Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9911/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Üllő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2225 Üllő, Deák Ferenc utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgátlató Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Üllő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15818
Postai cím: Templom tér 3
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 29320011
E-mail: titkarsag@ullo.hu
Fax: +36 29521930
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ullo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ullo.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Üllő, Deák Ferenc utcai útépítés”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Üllő, Deák Ferenc utcai útépítés”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233141-9
További tárgyak:45233142-6
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2225 Üllő, Deák Ferenc utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Közművek, közútkezelők szakfelügyelete nyilatkozatok alapján, vezetékek feltárása, lejárt nyilatkozatok, pecsétek érvényességének meghosszabbítása 1 előirányzat
Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása 131 m2
Térkő burkolat bontása, törmelék elszállítása 38 m2
Aszfalt pályaszerkezet bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre 2 064 m2

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Földkiemelés új pályaszerkezet, szélesítés helyén föld elszállításával 2 157 m3
Úttükör készítése pályaszerkezet csere, új pályaszerkezet, szélesítés építésénél 4 753 m2
Úttükör tömörítése nagy felületen Trg=95% tömörségi fokra 2 377 m3
Kiemelt szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapgerendával 999 fm
Sülyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapgerendával 36 fm
Kerti szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapgerendával 984 fm
CKt alapréteg építése 651 m3
FZKA 0/55 zúzottkő alapréteg építése 1 188 m3
FZKA 0/32 zúzottkő alapréteg építése 223 m3
Tömör bazaltzúzalék építése térkő alá 44 m3
GRK2 nem szőtt geotextília terítése 2 974 m2
200 g/m2 geotextília terítése 1 562 m2

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel 118,96 m3
AC 22 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel 178,44 m3
8 cm vtg. szürke színű térkő burkolat építése kapubehajtóknál 134,00 m2
6 cm vtg. szürke színű térkő burkolat építése 416,00 m2
8 cm vtg. vörös színű térkő térkő burkolat építése kapubejáróknál 180,00 m2
6 cm vtg. vörös színű térkő térkő burkolat építése 832,00 m2
Taktilis burkolat építése vakok és gyengénlátók részére 40x40 cm elemekből 3,00 m2
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
Munkagödör földkiemelése 339 m3
Tisztítóakna építése fedlappal 18 db
48X48 rácsméretű víznyelő akna építése fedlappal 36 db
300-as KGPVC csapadékcsatorna építése 452 fm
200-as KGPVC csapadékcsatorna építése 87 fm

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Humuszolás, füvesítés 2 760 m2
Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése 10 db
Kisméretű közműszerelvények szintbeemelése 7 db
Fák ültetése 20 db

VI. FORGALOMTECHNIKA
Jelzőtábla oszlop elhelyezése 3 db
Új jelzőtábla elhelyezése oszlopra 3 db
Burkolati jelek felfestése fehér tartós festékkel 24 m2
Forgalomkorlátozó oszlop kihelyezése 33 db
Építés alatti forgalomtechnika 1 készlet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1277 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Üllő, Deák Ferenc utcai útépítés”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgátlató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tisza utca 37.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail: szaboaszfaltozas@gmail.com
Telefon: +36 703186144
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80752495
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233141-9
További tárgyak:45233142-6
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2225 Üllő, Deák Ferenc utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Közművek, közútkezelők szakfelügyelete nyilatkozatok alapján, vezetékek feltárása, lejárt nyilatkozatok, pecsétek érvényességének meghosszabbítása 1 előirányzat
Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása 131 m2
Térkő burkolat bontása, törmelék elszállítása 38 m2
Aszfalt pályaszerkezet bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre 2 064 m2

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Földkiemelés új pályaszerkezet, szélesítés helyén föld elszállításával 2 157 m3
Úttükör készítése pályaszerkezet csere, új pályaszerkezet, szélesítés építésénél 4 753 m2
Úttükör tömörítése nagy felületen Trg=95% tömörségi fokra 2 377 m3
Kiemelt szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapgerendával 999 fm
Sülyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapgerendával 36 fm
Kerti szegély építése előregyártott beton elemekből C 20/25-32/FN min. beton alapgerendával 984 fm
CKt alapréteg építése 651 m3
FZKA 0/55 zúzottkő alapréteg építése 1 188 m3
FZKA 0/32 zúzottkő alapréteg építése 223 m3
Tömör bazaltzúzalék építése térkő alá 44 m3
GRK2 nem szőtt geotextília terítése 2 974 m2
200 g/m2 geotextília terítése 1 562 m2

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel 118,96 m3
AC 22 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel 178,44 m3
8 cm vtg. szürke színű térkő burkolat építése kapubehajtóknál 134,00 m2
6 cm vtg. szürke színű térkő burkolat építése 416,00 m2
8 cm vtg. vörös színű térkő térkő burkolat építése kapubejáróknál 180,00 m2
6 cm vtg. vörös színű térkő térkő burkolat építése 832,00 m2
Taktilis burkolat építése vakok és gyengénlátók részére 40x40 cm elemekből 3,00 m2
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
Munkagödör földkiemelése 339 m3
Tisztítóakna építése fedlappal 18 db
48X48 rácsméretű víznyelő akna építése fedlappal 36 db
300-as KGPVC csapadékcsatorna építése 452 fm
200-as KGPVC csapadékcsatorna építése 87 fm

V. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Humuszolás, füvesítés 2 760 m2
Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése 10 db
Kisméretű közműszerelvények szintbeemelése 7 db
Fák ültetése 20 db

VI. FORGALOMTECHNIKA
Jelzőtábla oszlop elhelyezése 3 db
Új jelzőtábla elhelyezése oszlopra 3 db
Burkolati jelek felfestése fehér tartós festékkel 24 m2
Forgalomkorlátozó oszlop kihelyezése 33 db
Építés alatti forgalomtechnika 1 készlet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80752495
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tisza utca 37.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail: szaboaszfaltozas@gmail.com
Telefon: +36 703186144
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés 3.) pontja szerint Vállalkozó feladatát képezi a Deák utca felújításának kivitelezése a dokumentációban meghatározottak szerint. A szerződésmódosítás kizárólag a kivitelezés műszaki tartalmát érinti, mely az alábbiakra változik:
A D 300 gerincvezeték nyomvonala a szelvényezés szerinti baloldalra, a zöld területre kerül áthelyezésre a terepszinttől max. 80 cm folyásfenék szintre, víznyelő aknák összekötésre kerülnek D 200 KG PVC csővel, bal oldali víznyelő aknafenék átfolyós kivitelűre változik és a tisztító aknákba egyoldali bekötéssel kerülnek rákötésre. Feltárt 40 cm kő útalap nem kerül elbontásra, kétoldali burkolatszélesítésre és a teljes burkolat megerősítésére kerül sor.
A szerződés szerinti vállalkozói díj változatlan marad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közműfeltárás során kiderült, hogy a talajvízszint jóval magasabb a Megrendelő által ismert szintnél. A Vállalkozó által feltárt magas talajvízszint és a meglévő közművek miatt Vállalkozó az előírttól eltérő műszaki megoldásra tett javaslatot, melyet a Műszaki ellenőr és a Tervező is egyenértékűként elfogadott.
Vállalkozó javaslata alapján a D 300 gerincvezeték nyomvonala a szelvényezés szerinti baloldalra, a zöld területre kerül áthelyezésre a terepszinttől max. 80 cm folyásfenék szintre, víznyelő aknák összekötésre kerülnek D 200 KG PVC csővel, bal oldali víznyelő aknafenék átfolyós kivitelűre változik és a tisztító aknákba egyoldali bekötéssel kerülnek rákötésre. Feltárt 40 cm kő útalap nem kerül elbontásra, kétoldali burkolatszélesítésre és a teljes burkolat megerősítésére kerül sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 80752495 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 80752495 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben