Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21175/2014
CPV Kód:55524000-9;55521100-9
Ajánlatkérő:Balatonalmádi Városgondnokság
Teljesítés helye:1. Zóna Étterem (8220 Városház tér 4.) 2. Vörösberényi Általános Iskola (8220 Balatonalmádi, Táncsics u. 1.) 3. Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Balatonalmádi Városgondnokság
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 43
Város/Község: Balatonalmádi
Postai irányítószám: 8220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fehérvári Judit
Telefon: +36 88 542 564
E-mail: varosgondnoksag.gv@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88 431 697
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vásárolt élelmezési szolgáltatások beszerzése a Balatonalmádi Városgondnokság által üzemeltetett oktatási-nevelési intézmények részére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. Zóna Étterem (8220 Városház tér 4.)
2. Vörösberényi Általános Iskola (8220 Balatonalmádi, Táncsics u. 1.)
3. Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.)
NUTS-kód: HU213
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vásárolt élelmezési szolgáltatások beszerzése a Balatonalmádi Városgondnokság által üzemeltetett oktatási-nevelési intézmények részére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55524000-9
További tárgyak:55521100-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vásárolt élelmezési szolgáltatások beszerzése, főzőkonyha üzemeltetésével, továbbá ebédszállítás az alábbiak szerint:
Főzőkonyha és étterem működtetése Balatonalmádi Város Önkormányzata által nyertes Ajánlattevő részére bérbeadott "ZÓNA" Étteremben, a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulóinak étkeztetésével, továbbá az ételek kiszállítása a Vörösberényi Általános Iskola melegítőkonyhája részére, az alábbi mennyiségekben:
Györgyi Dénes Általános Iskola
- Napközis ellátás (3xi étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) - 12.281 adag/év
- Menzás ellátás (csak ebéd) - 22.901 adag/év
Vörösberényi Általános Iskola
- Napközis ellátás (3xi étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna) - 18.755 adag/év
- Menzás ellátás (csak ebéd) - 8.628 adag/év

Balatonalmádi Város Önkormányzata által nyertes Ajánlattevő részére bérbeadott, a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium épületében található főzőkonyha és étterem működtetése , a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium tanulóinak étkeztetésével, az alábbi mennyiségekben:
Kollégiumi ellátás (3xi étkezés: reggeli, ebéd, vacsora) - 30.600 adag/év
Menzás ellátás (csak ebéd) - 18.129 adag/év
Az adagszámok a tanulói létszám és az étkezést igénylők számának változásában -40%-kal eltérhetnek a fentiekben meghatározottaktól.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 358085470 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2019/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
a) Késedelmi kötbér
Ajánlattevő a szolgáltatásából eredő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles Ajánlatkérő részére.
A késedelmi kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 15 %-a szorozva a késedelmesen szállított adagok számával / óra. A késedelmi kötbér maximuma 1 óra lehet, tekintettel arra, hogy Megrendelő ez esetben jogosult az egyedi megrendelésétől elállni.
b) Hibás teljesítési kötbér
Ajánlattevő a szolgáltatásából eredő hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles Ajánlatkérő részére.
A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 20 %-a szorozva a hibás teljesítéssel érintett adagok számával.

c) Meghiúsulási kötbér
Az egyedi megrendelés Ajánlattevőnek felróható okból bekövetkező meghiúsulása (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, Ajánlatkérő szankciós felmondása Ajánlattevő szerződésszegése okán) esetén a meghiúsulási kötbér mértéke: 30%; alapja: a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés adagszáma szorozva az adag nettó egységárával.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlattevő az általa elvégzett szolgáltatással kapcsolatban havonta egy alkalommal jogosult számla benyújtására, tárgyhónapot követő hónap 16. napján.
A számlákat intézményenkénti bontásban kell kiállítani.
A számlák átutalással, HUF pénznemben kerülnek kifizetésre, az Ajánlattevő által kibocsátott számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő betartásával, a Kbt. 130. § (1) bekezdésében valamint a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárniuk.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé.
Együttes részvételi jelentkezés/ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
1.) Ajánlatkérő kötelező jelleggel előírja Ajánlattevő részére, hogy a szolgáltatással kapcsolatos főzést és étkeztetést (többek között) az alábbi helyszíneken kell elvégeznie a szerződés teljes időszaka alatt:
a) Zóna Étteremben (8220 Városház tér 4.) található főzőkonyha és étterem;
b) Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.) épületében található főzőkonyha és étterem.
Figyelemmel arra, hogy a fentiekben ismertetett helyiségek Balatonalmádi Város Önkormányzat tulajdonában állnak, így Ajánlattevőnek az önkormányzattal kell bérleti szerződést kötnie a helyiségek használatára.
Az érintett ingatlanokkal és a bérleti szerződéssel kapcsolatos részletes információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szolgáltatási szerződés teljes időszakára megköti Balatonalmádi Város Önkormányzatával a szolgáltatás helyszínét érintő főzőkonyhák és éttermek vonatkozásában az Ajánlatkérő által kötelezően előírt bérleti szerződést.
2.) Ajánlatkérőnek kötelező jelleggel vállalnia kell, hogy Ajánlatkérő alkalmazásában álló konyhai dolgozókat átvételét és továbbfoglalkoztatását biztosítja, amelyre vonatkozóan Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát ajánlatában csatolnia kell.
Az átvétellel és továbbfoglalkoztatással érintett dolgozókkal kapcsolatos részletes információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Jelen pont 1.) és 2. ) alpontjában szereplő előírásnak való nem megfelelés esetén Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján jár el.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1), illetőleg az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő aki a Kbt. 57. § (1) d.)e.) pont hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 122.§ (1) bekezdés valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.§ és 12. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) csatolja be
Pi1) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) a) alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladását követően kelt nyilatkozatot az alábbi
kötelező és kifejezett tartalommal:
-pénzforgalmi számlaszám megadása,
-mióta vezeti az adott pénzforgalmi számlát,
-volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorbaállítás az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban,
- továbbá a nyilatkozatban szerepeltetni kell az ajánlati felhívás feladásának dátumát - attól
függően, hogy Ajánlattevő jelentkező mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Pi2)a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. b.) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó lezárt üzleti év (2013. év)számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, a kiegészítő mellékletek nélkül, egyszerű másolatban.
Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján -www.ebeszamolo.kim.gov.hu- elérhető, akkor a beszámoló becsatolása az ajánlatban nem szükséges.
A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt esetben csatolja be a tevékenységének megkezdésétől számított, a közbeszerzés tárgya (gyermekélelmezés) szerinti nettó árbevétele vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
Pi3) nyilatkozatot a hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 pénzügyileg lezárt év (2011., 2012., 2013. évek) vonatkozásában
a közbeszerzés tárgya (gyermekélelmezés) szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Pi4) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, közétkeztetés vonatkozásában megkötött érvényes kötelező felelősségbiztosítására vonatkozó, a Biztosító Társaság által kiállított igazolást, az alábbi adatok megadásával:
- a biztosítás érvényességének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap);
- a biztosítás összértéke;
- az üzemi baleseti felelősség értéke;
- a termék felelősség értéke;
- a szolgáltatási felelősség értéke;
- a bérlői felelősség értéke.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) ha
P1) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorbaállítás fordult elő, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A sorbaállításon a 2009. évi LXXXV. Törvény 2.§ (25) pontjában foglaltakat érti Ajánlatkérő.
P2) a saját vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző utolsó lezárt üzleti évben (2013. év) negatív.
Amennyiben Ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) ha a működésétől kezdődően nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (gyermekélelmezés) szerinti, legalább nettó 20 millió forint árbevétellel.
Amennyiben Ajánlattevő a számviteli törvény szerinti beszámolóval vagy az árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles ezt alátámasztani, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet - 14.§ (3) bekezdés].
P3) a közbeszerzés tárgya (gyermekélelmezés) szerinti nettó -ÁFA nélkül számított- árbevétele a felhívás feladását megelőző utolsó 3 pénzügyileg lezárt évben (2011., 2012., 2013. évek) együttesen nem éri el az 50 millió forintot.
Amennyiben Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a közbeszerzés tárgya (gyermekélelmezés) szerinti nyilatkozattal, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) ha a működésétől kezdődően nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (gyermekélelmezés) szerinti, legalább nettó 20 millió forint árbevétellel.
P4) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, közétkeztetés vonatkozásában megkötött érvényes kötelező felelősségbiztosítással legalább 50 mFt/év összértékben, továbbá
-5 mFt üzemi baleseti felelősség;
-10 mFt termék felelősség;
-10 mFt szolgáltatási felelősség;
-10 mFt bérlői felelősség értékben.
Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltak az irányadók, amely értelmében a P3) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P1), P2) és P3) pontban előírt alkalmassági feltétel a Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek minősül, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, tehát elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (4a) pontjában foglaltakra.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) csatolja be
Mi1) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban gyermekélelmezési szolgáltatás ellátása területén szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján, a 16. § (3) bekezdés szerint, az alábbi tartalommal:
a) az elvégzett szolgáltatás pontos megnevezése;
b) a teljesítés ideje, annak kezdő és záró időpontjának megadása (év, hónap, nap);
c) az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban, valamint a mennyiségre utaló más adat;
d) a teljesítés helye;
e) a szerződést kötő másik fél neve, címe;
f) az elvégzett szolgáltatást a megrendelő részéről igazoló személy neve és telefonszáma;
g) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Mi2) Azoknak a szakembernek (szervezetnek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősnek
- a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján.
Ajánlattevőnek a bemutatás során nyilatkozatban kell megjelölnie, hogy a szakembert mely pozícióra mutatja be, jelöli. A szakember bemutatása során csatolni kell:
a) A szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajzot, a szakember aláírásával ellátva.
b) A végzettséget, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.
c) A szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Mi3) a gyermek- és diákétkeztetése tárgyában az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 9001 minőségirányítási tanúsítványát, az ISO 14001 környezetirányítási tanúsítványát, továbbá az egyenértékű minőségirányítási illetve környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait
Mi4) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes HACCP tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványát, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) ha
M1) az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább 1 darab olyan gyermekélelmezési szolgáltatás ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 30 hónapos megszakítás nélküli teljesítésre irányul, továbbá a szolgáltatás teljes megkívánt időszaka a vizsgált 36 hónapos időszakban valósult meg, valamint a teljesített időszakra vonatkozó ellenszolgáltatási értéke minimum 125 mFt.
M2) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel
a) legalább 1 fő élelmezésvezető és/vagy diatetikus szakember, aki a megjelölt területen minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik;
b) legalább 1 fő OKJ-s végzettséggel rendelkező szakács, aki a megjelölt területen minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M3) nem rendelkezik gyermek- és diákétkeztetése tárgyában az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvánnyal, továbbá és ISO 14001 környezetirányítási tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségirányítási illetve környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M4) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes HACCP tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
HKT-65/2014.
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/30 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. irodája (7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 17.)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § szerint

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt térítésmentesen, kizárólag elektronikus formában bocsátja az Ajánlattevő vagy az Ajánlattevő ajánlatában megnevezésre kerülő alvállalkozójának rendelkezésére.
Az ajánlati dokumentáció elektronikus megküldése kérhető az A II) mellékletben megadott e-mailen illetve fax számon, amely kérelemnek az Ajánlatkérő (Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) a Kbt. 50. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tesz eleget.
Az ajánlati dokumentáció igénylésekor meg kell jelölni a hivatkozott ajánlati felhívás nevét, számát, az Ajánlattevő vagy az Ajánlattevő alvállalkozójának nevét, címét és elérhetőségi (kapcsolattartási) adatait.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevő vagy az Ajánlattevő ajánlatában alvállalkozónak megnevezettnek a fentiek szerint át kell vennie (az ajánlati dokumentáció előbbiek szerinti átvétele az eljárásban való részvétel feltétele) (Kbt. 49. § (6) bekezdés).
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2) pont vonatkozásában a P1), P2), P3) és P4) pontok;
a III.2.3) pont vonatkozásában az M1), M2), M3) és M4) pontok.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelyet Ajánlattevőnek az ajánlati határidő lejártáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték összege 3.000.000 HUF.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11748083-15589325 számú fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Befizetés esetén Ajánlattevőnek ajánlatában eredeti példányban csatolnia kell a pénzintézet által kiállított, a befizetésre (átutalásra) vonatkozó igazolást, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített formában.
Bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosítása vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény esetén Ajánlattevőnek ajánlatában eredeti példányban csatolnia kell az erre vonatkozóan a bank vagy a biztosító által erre vonatkozóan kiállított igazolást (nyilatkozatot) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített formában.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Helyszíni bejárás:
Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: 2014. október 16. (csütörtök) 10.00 óra. Gyülekező: Ajánlatkérő székhelyén (Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc utca 43.), a szervezet titkárságán.
2. Kiegészítő tájékoztatás:
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §, illetve a Kbt. 122.§ (5) bekezdésben foglaltak az
irányadók. Konzultáció megtartására nem kerül sor.
3. A benyújtandó ajánlat formai követelményei:
Az ajánlatokat zártan, bekötve vagy összefűzve kell benyújtani. Az ajánlat oldalait folyamatos
sorszámozással kell ellátni (az üres oldalak számozása nem kötelező). Az ajánlatkérő folyamatos
sorszámozásnak tekinti a pótlólag befűzött oldalak /A, /B vagy más hasonló módon történő
sorszámozását is, feltéve, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható.
Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia. Az ajánlatot 1 eredeti példányban, valamint az
eredeti aláírt ajánlatot szkennelve, PDF formátumban, 1 darab file-ban, CD vagy DVD adathordozón is be kell adni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell becsatolnia arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya jelszó nélkül olvasható, nem módosítható (PDF), továbbá a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik.
Amennyiben ennek ellenére a papír alapon benyújtott és a szkennelt változat közötti eltérés
tapasztalható, úgy Ajánlatkérő az eredeti nyomtatott példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatok
külső borítékján/csomagolásán fel kell tüntetni az ajánlatkérő nevét, a közbeszerzés tárgyát és „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel” feliratot.
Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. Az alkalmasság körében megjelölt szakemberek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.
Az írásos meghatalmazás megadása kizárólag teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy
közokiratban történhet, amelynek meghatalmazott elfogadást igazoló aláírását is tartalmaznia kell.
A meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
4. Ajánlattevői nyilatkozatok:
a) az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő (közös ajánlattevő) kifejezett nyilatkozata a felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan, továbbá a tekintetben, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés]; közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia;
b) az ajánlatban meg kell jelölni - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, - az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. § (1) bekezdés]; (adott esetben a nemleges nyilatkozatot is meg kell tenni!)
c) felolvasólap a következő tartalommal: az ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek [Kbt. 60. § (6) bekezdés, 62. § (3) bekezdés]; közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot minden ajánlattevőnek alá kell írnia;
d) Ajánlattevőnek az ajánlatában a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a
Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
e) Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik olyan pénzforgalmi számlával, amely pl. technikai jellegű,
ebben az esetben az ajánlatban csatolni kell erre vonatkozó nyilatkozatát, amelyben egyben ezeket tételesen meg is nevezi.
5. Képviseleti jog igazolása:
a) Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság és a számlavezető pénzintézetek ellenőrzése céljából a felhívás feladásának napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány, kivéve azon magyarországi letelepedésű cégek esetén, ahol a cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrizni tudja; továbbá kivéve azon egyéb nyilvántartásban szereplő gazdasági szereplőket, akik ajánlatukban megjelölik a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint e tekintetben elérhető nyilvántartást; ezen nyilvántartásokat az ajánlatkérő ellenőrzi.
b) Az ajánlathoz csatolandó a felhívás feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi
aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolatban [azon
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja (aláírják); amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát]; az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni.
6. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén:
Az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló
digitális tértivevény kinyomtatott példányát is csatolni kell az ajánlathoz.
7. A jelen eljárásban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve az alkalmasság igazolásához esetlegesen benyújtott kezességvállaló nyilatkozatot [Kbt. 36. § (3)
bekezdés].
8. Pénzügyi intézményi igazolással kapcsolatos további követelmény:
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását becsatolta. Amennyiben a cégkivonatban olyan
pénzügyi intézmények szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozni kell.
9. A műszaki-szakmai alkalmasság bemutatáshoz kapcsolódó további követelmény:
Az ajánlathoz csatolni kell egy cégszerűen aláírt táblázatot arra vonatkozóan, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlatban becsatolt mely referenciával, szakemberrel, egyéb dokumentummal kívánnak megfelelni. Az alkalmassági követelményt a felhívás megfelelő pontjára történő hivatkozással kell megjelölni. A táblázatban kerüljön utalás arra is, ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmassági követelmények igazolása során más szervezet (pl. alvállalkozó) kapacitására kíván támaszkodni.
10. A Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásokra való utalás:
Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában közreműködő egyéb szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. [Kivéve azon nyilvántartásokat, melyekre az ajánlatkérő jelen felhívásban, illetve a dokumentációban kifejezetten utalt, illetve amelyek a kizáró okok tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben nevesítésre kerültek.
Amennyiben az ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, kérjük ezt a tényt
feltüntetni, az adószám megadásával együtt.]
11. Irányadó idő:
A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
12. Fordítás:
Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő által cégszerűen aláírt felelős fordításban is köteles becsatolni. [Kbt. 36. § (3) bekezdés] Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős, hamis adatszolgáltatás terhe mellett.
13. Hiánypótlás:
Az ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerinti feltételekkel és körben biztosítja.
14. A közbeszerzési eljárás eredményének közlése:
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus
úton értesíti a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a Kbt. 65. § (1) és (2)
bekezdéseiben, illetve 83. § (7) bekezdésében foglalt határidőkön belül.
15. A második legkedvezőbb ajánlattevő megnevezése:
A Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti körülmények bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, amennyiben e szervezet az összegezésben megjelölésre került.
16. Az ajánlati kötöttség meghosszabbításának lehetősége, illetve az összegezés kiküldését
követően érvényesülő ajánlati kötöttség: Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 30 napos ajánlati kötöttséget a Kbt. 65. § (2) bekezdése értelmében további 60 nappal meghosszabbíthatja; tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket arról, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet (személyt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az AF-ban írottakhoz képest további harminc nappal meghosszabbodik [Kbt. 124. § (4)-(5) bekezdés].
17. A szerződés teljesítése:
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - a 128. § (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles
közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ilyen szakember helyett csak az ajánlatkérő
hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy
annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg,
továbbá nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. [Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdés]
Az alvállalkozó személye nem módosítható a szerződés teljesítése során olyan esetben,
amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos
tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [63. § (4)
bekezdése] meghatározó körülménynek minősült. [Kbt. 128. § (4) bekezdés]
További, az alkalmassággal, illetve a Kbt. 128. § (4) bekezdése szerinti esetkörrel nem érintett
alvállalkozó bevonása a Kbt. 128. § (2) bekezdésében írottak szerinti bejelentéssel és a kizáró
okokról szóló nyilatkozat megadásával lehetséges.
A nyertes ajánlattevő alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljeskörűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
18. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
19. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: Az ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
20. Az ajánlatkérő jelzi, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 46. § (3) bekezdése értelmében nem tudja biztosítani a részajánlat-tétel lehetőségét.
21. Ajánlatkérő ez úton jelzi Ajánlattevőkkel, hogy a devizák átváltására vonatkozóan a pénzügyi
beszámolókból származó adatok vonatkozásában a mérleg fordulónapján érvényes,- míg a
referenciák vonatkozásában a teljesítés napján érvényes árfolyamokat írja elő az átszámítás időpontjaként.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
Postai cím: Somssich Pál u. 17.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 82510001
E-mail: info@mkeb-zrt.hu
Fax: +36 82222067
Internetcím (URL): www.mkeb-zrt.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
Postai cím: Somssich Pál u. 17.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 82510001
E-mail: info@mkeb-zrt.hu
Fax: +36 82222067
Internetcím (URL): www.mkeb-zrt.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
Postai cím: Somssich Pál u. 17.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 82510001
E-mail: info@mkeb-zrt.hu
Fax: +36 82222067
Internetcím (URL): www.mkeb-zrt.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------