Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9984/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tamási Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7090 Tamási, Deák Ferenc u. 43. hrsz. 29;7090 Tamási, Kossuth tér 12. hrsz.: 318/A.;7090 Tamási, 1882/84és 1882/85 (Aktív park); 1667 (Tanösvény); 1882/74; 1881/3, 1882/22, 1874, 1881/4; 1881/5; 1881/1; 1875/5; 1881/6; 1882/82; 1882/81; 1882/85, 1882/84, 1882/83, 1879/5; 1879/4; 1879/3; 1879/7; 1882/78 (légvezeték kiváltás);7090 Tamási, 728/2, 664. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;;Tam-Bau Kft.;Tam-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17480
Postai cím: Szabadság utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zita
Telefon: +36 74570800-106
E-mail: hamar.zita@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében építési beruházások megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében építési beruházások megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében
I. részajánlati kör: Zöldpont és Civilház kialakítása
II. részajánlati kör: Logisztikai központ kialakítása
III. részajánlati kör: Aktív Park kialakítása a hozzá kapcsolódó légvezeték kiváltásával és tanösvény kialakításával
IV. részajánlati kör: Liget játszótér és parkoló kialakítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 224251113 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében építési beruházások megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében - I. részajánlati kör: Zöldpont és Civilház kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262500-6
További tárgyak:44230000-1
45410000-4
45261300-7
45421160-3
45261400-8
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45231300-8
45233250-6
45260000-7
45442100-8
45420000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 43. hrsz. 29
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zöldpont és Civilház kialakítása
Zöldpont és Civilház:
A tervezési helyszín, a központhoz közel, a Kossuth tér alatti részen, az Arany János utca és a Deák Ferenc utca sarkán található, meglévő épületekkel. A beépítést az egymással átriumot képező két "L" alakú épület határozza meg. A telek déli frontján található egy egyszintes, L-alakú beépítésű vegyes -vályog és tégla falazatú épület, két állószékes kerámia cserépfedésű fedélszerkezettel. A polgárház megjelenésű utcai épület helyi védettséggel bír. A meglévő épületek megtartásával, azok újragondolásával, átalakításával, felújításával, akadálymentesítésével, alaprajzi elrendezésének javításával, fedett összekötésével kerül kialakításra a tervezett rendeltetés, melyben irodák, rendezvénytér, információs pont, foglalkoztató és közösségi belső udvar kialakítása a cél. További feladat a szükséges szerkezeti bontások és megerősítések meghatározása.
A megnevezett épületek jelenleg használaton kívüliek, déli épület irodák, északi épület üzemi épület. Az épületben helyet kapnának civil- és sportegyesületek irodái, konferenciaterem, kézműves foglalkoztató, alkotóműhely, funkcióhoz rendelhető vizesblokk. Az általános iskola, gimnázium, szakképző iskola közelsége miatt a tanórákat vagy a tanórákon kívüli foglalkozásokat is meg lehet itt tartani. Az épület, tekintettel arra, hogy a városi szegregátum szélétől nem messze helyezkedik el, új funkciót jelent az ott élők számára.
Az épület rendeltetése: 3 iroda, 2 szociális blokk, foglalkoztató, infopont, közlekedők, rendezvénytér, raktár, öltöző, kelléktároló, gépészeti helyiség - összesen 504,11 m2 hasznos alapterület
A népi építészet hagyományos anyaghasználatának megőrzésével, gyakorlásával és annak újraalkalmazásával kívánja ajánlatkérő biztosítani a természetes és egészséges használati feltételeket. A felmenő épületszerkezetek esetén a népi hagyományú vályog falak megőrzése, újra értelmezése volt a legfontosabb, hiszen a helyi anyagok használata a népi építészetben mindig a helyi, vernakuláris lehetőségekhez igazadott, onnan táplálkozott. A vályogfalazatokból keletkező hulladékból pedig ugyanúgy felhasználva vályog téglaelemek készíthetőek. Az északi épület acél tetőszerkezete is újrahasznosítható az elbontás után.
Alapozás: A meglévő téglafalazatok és vályogfalak alatt sávalapozás található feltételezhetően téglából.
Lábazat, falazatok: Az épület lábazata kisméretű tömör téglából készült. A homlokzati és belső falszerkezetek vályogból készültek eltérő vastagságokban helyenként kisméretű téglával erősítve. Az új falszerkezetek POROTHERM 38-as blokktéglából és POROTHERM 10 cm-es válaszfal elemekből épülnek.
Az építészeti tervezés során követendő szempontok:
• az épület megjelenésében legyen jelen a népi építészet hagyományos anyaghasználatának megőrzése, annak újraalkalmazásával.
• legyen fenntartható, gazdaságosan üzemeltethető.
• családbarát terek kialakítása
A meglévő épület bővítése és átalakítása után „zöldpont és civilház” épület kerül megépítésre. Az épület új szerkezetei: vb. alapok, erősítő pillérek, tégla falszerkezet, ragasztott fatartók, vb. szerkezetű áthidalások, fa szerkezetű födém megerősítése, hőszigetelés és gipszkarton álmennyezet, fa szerkezetű fedélszék, cserépfedés és fémlemez fedés, fa szerkezetű nyílászárók, hőszigetelt fafödém és álmennyezet.
Általános elvárások a TOP-2.1.2-15felhívás alapján, amelyet a kiviteli tervezési és kivitelezési feladat során szem előtt kell tartani:
Tervezési feladatnál és a kivitelezés befejezésekor a TOP-2.1.2-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak) meg kell felelnie a létrehozott projektelemnek.
A tervezés során úgy kell eljárni, hogy a TOP-2.1.2-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak valamint az Energiahatékonysági intézkedéseknek) feleljen meg, de a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról betartása mellett.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezésre alkalmas tervek (szakági tervekkel), a közműkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése (a továbbiakban együttesen: kiviteli tervek) elkészítése, építési-szerelési munkák elvégzése, a rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezése és átadása, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése, a szükséges tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzése és engedélyek megszerzése, amely feladatokban benne értendő szükség szerint a régészeti dokumentáció vagy az egészségvédelmi dokumentáció is.
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény(M2/A) tekintetében bemutatott műszaki vezető / építésvezető szakember többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódó kivitelezési munkák irá 1
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény(M2/B) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódótervezési munkákban (minimum 0 hónap, maximum  1
3 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében építési beruházások megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében - II. részajánlati kör: Logisztikai központ kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233200-1
További tárgyak:45262500-6
44230000-1
45410000-4
45261300-7
45421160-3
45261400-8
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45231300-8
45233250-6
45260000-7
45442100-8
45420000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, Kossuth tér 12. hrsz.: 318/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Logisztikai központ kialakítása:
Az épület egy részének átalakításával logisztikai központ kerül kialakításra. Az épület új szerkezetei: tégla falszerkezet, vb. szerkezetű áthidalások, fa szerkezetű fedélszék javítása, erősítése, fémlemez fedés, fa szerkezetű nyílászárók, a homlokzaton hőszigetelő rendszer.
Épület rendeltetése: iroda, kereskedelmi raktártér, raktár csomagoló, áru átvevő, közlekedő, WC helyiség, teakonyha - összesen 105,79 m2 hasznos alapterület.
Épület hossza: 25,03 m
Épület szélessége: 10,46 m
Földszinti padlóvonal:0,00
Nettó alapterület: 105,78 m2 (átalakítással érintett)
Az épület É-NY-i része már korábban átalakításra került. Jelen tervezett épületrészben egy a jelenlegi bejáratot megtartva egy közlekedőről nyílnak a következő helyiségek. Egy irodai helyiség, ahol maga a logisztikai tevékenység történik, egy teakonyha helyiség, egy WC helyiség valamint a kereskedelmi raktártér és egy csomagoló-raktár. A raktárban kívánt termékféleségeknek megfelelően szakosított polcok kerülnek elhelyezésre. A raktárak ez épület K-i homlokzatán kialakított gazdasági bejáratokról is megközelíthetők. A kereskedelmi raktárnál található az áruátvevő.
Az épület nem közösségi funkciókat és ügyfélforgalmat nem bonyolít le. Az épületben nagyker jellegű kereskedelem tehermozgatással és logisztikai elosztás történik 2 fővel, ennek megfelelően a bejárat és a vizesblokk akadálymentesítés történik.
Általános elvárások a TOP-2.1.2-15felhívás alapján, amelyet a kiviteli tervezési és kivitelezési feladat során szem előtt kell tartani:
Tervezési feladatnál és a kivitelezés befejezésekor a TOP-2.1.2-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak) meg kell felelnie a létrehozott projektelemnek.
A tervezés során úgy kell eljárni, hogy a TOP-2.1.2-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak valamint az Energiahatékonysági intézkedéseknek) feleljen meg, de a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról betartása mellett.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezésre alkalmas tervek (szakági tervekkel), a közműkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése (a továbbiakban együttesen: kiviteli tervek) elkészítése, építési-szerelési munkák elvégzése, a rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezése és átadása, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése, a szükséges tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzése és engedélyek megszerzése, amely feladatokban benne értendő szükség szerint a régészeti dokumentáció vagy az egészségvédelmi dokumentáció is.
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M2/A) tekintetében bemutatott műszaki vezető / építésvezető szakember többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódó kivitelezési munkák ir 1
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M2/B) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódó tervezési munkákban (minimum 0 hónap, maximu 1
3 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében építési beruházások megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében - III. részajánlati kör: Aktív Park kialakítása a hozzá kapcsolódó légvezeték kiváltásával és tanösvény kialakításával
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
További tárgyak:45212120-3
45232200-4
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, 1882/84és 1882/85 (Aktív park); 1667 (Tanösvény); 1882/74; 1881/3, 1882/22, 1874, 1881/4; 1881/5; 1881/1; 1875/5; 1881/6; 1882/82; 1882/81; 1882/85, 1882/84, 1882/83, 1879/5; 1879/4; 1879/3; 1879/7; 1882/78 (légvezeték kiváltás)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aktív Park kialakítása
Aktív Park
A fürdő miatt a busszal, autóval a városba érkező látogatók „közterületi élménye” a fürdőt övező területeken a megújult Fenyves és a kialakított Aktív Park lesznek, mely Tamási új találkozóhelyévé, jelképévé válhatnak.
A fürdő melletti rehabilitációra szánt területet a fürdő, a Dám utca és a kerékpárút határolják. A terület rehabilitációját nehezíti a magasfeszültségű légvezeték jelenléte, illetve a csapadékvíz elvezetés nem megfelelő megoldása. Ezek kiváltása a zöldterület használhatóságát gátolja, kiváltásukról, áthelyezésükről gondoskodni kell.
A tervezett park a terület közvetlen szomszédjában fekvő üdülőterület, illetve a tíz perc sétával elérhető városközpont lakosságát, a fürdő látogatóit, kerékpárutat igénybe vevő turistákat is kiszolgálja.
A terület rehabilitációját és az aktív park kialakítását indokolja, hogy a környéken hiányzik a funkció, a tervezési terület pedig az adottságaihoz képest rendkívül alulhasznosított.
A kialakított park reményeink szerint felpezsdíti a város közösségi és kulturális életét - szabadtéri képzőművészeti kiállítások - kistérségi bemutató, kispiac, kulturális bemutató rendezvények térben-időben tágítják a helyi közösségi élet lehetőségeit, a sétányok, padok a kikapcsolódást, pihenés lehetőségét teremtik meg, míg a kerékpáros Pumpa-pálya, a kültéri kondicionáló, testedző “streetworkout” tér és gyermek játszótér megfelelő, elérhető időtöltést kínál.
A belső városrészek fajlagos zöldterületi ellátottsága, a szabadtéri sportra, rekreációra alkalmas helyszínek száma alacsony és a beépítettség miatt kialakításukra is csak korlátozottan van lehetőség. Szükség van egy olyan - akár átmeneti hasznosítás mellett kialakított - zöldterületi fejlesztésre, mely képes kiszolgálni ezt a megnövekedett igényt. A park célja ezeken túl egy olyan közösségi tér kialakítása, mely a fiatalok találkozóhelyévé válhat.
Kialakítása a fenntarthatóság biztosítása érdekében célcsoportok és hasonló kulturális/sport infrastruktúrák működtetésében tapasztalattal rendelkező vállalkozások bevonásával is történhet.
Tamási monocentrikus szerkezetű város. Szinte minden lényegesebb városi funkció a központi terek, terület körül zsúfolódik. E központi térfüzér egyszerre képviseli a város igazgatási, egyházi, üzleti, kulturális központját. A kulturális és üzleti szerepkörök ilyen mértékű területi koncentrációja nem szerencsés. Miután jelenleg közösségi és kulturális aktivitás befogadásra alkalmas helyek szinte kizárólag a központban található területekre, terekre korlátozódnak, egyre nagyobb gondot jelent a mind sokszínűbb igényeknek történő megfelelés: koncertek, kézműves kirakodóvásár, kistérségi értékek bemutatása, „borutca”, kulturális bemutató rendezvények, sétapark, akár kerékpáros pálya stb.
Cél a telken megteremteni a szélesebb körű közcélú zöldfelületi funkciók megjelenését és a kistérségi értékek bemutatását; cél, hogy vonzó helyszín jöjjön létre kulturális, közösségi, valamint sport és akár vendéglátási funkciók számára. A parkkal megteremtődne a kerékpárút és fürdő felőli gyalogos/kerékpáros átjárás lehetősége. A parkban sportfunkciók is helyet kaphatnának.
A park tervezett területe: a tervek szerint mintegy 18.020 m2
Terület feltöltése beszállított (föld)anyagból: 9 780 m3
Tanösvény(Fenyvesben)
A tanösvény kialakításának célja egy olyan zöldinfrastruktúra elem létrehozása, amely környezetbarát és környezettudatos kikapcsolódási, sportolási lehetőséget teremt, ugyanakkor ismeretanyaggal, természet- és környezetvédelmi célú neveléssel is kiegészül. Ezt a funkciót kiválóan kiegészíti majd egy későbbi beruházás során a Fenyvesben tervezett Öko-kuckó, amely tekinthető a tanösvény kezdő- vagy végpontjának is. Az ösvény nyomvonala főként gyalogos forgalom lebonyolítására szolgál, de az útvonal szélessége és burkolata a gépjárműforgalom számára is alkalmas lehet. A tanösvény az leendő Ökokuckó mellett kiegészül egy kisebb játszóhellyel, a tanösvény mellett ismeretanyagot tartalmazó táblák kerülnek kihelyezésre. A tanösvény fontos előnye, hogy összeköttetést, megközelítést biztosít a város különböző zöldfelületi elemei között.
A tanösvény, melynek része lesz későbbiek során egy ráépülő beruházással az Öko-kuckó, olyan komplex ismeretanyaggal látja el az érdeklődőket, mely tematikus módon, de komplexen képes bemutatni a természeti- és környezeti értékeket.(Az Ökokuckó megépítése nem része jelen közbeszerzésnek.)
Tömörített zúzott kő burkolat
2,5 m szélességben autós forgalomra- kétoldali beton szegéllyel 1210 m2
Légvezeték kiváltás(közcélú 22 kV-os légvezeték földkábeles kiváltása)
Az Aktív Park létesítése miatt szükségesa területen áthaladó Dombóvár - Tamási 22 kV-os gerincvezeték kiváltása, mivel az újlétesítményeknek útjában van és a vezeték szabványos föld feletti magassága semteljesülne. A Dombóvár-Tamási elnevezésű 22 kV-os gerincvezeték kiváltásaköltséghatékonysági szempontból a M. 7. feszítőoszloptól a M. 16. számú feszítőoszlopigvalósítható meg, így nem kell a vezeték újrafeszítéséhez külön feszítőoszlopot beépíteni. ADeák F. u. ill. LIDL irányába induló 22 kV-os légvezetéken viszont a Koppány csatornakeresztezése előtt mindenképp szükséges új feszítőoszlop beépítése.
Tervezési határok: A terv tartalmazza az érintett területen a 22 kV-os légvezetékbontását, helyette új nyomvonalon 22 kV-os földkábel építését, az új földkábel szakaszra a meglévő „Termál” elnevezésű kompakt transzformátorállomás felfűzését, a földkábel nyomvonalon továbbhaladva 1 db kapcsolóállomás beépítését az északi irányban (Deák D.u. és LIDL irányába) induló Koppány csatornát keresztező 22 kV-os légvezeték megtáplálására.
Tulajdoni határok: A kiváltandó 22 kV-os légvezeték E.ON tulajdonú.
A nyomvonal leírása: Az új földkábel a gerincvezeték M. 16. sz. feszítő vasoszlopától indul K-i irányban a régi vasút nyomvonalán. A Termál KTW-hez induló kábelt elérve azzal össze kell karmantyúzni. A Termál TR -tól visszajövő új kábelt a meglévő kábellel közös nyomvonalra tervezzük a karmantyúzási pontig, majd onnan tovább haladunk K-i irányban szintén a régi vasút nyomvonalán. A Deák F. u. és LIDL felé induló 22 kV-os légvezeték leágazó oszlopa térségében, de a régi vasút területén kell elhelyezni kapcsolóállomást. A kapcsolóállomásból északi irányba tervezünk egy kábelt a Koppány csatorna töltéséig, a töltés előtt 1 db B-14-2800 oszlopot kell elhelyezni a meglévő (Koppány csatornát keresztező) légvezeték újrafeszítéséhez. A Dombóvár-Tamási gerincvezeték kábelét a kapcsolóállomástól a régi vasút területén vezetjük tovább kb. 100 m-t, majd északi irányban visszatér a bontandó légvezeték nyomvonalához, keresztezi a 65. főutat, majd a Tamási KGI. leágazás leágazó oszlopa előtti feszítő vasoszlopra (M. 7.) kell felvezetni.
Terepszint: A jelenlegi terepszinten a kivitelezés nem végezhető, feltöltést készítendő. A feltöltés a Koppány csatorna déli oldalán lévő töltés tetejéig, 111 m (Balti feletti) szintig kell elvégezni. A kapcsolóállomás helyét ettől 0,5 m-rel magasabbra kell feltölteni.
Építendő földkábel típusa, keresztmetszete anyaga, nyomvonalhossza:
3x1x150 mm2 NA2XS(F)2Y nyomvonalhossz: 993 m kábelhossz: 1100 m
Bontandó légvezeték típusa, keresztmetszete anyaga, nyomvonalhossza:
Bontandó: 3x95 mm2 AASC 805,5 m
Bontandó: 3x50 mm2 AASC 58,4 m
A jogerős engedélyben szereplők betartása mellett kell megvalósítani a feladatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott építész / építőmérnök szakember többlettapasztalata sport-és/vagy, szabadidős és/vagy rekreációs létesítményekhez é 2
2 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében építési beruházások megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében - IV. részajánlati kör: Liget játszótér és parkoló kialakítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112723-9
További tárgyak:45236210-5
45223300-9
45233270-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, 728/2, 664. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Liget-játszótér és parkoló kialakítása
A játszótér a hagyományos és monofunkciós játékszerek mellett változatos, többfunkciós, a gyerekek fantáziáját elindító és motiváló tereket illetve játszófelületeket tartalmaz, melyek több korosztály számára (3-14 éves kor között) nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget. Fix közegek helyett túlzsúfoltságtól mentes, inspiráló, több fajta szemléletet magában hordozó, a gyerekek számára kihívást jelentő, mindezek mellett biztonságos játéktereket alakítanak ki.
Fontos, hogy a formai alakítás szabadságát kihasználva a gyerekek számára inspiráló, mozgáskoordinációt fejlesztő és szellemileg egyaránt frissítő legyen a játszótér.
Flexibilis és ütéscsillapító anyagok használata mellett izgalmas lokális karaktereket jelennek meg. A kihelyezni kívánt köztéri berendezéseknek (padok, hulladékgyűjtők), valamint a játszótér központi elhelyezkedésének köszönhetően családi programok megtartására is alkalmas. A Liget játszótér a gyermekek szórakozását és szabadidejük eltöltését szolgálja.
A játszótér tervezett területe: a rendelkezésre álló zöldfelület nagyjából 1 470 m2, amelyen kialakításra kerül a játszótér hozzávetőlegesen 210 m2 ütéscsillapító burkolattal.
Földmunka: 210 m2
A Liget-parkoló a Dózsa György utca felől kerül kialakításra a játszótér mellé, a meglévő csapadékvíz elvezető árok lefedésével és az útpadkán, közterületen. A parkoló burkolata térkő, amely könnyen fenntartható, javítható, esztétikus felületű. A parkoló a játszótért használókat szolgálja ki. A parkoló tervezett kapacitása: 10 férőhely.
Feladat részét képezi a kivitelezés előtt a „Mintavételi és Minősítési Terv” dokumentum elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott építész / építőmérnök szakember többlettapasztalata sport- és/vagy, szabadidős és/vagy rekreációs létesítményekhez  2
2 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2311 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében építési beruházások megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében - I. részajánlati kör: Zöldpont és Civilház kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bern Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület 015/19.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516-2-02

Hivatalos név: Topa és Társa Építési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György u. 100.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918-2-17

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében építési beruházások megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében - II. részajánlati kör: Logisztikai központ kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bern Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület 015/19.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516-2-02

Hivatalos név: Topa és Társa Építési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György u. 100.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918-2-17

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében építési beruházások megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében - III. részajánlati kör: Aktív Park kialakítása a hozzá kapcsolódó légvezeték kiváltásával és tanösvény kialakításával
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tam-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyírfa sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530-2-17
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 176347991
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 206800190
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Légvezeték kiváltása. Játszó- és sporteszközök telepítése. Növénytelepítés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tam-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyírfa sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530-2-17

Hivatalos név: Bern Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület 015/19.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516-2-02

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében építési beruházások megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében - IV. részajánlati kör: Liget játszótér és parkoló kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tam-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyírfa sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530-2-17
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15174791
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17450923
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Játszóeszközök telepítése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tam-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyírfa sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530-2-17

Hivatalos név: Örökzöld Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zápor utca 7.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12386305-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges