 0315/5
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: 1 db, a 7.sz. fkl. utat keresztező közúti gyalogos átkelőhely és csatlakozó járdaszakasz (kb. 100 m hosszban, 1,5 m széles térköves burkolattal)
megépítése kiviteli terv készítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36142595
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KELET-ÚT Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos u. 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: 36.142.595,- Ft + ÁFA, azaz harminchatmillió-száznegyvenkettőezer-ötszázkilencvenöt forint + ÁFA.
2. A Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Megrendelő a Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeret összege: 1.807.129,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázhétezer-százhuszonkilenc forint.
3. A Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 8.1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Teljesítési Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.807.129,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázhétezer-százhuszonkilenc forint.
4. A Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 8.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.807.129,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázhétezer-százhuszonkilenc forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.
5.A Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Építési feladat/Szakasz/Rész Határidő: év, hónap, nap
Siófok-Töreki elágazásnál új közúti gyalogos átkelőhely létesítése vasúti gyalogos átkelőhelyhez kapcsolódóan 2018. június 8.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Kezelő 2017. július 4. napján kelt, SOM-39/80/2017 iktatószámú közútkezelői hozzájárulása 2.1.7. pontjában előírta, hogy a „Gyalogos átkelőhely előtt mindkét irányból a rávezető világítást is meg kell tervezni, vagy szabvány alóli felmentést kell kérni (…)”. A Kezelő a kiviteli tervre szerződéskötést követően adott közútkezelői hozzájárulását így olyan feltételhez szabta, mely jelentősen eltér a korábbi, tenderdokumentációban szereplő közútkezelői hozzájárulásában megadottól. Az új előírás szerint meg kell tervezni és meg kell valósítani a meghatározott, korábban feladatát nem képező rávezető világítást, illetve a biztonsági korlátot, mely pót-műszaki tartalom fentiek szerint a szerződéskötést megelőzően nem volt előrelátható.
A Kezelő által előírt pót-műszaki tartalom a következők megvalósítását jelenti:
- a szerződés szerint kiépítendő gyalogos-átkelőhely megvilágítása céljából kiépített közvilágítás plusz 7 db lámpaoszloppal való kibővítése;
- a szerződés szerint átalakítandó szalagkorlát 122 méterrel történő kiegészítése;
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24713430 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36142595 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben