Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9966/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pest Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:2120 Dunakeszi, Verseny u. 1. (hrsz. 3915/1);2120 Dunakeszi, 3915/2 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;
Ajánlatkérő típusa:A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK01220
Postai cím: Városház utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vagyongazdálkodási Osztály - Hrustinszki Károly
Telefon: +36 14856900
E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu
Fax: +36 14856903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Dunakeszi integrált kormányzati ügyfélszolgálatának (Kormányablak) kialakítása, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal székhelyének (Törzshivatal) és Földhivatal épületeinek építése - kivitelezési munkák elvégzése
Hivatkozási szám: PMKH-40
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés / A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Dunakeszi integrált kormányzati ügyfélszolgálatának (Kormányablak) kialakítása, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal székhelyének (Törzshivatal) és Földhivatal épületeinek építése - kivitelezési munkák elvégzése az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Dunakeszi integrált kormányzati ügyfélszolgálatának (Kormányablak) kialakítása - kivitelezési munkák elvégzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, Verseny u. 1. (hrsz. 3915/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő állomásépület teljes felújítása és új épületszárny építés. 2120 Dunakeszi Verseny utca 1. (hrsz. 3915/1) szám alatt található földszint + egy emeletes, részben alápincézett, nyeregtetős, falazott kialakítású épületben 899,01 m2 összesített hasznos nettó alapterületen kialakítandó akadálymentesített integrált kormányzati ügyfélszolgálat (Kormányablak), vasúti utasforgalmat kiszolgáló MÁV helyiségek kialakítása, valamint tér rendezés kivitelezési munkáinak elvégzése jelen felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, a kiviteli tervben (részeként a műszaki leírásban), az árazatlan költségvetési kiírásban, az építési engedélyben, valamint az „Arculati Kézikönyv”-ben foglaltak szerint.
Az épület rendeltetése igazgatási funkció, az átalakítandó terület kormányablakként, valamint MÁV utas váróként és pénztárként
működik.
A kivitelez és az épületen belüli funkcionális elrendezést és homlokzati megjelenést is érinti, melynek során az egységes arculatnak megfelelő ügyféltér és kiszolgáló területek, illetve új épületszárny kerül kialakításra. A tervezett beavatkozás szerkezeti átalakítással jár. Ennek részletes leírását a statikai tervfejezet tartalmazza.
A kivitelezés ideje alatt a folyamatos vasútforgalmat, tájékoztatást, vasútüzemetbizto sítani kell. A MÁV-val leegyeztetett Organizációs terv alapján, ideiglenesen konténerekben történő elhelyezéssel.
Födém: A közbenső fa szerkezetű borított gerendás födémrendszer elbontásra kerül, helyette 285 m2 monolit vb. szerkezetű födém kialakítására kerül sor.
Tető: A meglévő keresztnyereg tető tetőszerkezete felújításra kerül, az elkészített faanyagvédelmi szakértői javaslat alapján.
Az épületben lift beépítésére kerül sor.
Az új hozzáépítés homlokzati kialakítás a AUSTROTHERM AT H80 (EPS hőszigetelés; hővezetési tényező: 0,040 W/m2K; nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál: nagyobb vagy egyenlő 80 kPa; hajlítószilárdság: nagyobb vagy egyenlő 125 kPa; Felületre merőleges húzószilárdság: nagyobb vagy egyenlő 150 kPa; méretállandóság normál klímán: plusz/mínusz 0,2%; tűzvédelmi osztály: E) vagy azzal műszakilag egyenértékű 530 m2 hőszigetelő vakolati rendszerrel.
Nyílászárók és burkolatok kialakítása az építész konszignációk szerint, mely a MÁV és a Kormányablak „Arculati Kézikönyv” előírásait veszi figyelembe.
A MÁV és a Kormányablak v endég- és ügyfélforgalmi tereinek teljeskörű akadálymentesítése.
Az épület fűtését és hűtését egy szabad beépítésű kültéri kompakt HIDROS LHA1802/LS/RVP4 SPI254 típusú hőszivattyú látja el beépített hidraulikai blokkal. A fűtési-hűtési rendszert elsősorban mennyezeti fan-coil készülékek (28 db) látják el. Padlófűtési mezők kiépítése történik 1038 m csővezeték felhasználásával.
Kiépítésre kerül egy szellőző rendszer a kormányablak területén 5890 m3/h térfogatárammal, és egy a MÁV területen 700 m3/h térfogatárammal. A vizes rendszerben elhelyezésre kerül egy 300 literes HMV tároló és 59 db szaniter. Elektromos energia ellátás: 3x400A, beépített teljesítmény: 163,1 kW, egyidejű teljesítmény: 145,58 Kw. A lámpatestek korszerű energia takarékos ledes fénycsöves és kompaktfénycsöves: 333 db. Gyengeáramú rendszerek kiépítése + biztonságtechnika és tűzvédelem.
A tetőzetre napelemes rendszer kerül. Kormányablak 21,6 kWp szolár berendezés, MÁV üzemi épület 10,8 kWp szolár
berendezés.
Norma szerinti villámvédelmi rendszer fokozata: LPS III.
A környezetrendezés során a vasútállomás és környezete teljes átépítésére kerül, az állomásépület és az üzemi épület közötti tér
rendezésével (700 m2), az aluljáró lefedésével együtt.
A beszerzés tárgyát nem képezi (az ajánlati ár nem tartalmazza):
- közműfelújítás hozzájárulás költségeit
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama - jogszabály által előírt kötelező jótállás (12 hónap) időtartamán felüli időtartam (kivéve a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (3) bek. 3. és 4. melléklet) (hónap) 20
2 Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal székhelyének (Törzshivatal) és Földhivatal épületeinek építése - kivitelezési munkák elvégzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, 3915/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal székhelyének (Törzshivatal) és Földhivatal új épületeinek építése - kivitelezési munkák elvégzése jelen felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, a kiviteli tervben (részeként a műszaki leírásban), az árazatlan költségvetési kiírásban, valamint az építési engedélyben foglaltak szerint.
Törzshivatal épületének építési munkái:
A 2120 Dunakeszi, 3915/2 hrsz. alatti ingatlanon építendő - akadálymentesített épület, földszint + 2 emelet, építmény-magasság
8,90 m, összesített (hasznos) nettó alapterület: 1469,71 m2 (beépített terület: 991,57 m2) + 41 db parkolóhely kialakítása 2 db
akadálymentesített parkolóval.
Alapozási mód: síkalapozás 707 m3 C12/15-XC2-24-F2 minőségű betonból.
Az épület tartóváza előre gyártott vasbeton szerkezet: 991,57 m2
1 K Előregyártott vasbeton kehely legyártása és elhelyezése monolit vasbeton alaptestekre helyezve, a szükséges kiegészítő
munkákkal együtt kompletten, K01. jelű, 1100x1100x850 mm; 26 db
2 K Előregyártott vasbeton pillér legyártása és elhelyezése kelyhekbe, 40*40 cm méretben, változó magassággal, a szükséges
kiegészítő munkákkal együtt kompletten
2.1 EP01, -02, -03, -12. jelűek, h=12780 mm; 5 db
2.2 EP04 jelűek, h=12620 mm; 1 db
2.3 EP05 jelűek, h=12080 mm; 1 db
2.4 EP06 jelűek, h=11550 mm; 1 db
2.5 EP07-11. és EP13-16. jelűek, h=1 0850 mm; 10 db
2.6 EP50-51 jelűek, h=4090 mm; 8 db
3 K Előregyártott szerkezetek legyártás a és elhelyezése pillér tartószerkezetre, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt
kompletten, rövidkonzol, 200x400x200 mm méretben; 60 db
4 K Előregyártott vasbeton gerendák legyártása és elhelyezése pillér tartószerkezetre, körüreges födémpallók fogadószerkezete,
40*40 és 40*56 cm méretben, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt kompletten
4.1 EG-01, 03, 05, 06, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 17. jelűek h=7560 mm; 30 db
4.2 EG-02, 12 jelűek h=5560 mm; 2 db
4.3 EG-04, jelűek h=5360 mm; 1 db
4.4 EG-08, jelűek h=9560 mm; 1 db
4.5 EG-09, jelűek h=6110 mm; 1 db
4.6 EG-50, jelűek h=10190 mm; 3 d b
4.7 EG-51, jelűek h=3060 mm; 3 db
4.8 EG-52, jelűek h=6650 mm; 2 db
4.9 EG-53, jelűek h=8040 mm; 1 db
4.10 EG-54, jelűek h=7560 mm; 2 d b
4.11 EG-55, jelűek h=7880 mm; 1 db
5 K Körüreges födémpallók legyártása és elhelyezése tartószerkezetre, FF 265/D típus, a szükséges kibetonozásokkal és egyéb
kiegészítő munkákkal együtt kompletten
5.1 H=10 000 mm, SZ=1200 mm; 73,00 db
5.2 H=10 000 mm, SZ=1010 mm, vágott elem; 4,00 db
5.3 H=10 000 mm, SZ=990 mm, vágott elem; 1,00 db
5.4 H=10 000 mm, SZ=750 mm, vágott elem; 2,00 db
5.5 H=10 000 mm, SZ=590 mm, vágott elem; 1,00 db
6 Körüreges födémpallók legyártása és elhelyezése tartószerkezetre, FF 265/B típus, a szükséges kibetonozásokkal és egyéb
kiegészítő munkákkal együtt kompletten
6.1 H=6350 mm, SZ=1200 mm; 22,00 db
6.2 H=6350 mm, SZ=1010 mm, vágott elem; 2,00 db
6.3 H=6350 mm, SZ=820 mm, vágott elem; 1,00 db
6.4 H=6350 mm, SZ=795 mm, vágott elem; 2,00 db
6.5 H=6350 mm, SZ=745 mm, vágott elem; 1,00 db
6.6 H=6350 mm, SZ=625 mm, vágott elem; 1,00 db
7 K Felbeton készítése, 5 cm vatagságban; 70,04 m3
8 K Előregyártott vasbeton lépcsőkarok legyártása és elhelyezése vasbeton tartószerkezetre, a szükséges kiegészítő munkákkal
együtt kompletten, LK1, LK2 és LK3. jelűek; 8 db
Tető: az épületet lezáró koporsófödém monolit vasbeton lemezszerkezet, melyet monolit vasbeton gerendák merevítenek
keresztirányban. A tetőfedésre BAUDER THERMOPLANE - T SV 15 V (szintetikus műanyag tetőszigetelő lemez; húzószilárdság:
nagyobb vagy egyenlő 1200/1200 N/50 mm; szakadási nyúlás: nagyobb vagy egyenlő 19%; továbbszakadási ellenállás:
nagyobb mint 320 N; UV sugárzás: megfelel nagyobb mint 5000 h) vagy azzal műszakilag egyenértékű UV álló csapadék víz
elleni filc kasírozású 1413 m2 műanyag lemez szigetelés kerül.
Homlokzati hőszigetelés: ROCKWOOL FRONTROCK (kőzetgyapot hőszigetelés; deklarálthővezetési tényező: 0,039 W/m2K;
páradiffúziós ellenállás: 1; tűzvédelmi osztály: A1; névleges testsűrűség: 135 kg/m3) homlokzati tűzgát elleni védelem
kialakítására illetve BAUMIT ProTherm EPS (EPS hőszigetelés; hővezetési tényező: 0,040 W/m2K; tűzvédelmi osztály: B1;
testsűrűség: 15-18 kg/m3) általános falfelületen vagy azzal műszakilag egyenértékű anyaggal, összesen 1085 m2.
Az épületben lift beépítésére kerül sor.
Az épület fűtését és hűtését egy szabad beépítésű kültéri kompakt HIDROS LHA3204/LS/RV/P4SPI252 típusú hőszivattyú látja el
beépített hidraulikai blokkal. A fűtési-hűtési rendszert elsősorban mennyezeti fan-coil készülékek (51 db) látják el. Padlófűtési
mezők kiépítése történik 720 m csővezeték felhasználásával. Kiépítésre kerül egy szellőző rendszer 8635 m3/h térfogatárammal.
A vizes rendszerben elhelyezésre kerül egy 800 literes HMV tároló és 32 db szaniter.
Elektromos energia ellátás: 3x125A, beépített teljesítmény: 159,00 kW, egyidejű teljesítmény: 57,60 kw. Földhivatal és
törzshivatal közös hőszivattyús rendszere: 3x250A. A lámpatestek korszerű energia takarékos ledes fénycsöves és
kompaktfénycsöves: 460 db.
Gyengeáramú rendszerek kiépítése 84 IT végpont, + biztonságtechnika és tűzvédelem.
A tetőzetre napelemes rendszer kerül, 23,7 kWp + 26,2 kWp (összesen 49.9 kWp) szolár berendezés.
Norma szerinti villámvédelmi rendszer fokozata: LPS IV.
Környezetrendezés a (törzshivatal és földhivatal területe együtt) parkosítás 3 400 m2, kapcsolódó út parkoló és járda építés
együtt 1 200 m2 területen.
Földhivatal épületének építési munkái:
A 2120 Dunakeszi, 3915/2 hrsz. alatti ingatlanon építendő - akadálymentesített épület földszint + 1 emelet, építmény-magasság
6,85 m, összesített (hasznos) nettó alapterület: 806,94 m2 (beépített terület: 525,7 m2) + 19 db parkolóhely kialakítása 1 db
akadálymentesített parkolóval.
Alapozási mód: síkalapozás 157 m3 C12/15-XC2-24-F2 minőségű betonból.
Az épület tartóváza előre gyártott vasbeton szerkezet. 525,7 m2
1 K Előregyártott vasbeton kehely legyártása és elhelyezése monolit vasbeton alaptestekre helyezve, a szükséges kiegészítő
munkákkal együtt kompletten, K01. jelű, 1100x1100x850 mm; 18 db
2 K Előregyártott vasbeton pillér legyártása és elhelyezése kelyhekbe, 40*40 cm méretben, a szükséges kiegészítő munkákkal
együtt kompletten, EP01-18. jelű, 400x400x7990 mm; 18 db
3 K Előregyártott szerkezetek legyártása és elhelyezése pillér tartószerkezetre, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt
kompletten, rövidkonzol, 200x400x200 mm méretben; 64 db
4 K Előregyártott vasbeton gerendák legyártása és elhelyezés e pillér tartószerkezetre, körüreges födémpallók fogadószerkezete,
40*40 cm méretben, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt kompletten
4.1 EG-01, -02, -11, -12. jelűek h=5160 mm; 8 db
4.2 EG-03, -13 jelűek h=4160 mm; 4 db
4.3 EG-04-08. és EG-14-18. jelűek h=48 60 mm; 20 db
5 K Feszített körüreges födémpallók legyártása és elhelyezése tartószerkezetre, FF 265/E típus, a szükséges kibetonozásokkal és
egyéb kiegészítő munkákkal együtt kompletten
5.1 H=10 000 mm, SZ=1200 mm; 24 db
5.2 H=10 000 mm, SZ=1020 mm, vágott elem; 8 db
5.3 H=10 000 mm, SZ=750 mm, vágott elem; 6 db
6 Felbeton készítése, 5 cm vatagságban; 26,02 m3
7 K Előregyártott elemek gyártmánytervének készítése; 1 klt
Tetőfedésre Bauder THERMOPLAN-T SV 15 V (szintetikus műanyag tetőszigetelő lemez; húzószilárdság: nagyobb vagy egyenlő
1200/1200 N/50 mm; szakadási nyúlás: nagyobb vagy egyenlő 19%; továbbszakadási ellenállás: nagyobb mint 320 N; UV
sugárzás: megfelel nagyobb mint 5000 h), vagy azzal műszakilag egyenértékű UV álló csapadék víz elleni filc kasírozású 484 m2
műanyag lemez szigetelés kerül.
Homlokzati hőszigetelés: ROCKWO OL FRONTROCK (kőzetgyapot hőszigetelés; deklarálthővezetési tényező: 0,039 W/m2K;
páradiffúziós ellenállás: 1; tűzvédelmi osztály: A1; névleges testsűrűség: 135 kg/m3) homlokzati tűzgát elleni védelem
kialakítására illetve BAUMIT ProTherm EPS (EPS hőszigetelés; hővezetési tényező: 0,040 W/m2K; tűzvédelmi osztály: B1;
testsűrűség: 15-18 kg/m3) általános falfelületen vagy azzal műszakilag egyenértékű anyaggal, összesen 424 m2.
Az épületben lift beépítésére kerül sor.
Az épület fűtését és hűtését a törzshivatallal közös hőszivattyú látja el beépített hidraulikai blokkal. A fűtési-hűtési rendszert
elsősorban mennyezeti fan-coil készülékek (31 db) látják el. Padlófűtési mezők kiépítése történik 334 m csővezeték
felhasználásával. Kiépítésre kerül egy szellőző rendszer 3400 m3/h térfogatárammal. A vizes rendszerben elhelyezésre kerül egy
300 literes HMV tároló és 26 db szaniter.
Elektromos energia ellátás: 3x63A, beépített teljesítmény: 40,00 kW, egyidejű teljesítmény: 31,86 kw. Földhivatal és
törzshivatal közös hőszivattyús rendszere: 3x250A.
A lámpatestek korszerű energia takarékos ledes fénycsöves és kompaktfénycsöves: 214 db.
Gyengeáramú rendszerek kiépítése 174 IT végpont + biztonságtechnika és tűzvédelem.
Norma szerinti villámvédelmi rendszer fokozata: LPS IV.
Környezetrendezés a (törzshivatal és földhivatal területe együtt) parkosítás 3 400 m2, kapcsolódó út parkoló és járda építés
együtt 1 200 m2 területen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama - jogszabály által előírt kötelező jótállás (12 hónap) időtartamán felüli időtartam (kivéve a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (3) bek. 3. és 4. melléklet) (hónap) 20
2 Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19262 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Dunakeszi integrált kormányzati ügyfélszolgálatának (Kormányablak) kialakítása - kivitelezési munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt. (közös ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367-2-43

Hivatalos név: B&G Építő Kft. (közös ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szívhegyi út 38.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25057133-2-20

Hivatalos név: KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10962787-2-42

Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12354526-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal székhelyének (Törzshivatal) és Földhivatal épületeinek építése - kivitelezési munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt. (közös ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367-2-43

Hivatalos név: B&G Építő Kft. (közös ajánlattevő)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szívhegyi út 38.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25057133-2-20

Hivatalos név: KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10962787-2-42

Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12354526-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges