Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9889/2018
CPV Kód:30125000-1
Ajánlatkérő:Vas Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:9500 Celldömölk, Városház tér 1. I. emelet 9500 Celldömölk, Dr Géfin Gy. tér 10. I. emelet 9500 Celldömölk, dr. Géfin Gy. tér 9. I. emelet 9900 Körmend, Szabadság tér 4. I. emelet 9900 Körmend, Szabadság tér 5. I. emelet 9900 Körmend Szabadság tér 7. I. emelet 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u.15. I. emelet 9730 Kőszeg, Szűk u. 2. 9730 Jurisich tér 6. 9600 Sárvár, Batthyány u. 47. III. emelet 9600 Sárvár, Kossuth L. tér 2. I. emelet 9600 Sárvár, Várkerület 3. I. emelet 9600 Sárvár, Várkerület 4. 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 9741 Őriszentpéter, Városszer 106. 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1. II. emelet 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. 9700 Szombathely, Zanati u. 3. 9700 Szombathely, Szily János u. 30. 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8. 9700 Szombathely, Welther Károly u. 3. 9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33. 9700 Szombathely, Gagarin u. 2. I. emelet 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8. I. emelet 9700 Szombathely Széll Kálmán u. 54. emelet 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. udvari épület II. emelet 9700 Szombathely, Sági u. 4. 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3. I. emelet 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20. i. emelet 9700 Szombathely Hunyadi út 45. 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 9. 9700 Szombathely, Hargita u. 31. I. emelet 9700 Szombathely, Sugár u. 9. I. emelet 9700 Szombathely, Sugár u. 9. III. emelet 9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40. I. emelet 9700 Szombathely, Vasút u. 14. 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98. 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. I. emelet 9800 Vasvár, Árpád tér 1. 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. I. emelet 9800 Vasvár, Főszolgabíró tér 2. I. emelet;9500 Celldömölk, Városház tér 1. I. emelet 9500 Celldömölk, Dr Géfin Gy. tér 10. I. emelet 9500 Celldömölk, dr. Géfin Gy. tér 9. I. emelet 9900 Körmend, Szabadság tér 4. I. emelet 9900 Körmend, Szabadság tér 5. I. emelet 9900 Körmend Szabadság tér 7. I. emelet 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u.15. I. emelet 9730 Kőszeg, Szűk u. 2. 9730 Jurisich tér 6. 9600 Sárvár, Batthyány u. 47. III. emelet 9600 Sárvár, Kossuth L. tér 2. I. emelet 9600 Sárvár, Várkerület 3. I. emelet 9600 Sárvár, Várkerület 4. 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 9741 Őriszentpéter, Városszer 106. 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1. II. emelet 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. 9700 Szombathely, Zanati u. 3. 9700 Szombathely, Szily János u. 30. 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8. 9700 Szombathely, Welther Károly u. 3. 9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33. 9700 Szombathely, Gagarin u. 2. I. emelet 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8. I. emelet 9700 Szombathely Széll Kálmán u. 54. emelet 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. udvari épület II. emelet 9700 Szombathely, Sági u. 4. 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3. I. emelet 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20. i. emelet 9700 Szombathely Hunyadi út 45. 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 9. 9700 Szombathely, Hargita u. 31. I. emelet 9700 Szombathely, Sugár u. 9. I. emelet 9700 Szombathely, Sugár u. 9. III. emelet 9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40. I. emelet 9700 Szombathely, Vasút u. 14. 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98. 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. I. emelet 9800 Vasvár, Árpád tér 1. 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. I. emelet 9800 Vasvár, Főszolgabíró tér 2. I. emelet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK15403
Postai cím: Berzsenyi tér 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galankó Márta
Telefon: +36 94517126
E-mail: galanko.marta@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30125000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Fax, nyomtató és multifunkciós eszköz kellékanyag beszerzés”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 9160446 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Fax, nyomtató és multifunkciós eszköz kellékanyag beszerzés”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30125000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9500 Celldömölk, Városház tér 1. I. emelet
9500 Celldömölk, Dr Géfin Gy. tér 10. I. emelet
9500 Celldömölk, dr. Géfin Gy. tér 9. I. emelet
9900 Körmend, Szabadság tér 4. I. emelet
9900 Körmend, Szabadság tér 5. I. emelet
9900 Körmend Szabadság tér 7. I. emelet
9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u.15. I. emelet
9730 Kőszeg, Szűk u. 2.
9730 Jurisich tér 6.
9600 Sárvár, Batthyány u. 47. III. emelet
9600 Sárvár, Kossuth L. tér 2. I. emelet
9600 Sárvár, Várkerület 3. I. emelet
9600 Sárvár, Várkerület 4.
9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.
9741 Őriszentpéter, Városszer 106.
9700 Szombathely, Hollán E. u. 1. II. emelet
9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.
9700 Szombathely, Zanati u. 3.
9700 Szombathely, Szily János u. 30.
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.
9700 Szombathely, Welther Károly u. 3.
9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.
9700 Szombathely, Gagarin u. 2. I. emelet
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8. I. emelet
9700 Szombathely Széll Kálmán u. 54. emelet
9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. udvari épület II. emelet
9700 Szombathely, Sági u. 4.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 3. I. emelet
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20. i. emelet
9700 Szombathely Hunyadi út 45.
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 9.
9700 Szombathely, Hargita u. 31. I. emelet
9700 Szombathely, Sugár u. 9. I. emelet
9700 Szombathely, Sugár u. 9. III. emelet
9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40. I. emelet
9700 Szombathely, Vasút u. 14.
9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.
9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. I. emelet
9800 Vasvár, Árpád tér 1.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. I. emelet
9800 Vasvár, Főszolgabíró tér 2. I. emelet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Fax-, nyomtató kellékanyag:
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott fax-, nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 726 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Továbbá az 1. rész tekintetében további 112 db kellékanyag vételi opció 1. pontjaként, illetve mindezeken felül további 45 db kellékanyag a vételi opció 2. pontjaként került meghatározásra, melynek részletei az ajánlattételi felhívás VIII. pontjában szerepelnek.
Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, fenti mennyiségektől (összesen 883 db) opció keretében + 30%-kal (mindösszesen 1148 db mennyiségi keret erejéig) eltérhet.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – legalacsonyabb ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1. rész
az Ajánlattételi felhívás IV. pontja valamint a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában foglaltak szerint
Opció 1. pont: A központosított közbeszerzés keretében az előkészítés szakaszában érvényes keret-megállapodásokban nem elérhető kellékanyagok, a valós szükséglet szerint, típusonként legfeljebb évi 1 db beszerzésre kerülhet sor. Megrendelésükre típusonként és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ilyen irányú igényünk keletkezik.
Opció 2. pont: A központosított közbeszerzési portálon a közbeszerzési eljárás előkészítésének időpontjában található releváns keret-megállapodásokban kizárólag 1 ajánlattevő képes szállítani. Megrendelésükre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintett, keret-megállapodásokban ajánlattevője nem képes a temék(ek) szállítására.
Opció 3. pont: Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, az 1. rész tekintetében megjelölt kellékanyagok tekintetében megadott mennyiségektől (összesen 883 db) opció keretében + 30%-kal (mindösszesen 1148 db mennyiségi keret erejéig) eltérhet.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Fax, nyomtató és multifunkciós eszköz kellékanyag beszerzés”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30125000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9500 Celldömölk, Városház tér 1. I. emelet
9500 Celldömölk, Dr Géfin Gy. tér 10. I. emelet
9500 Celldömölk, dr. Géfin Gy. tér 9. I. emelet
9900 Körmend, Szabadság tér 4. I. emelet
9900 Körmend, Szabadság tér 5. I. emelet
9900 Körmend Szabadság tér 7. I. emelet
9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u.15. I. emelet
9730 Kőszeg, Szűk u. 2.
9730 Jurisich tér 6.
9600 Sárvár, Batthyány u. 47. III. emelet
9600 Sárvár, Kossuth L. tér 2. I. emelet
9600 Sárvár, Várkerület 3. I. emelet
9600 Sárvár, Várkerület 4.
9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.
9741 Őriszentpéter, Városszer 106.
9700 Szombathely, Hollán E. u. 1. II. emelet
9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.
9700 Szombathely, Zanati u. 3.
9700 Szombathely, Szily János u. 30.
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.
9700 Szombathely, Welther Károly u. 3.
9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.
9700 Szombathely, Gagarin u. 2. I. emelet
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8. I. emelet
9700 Szombathely Széll Kálmán u. 54. emelet
9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. udvari épület II. emelet
9700 Szombathely, Sági u. 4.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 3. I. emelet
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20. i. emelet
9700 Szombathely Hunyadi út 45.
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 9.
9700 Szombathely, Hargita u. 31. I. emelet
9700 Szombathely, Sugár u. 9. I. emelet
9700 Szombathely, Sugár u. 9. III. emelet
9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40. I. emelet
9700 Szombathely, Vasút u. 14.
9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.
9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. I. emelet
9800 Vasvár, Árpád tér 1.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. I. emelet
9800 Vasvár, Főszolgabíró tér 2. I. emelet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Multifunkciós eszköz kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utángyártott és utántöltött multifunkciós eszköz kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 264 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Továbbá a 2. rész tekintetében további 23 db kellékanyag vételi opció 1. pontjaként került meghatározásra, melynek részletei az ajánlattételi felhívás VIII. pontjában szerepelnek.
Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, fenti mennyiségektől (összesen 287 db) opció keretében + 30%-kal (mindösszesen 373 db mennyiségi keret erejéig) eltérhet.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – legalacsonyabb ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 2. rész
az Ajánlattételi felhívás IV. pontja valamint a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában foglaltak szerint
Opció 1. pont: A központosított közbeszerzés keretében az előkészítés szakaszában érvényes keret-megállapodásokban nem elérhető kellékanyagok, a valós szükséglet szerint, típusonként legfeljebb évi 1 db beszerzésre kerülhet sor. Megrendelésükre típusonként és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ilyen irányú igényünk keletkezik.
Opció 2. pont: Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a 2. rész tekintetében megjelölt kellékanyagok tekintetében megadott mennyiségektől (összesen 287 db) opció keretében + 30%-kal (mindösszesen 373 db mennyiségi keret erejéig) eltérhet.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fax, nyomtató kellékanyag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszegi u. 6. fszt.1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: tenderbizt@gmail.com
Telefon: +36 209927912
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002015
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14959488-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12871232
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8085781
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: a beszerzésre kerülő termékek teljesítési helyre történő szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszegi u. 6. fszt. 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14959488-2-18

Hivatalos név: Profil Copy 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: KIss Ernő út 15-2.
Város: MIskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086-2-05

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Multifunkciós eszköz kellékanyag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszegi u. 6. fszt.1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: tenderbizt@gmail.com
Telefon: +36 209927912
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002015
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14959488-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5589456
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1074665
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A beszerzésre kerülő termékek teljesítési helyre történő szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zékori Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszegi u. 6. fszt. 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14959488-2-18

Hivatalos név: Profil Copy 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: KIss Ernő út 15-2.
Város: MIskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933086-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges