Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9978/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Teljesítés helye:1122 Budapest, Péterhegyi út 67.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M.K.UNIT Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Nemzeti azonosítószám: AK14379
Postai cím: Vár Vár 1
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalai Olga
Telefon: +36 96570131
E-mail: hivatal@osb.hu
Fax: +36 96570131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bences.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bences.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján a budapesti Bencés Tanulmányi Ház korszerűsítése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési szerződés alapján a budapesti Bencés Tanulmányi Ház korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1122 Budapest, Péterhegyi út 67.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a budapesti Bencés Tanulmányi Ház korszerűsítése.
Főbb műszaki paraméterek (tájékoztató jelleggel):
Bontási munkák
• Tetőlécezés és cserépfedés bontása - 435 m2
• Fa/műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu - 76,4 m2
• Gipszkarton álmennyezetek bontása - 37 m2
Zsaluzás és állványozás
• Homlokzati csőállvány állítása - 440 m2
Ácsmunka
• Tetőlécezés - 995 m2
Vakolás és rabicolás
• Vékonyvakolatok, alapozók felhordása - 727,5 m2
Tetőfedés
• Cserépfedések - 272 m2
Nyílászárók gyártása és elhelyezése
Szigetelés
• Magastető hő- és hangszigetelése - 899,8 m2
• Homlokzati hőszigetelés - 395,8 m2
Napelemes rendszer
• Napelem - 72 db
Épületgépészet
• Levegő-víz hőszivattyúk
Gyengeáramú rendszerek alapszerelése
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00077

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17324 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M.K.UNIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szalma u. 10.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail: mkunit@invitel.hu
Telefon: +36 205559198
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 231700713
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1122 Budapest, Péterhegyi út 67.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a budapesti Bencés Tanulmányi Ház korszerűsítése.
Főbb műszaki paraméterek (tájékoztató jelleggel):
Bontási munkák
• Tetőlécezés és cserépfedés bontása - 435 m2
• Fa/műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu - 76,4 m2
• Gipszkarton álmennyezetek bontása - 37 m2
Zsaluzás és állványozás
• Homlokzati csőállvány állítása - 440 m2
Ácsmunka
• Tetőlécezés - 995 m2
Vakolás és rabicolás
• Vékonyvakolatok, alapozók felhordása - 727,5 m2
Tetőfedés
• Cserépfedések - 272 m2
Nyílászárók gyártása és elhelyezése
Szigetelés
• Magastető hő- és hangszigetelése - 899,8 m2
• Homlokzati hőszigetelés - 395,8 m2
Napelemes rendszer
• Napelem - 72 db
Épületgépészet
• Levegő-víz hőszivattyúk
Gyengeáramú rendszerek alapszerelése
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 231700713
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M.K.UNIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szalma u. 10.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail: mkunit@invitel.hu
Telefon: +36 205559198
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Előzmények
1.1. Felek tudomással bírnak arról, hogy Megrendelő támogatás iránti pályázatot nyújtott be KEHOP-5.2.3-16-2016-00077 azonosító számon (a továbbiakban: KEHOP Projekt). A pályázat sikeresnek bizonyult, amely alapján sor került a Támogatási Szerződés megkötésére. Továbbá Megrendelő az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról 1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott költségvetési támogatásban is részesült (a továbbiakban: EMMI Projekt). Megrendelő számára nagy jelentőséggel bír, hogy a megítélt támogatásokhoz kapcsolódóan vállalt megrendelői kötelezettségek hiánytalanul megvalósításra kerüljenek és a megítélt támogatások maradéktalanul és szabályszerűen felhasználásra kerüljenek.
1.2. Fentiekre tekintettel Megrendelő 2017. szeptember 22. napján „Kivitelezési szerződés alapján a budapesti Bencés Tanulmányi Ház korszerűsítése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást indított.
1.3. Kivitelező a közbeszerzési eljárás során - az eljárás megindító felhívásban és a dokumentációban rögzített feltételekre tekintettel - a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az eljárást megindító felhívás szerinti értékelési szempont alapján Megrendelő Kivitelezőt hirdette ki az eljárás nyerteseként, 2017. november 8. napján. Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. november 17. napján kivitelezési szerződést kötöttek (a továbbiakban: Kivitelezési Szerződés).
1.4. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről és a Kivitelezési Szerződés megkötésének tényéről 2017. november 28. napján ún. tájékoztató hirdetményt tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben 17324/2017. iktatószámmal. Megrendelő a tájékoztató hirdetmény II.2.4) pontjában - összefoglaló jelleggel - rögzítette a Kivitelezési Szerződés műszaki tartalmát.
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárásban a Kivitelező által benyújtott ajánlat tartalma alapján - a Megrendelő által észlelt számítási hibák javítását követően - a KEHOP Projektben elszámolható feladatokra eső díj 51.709.058,- Ft + ÁFA, azaz ötvenegymillió-hétszázkilencezer-ötvennyolc forint + ÁFA (a továbbiakban: KEHOP díj), míg az EMMI Projektben elszámolható feladatokra eső díj 122.196.476,- Ft + ÁFA, azaz százhuszonkettőmillió-százkilencvenhatezer-négyszázhetvenhat forint + ÁFA (a továbbiakban: EMMI díj). Felek e díjakat rögzítették a Kivitelezési Szerződés 8.1. pontjában, azonban Megrendelő a KEHOP díjra vonatkozó számlázási feltételeknél [Kivitelezési Szerződés 8.11. pont a)-d) alpontok] a részszámlák összegeit tévesen határozta meg. A KEHOP díjra vonatkozó részszámlák és végszámla összegei helytelenül 51.709.060,- Ft + ÁFA díjat adnak ki (vagyis a helyes KEHOP díjhoz képest a részszámlák és végszámla összegei 2,- Ft + ÁFA, azaz kettő forint + ÁFA díjtöbbletet eredményeznének).
2.2. Kivitelező a KEHOP díjra vonatkozó részszámláit már kiállította, így a KEHOP Projektben történő elszámolhatóság érdekében szükséges a végszámla összegének korrekciója a helyes KEHOP díjnak megfelelően. Megrendelő az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés módosítását kezdeményezte a KEHOP díjra vonatkozó végszámla helyes összegének rögzítése céljából.
2.3. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
3. A Kivitelezési Szerződés módosított rendelkezései
3.1. A Kivitelezési Szerződés 8.11. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kivitelező az I. ütem műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 12.927.263,- Ft + ÁFA, azaz tizenkettőmillió-kilencszázhuszonhétezer-kettőszázhatvanhárom forint + ÁFA;”
4. A Szerződésmódosítás hatályba lépése
4.1. Jelen Szerződésmódosítás a Felek által történő aláírása napján lép hatályba.
5. Egyéb rendelkezések
5.1. A Kivitelezési Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak, azok a jelen Szerződésmódosítással összhangban alkalmazandóak.
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS
8.11. d) Kivitelező az I. ütem műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 12.927.265,- Ft + ÁFA, azaz tizenkettőmillió-kilencszázhuszonhétezer-kettőszázhatvanöt forint + ÁFA [a KEHOP díj 25%-a (huszonöt százaléka)];
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. A szerződésmódosítás okai
2.1. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárásban a Kivitelező által benyújtott ajánlat tartalma alapján - a Megrendelő által észlelt számítási hibák javítását követően - a KEHOP Projektben elszámolható feladatokra eső díj 51.709.058,- Ft + ÁFA, azaz ötvenegymillió-hétszázkilencezer-ötvennyolc forint + ÁFA (a továbbiakban: KEHOP díj), míg az EMMI Projektben elszámolható feladatokra eső díj 122.196.476,- Ft + ÁFA, azaz százhuszonkettőmillió-százkilencvenhatezer-négyszázhetvenhat forint + ÁFA (a továbbiakban: EMMI díj). Felek e díjakat rögzítették a Kivitelezési Szerződés 8.1. pontjában, azonban Megrendelő a KEHOP díjra vonatkozó számlázási feltételeknél [Kivitelezési Szerződés 8.11. pont a)-d) alpontok] a részszámlák összegeit tévesen határozta meg. A KEHOP díjra vonatkozó részszámlák és végszámla összegei helytelenül 51.709.060,- Ft + ÁFA díjat adnak ki (vagyis a helyes KEHOP díjhoz képest a részszámlák és végszámla összegei 2,- Ft + ÁFA, azaz kettő forint + ÁFA díjtöbbletet eredményeznének).
2.2. Kivitelező a KEHOP díjra vonatkozó részszámláit már kiállította, így a KEHOP Projektben történő elszámolhatóság érdekében szükséges a végszámla összegének korrekciója a helyes KEHOP díjnak megfelelően. Megrendelő az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés módosítását kezdeményezte a KEHOP díjra vonatkozó végszámla helyes összegének rögzítése céljából.
2.3. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 231700713 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 231700713 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben