Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9964/2018
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:Győri Egyházmegye
Teljesítés helye:9022 Győr, Újkapu u. 2-4. (Hrsz.: 6763) és 9026 Győr, Damjanich utca 58. (Hrsz.: 10395)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BELLMANN Magas- és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK14932
Postai cím: Káptalandomb - 5/B.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Veres András
Telefon: +36 96550740
E-mail: gyoriegyhazmegye.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 96550741
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gyor.egyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://gyor.egyhazmegye.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Szent László Katolikus Szakkollégium energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése a KEHOP 5.2.3.-16-2016-00053 azonosítószámú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Szent László Katolikus Szakkollégium energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése a KEHOP 5.2.3.-16-2016-00053 azonosítószámú projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 9022 Győr, Újkapu u. 2-4. (Hrsz.: 6763) és 9026 Győr, Damjanich utca 58. (Hrsz.: 10395)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
Homlokzati nyílászárók cseréje
A tervezett nyílászárók méretben, anyagban, osztásban megegyeznek a meglévő nyílászáró szerkezetekkel. Valamennyi külső nyílászáró szerkezet cserére kerül. Belső nyílászáró szerkezeteket nem érinti a beruházás.
Ablakok: egyedi fa ablak, hőhídmentes, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E rétegrend (Ug=0,6W/m2K) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,00 W/m2K).
Ajtók: egyedi fa, olajfékes ajtócsukóval, hőhídmentes, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 14 mm argon töltéssel - 3+3 mm Low-E rétegrend, mindkét oldalon biztonsági üveg (Ug=1,1 W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,6 W/m2K) alumínium küszöb elhelyezésével.
A földszinti ablakok és ajtók biztonsági rácsa megőrzendő és az új szerkezetekhez csatlakoztatni kell.
Külső határoló falak kialakítása
A falak 10 cm vtg kőzetgyapot hőszigetelést kapnak. A hőszigetelés után az eredeti épület színezésével megegyező törtfehér színű vakolat készül. A homlokzaton lévő díszrácsozás, korlátozás az homlokzatképzés után felújított állapotban vissza kell építeni. A vakolat és kőkeretezést helyre kell állítani. A homlokzatokon lévő terméskő burkolatokat a hőszigetelés után az eredeti megjelenéssel megegyezőleg vissza kell építeni.
Lapostető vízszigetelése és hőszigetelése
A meglévő lapostető 16 cm vtg ROCKWOOL vagy ezzel műszakilag egyenértékű hőszigetelést kap.
A lapostetőn bitumenes vastaglemez vagy ezzel műszakilag egyenértékű vízszigetelés készül.
Napelemes rendszer telepítése
A napelemes rendszer az elvárt 14.000 kWh éves fogyasztás fedezetére szolgál. Az épület tájolása illetve a tető dőlésszögét figyelembe véve a PVGIS adatok alapján ezen energiamennyiség 148 darab napelemmel valósítható meg.
A napelemek a déli fekvésű tetőfelületre kerül, szarufákra rögzített szarufahorgokra szerelt sínekre kerülnek a napelemek. A tartószerkezet A2 rozsdamentes illetve alumíniumból készült elemeket tartalmaz.
A napelemek közelében az OTSZ előírásainak megfelelően napelem oldali tűzvédelmi kapcsoló kerül beépítésre. A napelem DC oldalon kizárólag szolár kábel használható.
Az inverter egy 15 kVA teljesítményű inverter mely a napelemeknél elhelyezett optimalizálókkal működik együtt. Az inverter előtt és mögött, azaz a DC és AC oldalon B+C túlfeszültség védelem védi a rendszert.
Az épület főelosztójától az inverter tápellátása védett nyomvonalon kerül kialakításra.
Szent László Katolikus Szakkollégium
Napelemes rendszer telepítése
A tervezett napelemes rendszer 195 darab egyenként 275 Wp-es napelemmel valósítható meg - a magastetős épületen 150 db napelem, míg a lapostetős épületen 45 db napelem elhelyezésével. A napelemek közelében az OTSZ előírásainak megfelelően napelem oldali tűzvédelmi kapcsoló kerül beépítésre.
Lapostető vízszigetelése és hőszigetelése
A meglévő lapostető 16 cm vtg ROCKWOOL vagy ezzel műszakilag egyenértékű hőszigetelést kap.
A lapostetőn bitumenes vastaglemez vagy ezzel műszakilag egyenértékű vízszigetelés készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Jelen beszerzés az Európai Unióból származó forrásból, a KEHOP-5.2.3-16-2016-00053 azonosítószámú „Győri Egyházmegye épületeinek energetikai felújítása” című projekt keretében kerül finanszírozásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1516 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BELLMANN Magas- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galántai u. 34.
Város: Győr
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail: bellmann@bellmann.hu
Telefon: +36 96335199
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96519069
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 170968523
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 9022 Győr, Újkapu u. 2-4. (Hrsz.: 6763) és 9026 Győr, Damjanich utca 58. (Hrsz.: 10395)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.2.4. pontban foglaltak az alábbiak tekintetében módosultak:
A Prohászka Ottokár Gimnázium tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban a homlokzatra és a nyílások káváira meghatározott Rockwool Frontrock Max E típusú szigetelőanyag helyett az egyenértékű Petralana Petrafas kőzetgyapot szigetelés készül.
A Prohászka Ottokár Gimnázium és Szent László Katolikus Szakkollégium tekintetben a közbeszerzési dokumentumokban a napelem táblák tekintetében meghatározott Winaico WST 275P6 megnevezésű napelem táblák helyett az egyenértékű Canadian Solar CS6K-280 P napelem táblák kerülnek beépítésre.
A Prohászka Ottokár Gimnázium és Szent László Katolikus Szakkollégium tekintetben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 90, illetve 84 db optimalizáló helyett 92, illetve 120 db optimalizáló kerül beépítésre 36 db P3t00 és 56 db P600 optimalizáló, illetve 75 db P600 és 45 db P300 optimalizáló megosztásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 170968523
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BELLMANN Magas- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galántai u. 34.
Város: Győr
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail: bellmann@bellmann.hu
Telefon: +36 96335199
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96519069
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. § (1) bekezdése szerint: „Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.”
Fentiekre tekintettel felek egyeztetéseket folytattak és egyes tételek helyett más, az eredetileg meghatározott termékekkel egyenértékű - tehát azonos, vagy magasabb műszaki és minőségi paraméterekkel rendelkező - termékek beépítésében állapodtak meg. Erre tekintettel a Szerződést módosítani szükséges. A Szerződés e módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem minősül jelentős módosításnak, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban eleve lehetővé tette az előírt termékekkel egyenértékű termékek megajánlását, így e módosítás szerinti feltételek nem befolyásolhatták a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárásban való részvételi szándékát, illetve a közbeszerzési eljárás eredményét. Emellett e módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát sem változtatja meg a Kivitelező javára, figyelemmel arra, hogy a módosított - az eredetileg meghatározottakkal egyenértékű - tételek hasonló árfekvésűek. E módosítás lényeges új ajánlattevői kötelezettségre sem terjeszti ki a Szerződés tárgyát, figyelemmel arra, hogy az eredetileg meghatározottakhoz képest egyenértékű termékeket kell Kivitelezőnek leszállítani.
Felek rögzítették továbbá azt is, hogy műszaki okok miatt a közbeszerzési eljárás során kiadott árazatlan és a Kivitelező által beárazott költségvetéshez képest a napelem-rendszerek működésképességének biztosítása érdekében egyes tartozékokból nagyobb mennyiséget kell beépíteni, melyek beépítését Kivitelező a vállalkozási díj megemelése nélkül vállalja, figyelemmel arra is, hogy a Szerződés átalánydíjas jellege miatt a kiadott árazatlan költségvetésben szereplő mennyiségek ilyen irányú pontatlanságaiért a kockázatot Kivitelező viseli. A Szerződés e módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem minősül jelentős módosításnak, figyelemmel arra, hogy a Szerződés átalánydíjas volt, így e módosítás szerinti feltételek nem befolyásolhatták a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárásban való részvételi szándékát, illetve a közbeszerzési eljárás eredményét. Emellett e módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát sem változtatja meg a Kivitelező javára, figyelemmel arra, hogy Kivitelező a többlet tartozékok beszerzését és beépítését a vállalkozói díj megemelése nélkül vállalja. E módosítás lényeges új ajánlattevői kötelezettségre sem terjeszti ki a Szerződés tárgyát, figyelemmel arra, hogy Kivitelező működőképes napelem-rendszerek kivitelezésére vállalt kötelezettséget az átalánydíjas Szerződés keretében, az ehhez szükséges többlet tartozék mennyiség a két épületen megvalósuló teljes napelem-rendszerekhez képest nem jelentős nagyságrendű.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 170968523 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 170968523 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás a vállalkozói díjat nem érinti.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben