Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.12.21.
Iktatószám:27487/2015
CPV Kód:45233120-6;71320000-7;71356400-2;45221111-3;45233294-6;45233221-4
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„A Budapest III. kerület Bécsi út - Budapest-Esztergom vasútvonal szintbeli kereszte-zés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/10/14 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A szerződés tárgya:
„A Budapest III. kerület Bécsi út - Budapest-Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése”
A szerződés mennyisége:
A Budapest III. kerület Bécsi út - Budapest-Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10.sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése:
főút:
10. főút, 2×1 sávos főút 3,50 m sz. forgalmi sávval 1 720 m
csatlakozó utak:
Virágosnyereg utca 2×1 sávos közút 284 m
Kocsis Sándor utca 2×1 sávos út 147 m
Aranyvölgy utca 2×1 sávos út 1 478 m
Pomázi úti felüljáró csatlakozó rámpái
Pomázi út út 2×1 sávos út 399 m
„A” ág 1 sávos út (5,50 m sz. burkolat) 253 m
„B” ág 1 sávos út (5,50 m sz. burkolat) 279 m
„C” ág 1 sávos út (5,50 m sz. burkolat) 210 m
„D” ág 3 sávos út (10,25 m sz. burkolat) 289 m
Törökkő utca 2×1 sávos út 234 m
Gyalog-, és kerékpárút építés: 1 300 m
Forgalomirányító jelzőlámpa rendszer 4 cs-ban
Budapest - Esztergom kétvágányú vasútvonal Bécsi úti útátjárójának, valamint a Pomázi úti ideiglenes útátjáró elbontása a csatlakozó utakkal együtt, a csatlakozó vonalra jellemző nyíltvonali felépítményi műszelvény helyreállítása a vasútvonal 64+69 - 67+59 hm szelvényei között 290 m hosszon, valamint Pomázi úti útátjárónál az 53+90 - 54+10 hm szelvények között 20 m hosszon, összesen 620 vágányméter hosszon.
műtárgyak:
Aranyhegyi patak feletti műtárgy a Pomázi úti csomópont „A” ágánál
Aranyhegyi patak lefedése a Kocsis S. u. - Bécsi úti csomópontban
Aranyhegyi patak átvezetése a Virágosnyereg utca alatt
Gyalog és kerékpáros átvezetés az új 10. sz. főút alatt (hullámos acél cső)
Felüljáró a Budapest - Esztergom vasútvonal felett (3 nyílású üzemben előregyártott feszített vasbeton hídgerendákkal együtt dolgozó helyszívi vb. lemezhíd, legnagyobb támaszköz 33,61 m)
közművek:
távközlés 1 580 m + 5 db kiváltás
el. középfeszültség 5 db kiváltás
el. kisfeszültség 2 db kiváltás+ 63 házi bekötés
vízvezeték DN/ID 800 GÖV 260 m
DN/OD 90 PE100 SDR17 172 m
DN/OD 110 PE100 SDR 17 139 m
DN/OD 225 PE100 SDR 17 1 876 m
DN/OD 25 PE100 SDR 17 38 m
DN/OD 160 PE100 SDR 17 175 m
DN 150 GÖV 49 m
gázvezetékek DN300 HA 6 bar 178 m
DN 200 HA 6 bar 215 m
DN/OD 110 PE100 SDR 17,6 306 m
DN/OD 200 PE100 SDR17,6 61 m
DN/OD 400 HA 6 bar 48 m
FGSZ DN400 földgázszállító vezeték 1 210 m
Gázvezeték hírközlő kábel 2 300 m
Tervezési feladatok:
Minden olyan tervezési feladat, (kiviteli tervek készítése) mely szükséges a létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez a kiadott tender tervek és az Építési engedélyekben szereplő előírások alapján, a szükségesés hozzátartozó egyeztetések, engedélyek / jóváhagyások megszerzésével a megvalósításhoz szükséges.(Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek. Alapállapot felvétel, (rezgés, zaj, levegő, víz,) építés közbeni állapot, átadáskori és forgalomba helyezést követő 1 éves állapot rögzítésével, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, műtárgy építések organizációs tervei, szállító utak tervei, Kijelölési tervek, rekonstrukciós tervek,épületek bontási tervei, az építési engedély, eltérési engedély előírásainak megfelelő kiviteli tervek készítése,szénhidrogén vezetékek esetében diagnosztikai vizsgálatok kiviteli terv készítése során újbóli elvégzése szükséges, próbaüzemi tervek, üzemi hírközlés rendszertechnika terve - FIR-be való illesztéssel és a hozzákapcsolódó használatbavételi engedély megszerzése, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek készítése,az építési engedély - vasúti útátjáró bontási terve, pálya túlemeléséhez szükséges tervek elkészítése- előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, véglegesítése. Lehatárolási terv felülvizsgálat, védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, erdőtelepítési terv. stb.). Megvalósulási térkép, és megvalósulási tervek készítése, stb. (további tervezési feladatokat és a részleteket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza).
A projekt megvalósításához szükséges további (tenderdokumentáció keretében át nem adott) engedélyek, jóváhagyások (pl. közmű létesítések, stb.) megszerzése, megújítása, meghosszabbítása az Ajánlattevő feladata.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:71320000-7
71356400-2
45221111-3
45233294-6
45233221-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 7034927197 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/11/28 (év/hó/nap)
Befejezés 2016/05/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 082 - 142186
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/26 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7706 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/30 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 202 - 356428
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/21 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21956 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/22 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének határideje: 2015. november 20.
Befejezési Határidő: 2015. december 20.
Módosított szerződéses feltétel:
Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének határideje: 2016. április 15.
Befejezési Határidő: 2016. május 15.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Vállalkozó a 2014. október 14-én aláírt, majd azt követően 2014. november 28-án hatályba lépett Vállalkozási Szerződés tender dokumentációjában megfogalmazottakat figyelembe véve készítette el Ajánlatát a „Budapest III. kerület Bécsi út - Budapest-Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése” projektre vonatkozóan.
Az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képezi a - Pomázi úti csomópontban kiváltandó DN800-as vízvezeték kiváltását is tartalmazó - közműgenplán I. tender terv.
A DN800-as vízvezeték kiváltási munkái során annak 0+100 és 0+130 szelvényei közötti szaka-szán 2015.03.31-én előre nem látható módon a Vállalkozó összesen 11 db egy pásztában haladó ismeretlen elektromos kábelt talált.
Vállalkozó a kábelek feltárását követően helyszíni egyeztetést tartott a budapesti elektromos kábelhálózat üzemeltetőjével (ELMŰ Nyrt.) és az érintett földterület tulajdonosával a BKV Zrt.-vel. A helyszíni egyeztetés alapján megállapításra kerültek az alábbiak:
- A feltárt vezetékek nem az ELMŰ, hanem a BKV üzemeltetésében vannak
- A feltárt vezetékek feszültség alatt vannak, tehát üzemen kívüliségük kizárható
- A vezetékek a DN800-as vízvezeték nyomvonalához közel eső BKV buszgarázs területén lévő mérőszekrényből indulva a kerítésen kívül haladnak, majd visszatérnek a buszgarázs ingatlanának területére.
- Az elektromos kábelek és a vízvezeték az érintett szakaszon nagyon éles szögben keresztezik egymást és magassági vonalvezetésük metszi egymást
- Az elektromos kábeleket kiváltás keretében át kell helyezni egy olyan, a meglévőtől eltérő nyomvonalra, amely nem keresztezi a DN800-as vízvezeték tervezett nyomvonalát sem helyszínrajzi, sem magassági értelemben.
- Az elektromos kábelek kiváltását követően válik folytathatóvá a vízvezeték építése
- A BKV elektromos kábelek kiváltását az érvényben lévő jogszabályi előírások alapján meg kell tervezni, a kiváltási terveket engedélyeztetni kell a kábeltulajdonos BKV-val, a kiváltási munkálatok ezt követően végezhetőek el.
Mivel az elektromos földkábelek üzemeltetője, a BKV nem tudott megvalósulási tervet szolgáltatni a meglévő földkábelek pontos nyomvonaláról, így a Vállalkozó kutatóárkok készítésével feltárta a nyomvonalat. A nyomvonal ismeretében, a BKV-val megtartott tervegyeztetések alapján a Vállalkozó 2015. június hóban elkészítette az elektromos földkábelek kiváltásához szükséges kiviteli tervet és engedélyeztette azt a földkábel üzemeltető BKV-val. A földkábelek - BKV ingatlanán futó - tervezett nyomvonalába eső olajlefölöző épületet, raktárépületet és tüzivíz tározó medencét el kellett bontani, amelyekre 2015 júliusában került sor. A földkábelek nyomvonalának szabaddá tétele után kezdődhetett meg a földkábelek kiváltásának kivitelezése, mely 2015.08.07. és 2015.08.14. között került elvégzésre. A kiváltás során a Pomázi úti csomó-pont „A” ág útpályája alól 9 db 0,4 kV-os és 2 db gyengeáramú kábel került áthelyezésre, kábelenként 73,50 m hosszban, azok minden előkészítő, befejező, ellenőrző és minősítő méréseivel együtt.
A Pomázi úti csomópont „A” és „B” ág jelen Változtatással érintett építményei kivitelezésének egymásra épülését az alábbi táblázat tartalmazza a Pomázi út - Aranyhegyi út forgalmának folyamatos fenntartását is figyelembe véve.

Ssz. Munka megnevezése Kezdés Befejezés Időtartam [munkanap]
Pomázi úti csomópont "A" és „B” ág köz-műkiváltási, támfal- és útépítési munkái 2015.03.23 2016.04.29
1. NA800-as vízvezeték építése, a BKV földkábelek megtalálásáig 2015.03.23 2015.03.31 8
2. NA800-as vízvezeték építése, a BKV földkábel-lel nem érintett szakaszon 2015.04.01 2015.05.11. 33
3. BKV földkábelek nyomvonalának feltárása kutatóárkokkal 2015.04.01 2015.04.14 11
4. BKV földkábelek tervezési munkái (helyszíni bejárások, tervegyeztetések üzemeltetővel, tervek készítése) 2015.04.15 2015.06.09 46
5. BKV földkábelek kiviteli terveinek engedélyeztetése BKV-val 2015.06.10 2015.07.15 31
6. BKV földkábelek nyomvonalába eső épületek elbontása 2015.07.16 2015.08.03 16
7. BKV földkábelek kiváltásának kivitelezési munkái 2015.08.04 2015.08.14 10
8. NA800-as vízvezeték építése, a BKV földkábel-lel érintett szakaszon 2015.08.15 2015.09.05 18
9. Gázvezeték 1. ütem ("A" ág alatti szakasz) 2015.09.07 2015.09.26 18
10. Gázvezeték 2. ütem ("B" ág alatti szakasz) 2015.09.28 2015.10.21 21
11. Kisfeszültségű (0,4kV) elektromos vezeték 2015.09.28 2015.10.20 20
12. Középfeszültségű (10kV) elektromos vezeték 2015.09.28 2015.10.20 20
13. Földmunkák "A" ág 2015.10.21 2015.10.28 6
14. Csapadékcsatorna "A" ág 2015.10.29 2015.11.10 11
15. Útpályaszerkezet építés "A" ág 2015.11.11 2015.12.01 18
15. Pomázi úti támfal építése 1. ütem (földmunkák, vasszerelés) 2015.12.02 2015.12.23 19
Technológiai szünet (téli időjárás miatt) 2015.12.24 2016.02.14
16. Pomázi úti támfal építése 2. ütem (vasszerelés, folyt., zsaluzás, betonozás, befejező munkák) 2016.02.15 2016.03.18 28
17. Földmunkák "B" ág 2016.03.19 2016.03.26 7
18. Csapadékcsatorna "B" ág 2016.03.29 2016.04.08 10
19. Útpályaszerkezet építés "B" ág 2016.04.09 2016.04.29 21

A fenti táblázat lényegét összefoglalva, a BKV elektromos földkábelek tervezési, terv engedélyeztetési és kivitelezési feladatainak elvégzéséig az „A” és „B” ág közműkiváltási (víz, gáz, kis- és középfeszültségű vezeték, csapadékcsatorna), valamint az azt követő támfalépítési és útépítési munkái akadályoztatva voltak tekintettel arra, hogy az „A” és „B” ág szűk munkaterületén a helyhiány miatt az egymásra épülő közműkiváltási, támfalépítési és útépítési munkákat - egy kivételtől eltekintve (kis- és középfeszültségű vezeték, illetve gázvezeték 2. ütem) - nem lehet egyidőben, párhuzamosan végezni. Ezáltal az „A” és „B” ág fent felsorolt összes közműkiváltási, támfalépítési és útépítési munkáinak kezdési és befejezési ideje a BKV földkábelek feladatainak átfutási idejével későbbre tolódott, amely a Projekt befejezési határidejére is hatást gyakorol a következők szerint.
A Vállalkozó javaslata alapján a Pomázi csomópont „A” és „B” ágának területén lévő, jelen Változtatással érintett, fentiekben felsorolt építmények munkáinak befejezési dátuma és a Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja 2016. április 29., a Befejezési Ha-táridő pedig - a műszaki átadás-átvételi eljárás Szerződéses Megállapodás 3. pontja szerinti határidőkből levezetett 30 napos átfutási ideje alapján - 2016. május 29. Ennek alapján a Vállalkozó által igényelt Megvalósítási Idő meghosszabbítás mértéke a 2015.10.01. és 2016.04.29. közötti időtartam alapján 212 nap.
A Mérnök a Vállalkozó által benyújtott VK-16 számú változtatási kérelmet, annak indokrendszerét és az ezzel kapcsolatos igényeit felülvizsgálta, és Megrendelő számára azt az alábbiak szerint javasolta elfogadásra: a megvalósítás időtartama meghosszabbításának mértéke a benyújtott dokumentumok, az engedélyezési eljárások átfutási ideje, illetve egyéb kötöttségek figyelembe vételével 198 nap, azaz a Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja és az új Befejezési Határidő 2016. május 15. napja (2. sz. melléklet).
A határidőn túl a BKV földkábelek kiváltásával összefüggésben felmerülő műszaki tartalom változtatások költségigénnyel is járnak, melynek a VK-16 sz. Változtatási Kérelemben benyújtott összegszerűségét a Mérnök felülvizsgálta, és javasolta Megrendelő számára azt nettó 15.676.154,- Ft összegben elfogadni és azt a Szerződés tartalékkeretéből elszámolni, tekintve, hogy arra a Szerződés nettó 351.746.360,- Ft összegű tartalékkerete fedezetet nyújt.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/17 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/17 (év/hó/nap)