Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:2839/2015
CPV Kód:79419000-4
Ajánlatkérő:AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Timföldgyári út 4.
Város/Község: Mosonmagyaróvár
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Leitner László
Telefon: +36 96577460
E-mail: leitner.laszlo@aquakft.hu
Fax: +36 96577468
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aquakft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
x Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés vagyonértékelés elvégzésére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.
NUTS-kód: HU221
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés vagyonértékelés elvégzésére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79419000-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
x valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
„Vagyonértékelési szolgáltatás beszerzése”
A beszerzés tárgya: a 2011. évi CCIX. törvény 12-13.§-ai és 78.§-a, valamint a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírásai szerinti vagyonértékelés elvégzése az alábbiakban meghatározottak szerint:
Közép-Szigetköz Szennyvízelvezető rendszer
Gravitációs szennyvíz csatorna hossza (fm) 70 868
Szennyvízbekötések száma (db)
Bekötővezeték hossza 30,0 km 3 750
Nyomott szennyvíz csatorna hossza (fm) 7 712
Szennyvíztisztító telep
Kapacitás 1.200 m3/d és 12.000 LE 1
Szennyvízátemelők száma (db) 54
Mosonmagyaróvár-Jánossomorja ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Ivóvízhálózat hossza (fm) 304 890
Ivóvízbekötések száma (db)
Bekötővezeték hossza: 101,1 km 12 638
Mélyfúrású kutak száma (db) 10
Víztorony (db) 1
Hidroglóbusz (db) 6
Nyomásfokozók száma (db) 5
Vízműtelep
Kapacitás: 20.000 m3/d 1
Jánossomorja és térsége Szennyvízelvezető rendszer
Gravitációs szennyvízhálózat hossza (fm) 36 700
Szennyvízbekötések száma (db)
Bekötővezeték hossza 22,3 km 2 788
Nyomott szennyvíz csatorna hossza (fm) 17 260
Szennyvíztisztító telep
Kapacitás 1.500 m3/d és 8.750 LE 1
Szennyvízátemelők száma (db) 17
Nyugat-Szigetköz Szennyvízelvezető rendszer
Gravitációs szennyvízhálózat hossza (fm) 38 927
Szennyvízbekötések száma (db)
Bekötővezeték hossza 24,2 km 3 025
Nyomott szennyvíz csatorna hossza (fm) 19 573
Szennyvíztisztító telep
Kapacitás 1.000 m3/d és 5.920 LE 1
Szennyvízátemelők száma (db) 35
Nyugat-Szigetköz Ivóvízellátó rendszerIvóvízhálózat hossza (fm) 74 765
Ivóvízbekötések száma (db)
Bekötővezeték hossza: 30,2 km 3 775
Mélyfúrású kutak száma (db) 2
Víztorony (db) 0
Hidroglóbusz (db) 4
Nyomásfokozók száma (db) 3
Vízműtelep
Kapacitás: 3.600 m3/d 1
Közép-Szigetköz Ivóvízellátó rendszer
Ivóvízhálózat hossza (fm) 150 423
Ivóvízbekötések száma (db)
Bekötővezeték hossza: 48,2 km 6 025
Mélyfúrású kutak száma (db) 4
Víztorony (db) 0
Hidroglóbusz (db) 7
Nyomásfokozók száma (db) 0
Vízműtelep
Kapacitás: 5.150 m3/d 1
Hegyeshalom Szennyvízelvezető rendszer
Gravitációs szennyvízhálózat hossza (fm) 19 800
Szennyvízbekötések száma (db)
Bekötővezeték hossza 4,1 km 513
Nyomott szennyvíz csatorna hossza (fm) 1 900
Szennyvíztisztító telep
Kapacitás 712 m3/d és 8.400 LE 1
Szennyvízátemelők száma (db) 3
Hanságliget Ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Ivóvízhálózat hossza (fm) 2 400
Ivóvízbekötések száma (db)
Bekötővezeték hossza: 6,0 km 75
Mélyfúrású kutak száma (db) 1
Víztorony (db) 0
Hidroglóbusz (db) 1
Nyomásfokozók száma (db) 0
Vízműtelep
Kapacitás: 360 m3/d 1
Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés aláírását követő 15 napon belül ajánlatkérővel egyeztetett részletes ütemterv készítése, amely ütemterv szerint köteles a nyertes ajánlattevő a szerződést teljesíteni.
A jogszabályban meghatározott tartalmon kívül az alábbiak alapján kell elkészíteni a vagyonértékeléseket:
1.)
Az alkalmazott fajlagos és egyedi pótlási (újraelőállítási) költségeket részletes költségkalkulációval kell alátámasztani.
2.)
A szakvéleményben rögzíteni kell minden vagyonelem tekintetében a műszakilag elvárható teljes élettartamot évben kifejezve.
3.)
Az értékelt vagyonelemek állagmutatójának és várható élettartamának meghatározása helyszíni felmérések és műszaki vizsgálatok alapján kell történnie
A helyszíni felmérések során a szemrevételezéssel lehetséges vagyonelemeket szakértői szemrevételezéssel, a szemrevételezéssel meg nem állapítható műszaki állapotjellemzőket diagnosztikai vizsgálatokkal (csatorna kamerázás, stb...) kell megvizsgálni és dokumentálni.
4.)
Vonalas létesítmények esetén az értékelendő (víziközmű rendszerenkénti) teljes hossz legalább 10 %-át szükséges műszeres diagnosztikai vizsgálatoknak alávetni és dokumentálni.
5.)
Pontszerű létesítmények esetében (szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító telepek, víztornyok, vízműtelepek, stb…) egyedileg kell elvégezni az állagmutatók és várható élettartamok meghatározását vagyonelem bontásban.
6.)
A szakértői helyszíni szemléken készített fotó felvételeket, valamint a műszeres diagnosztikai vizsgálatok (csatorna kamerázások) során készített videó felvételekből az adott vagyonelem csoportra jellemző pillanatképeket a dokumentációban beazonosíthatóan dokumentálni kell.

Vagyonleltár
A vagyonleltár kiegészítése, rendezése, pontosítása, hogy megfeleljen az NFM rendelet előírásainak.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 200 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: bármely, konkrét határidőhöz kötött, szerződésben vállalt kötelezettség késedelmes teljesítése esetén ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek napi mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlott késedelmi kötbérmérték, de legfeljebb a nettó ajánlati ár 15 %-a. (Az ajánlati elem minimum értéke a Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján a nettó ajánlati ár 0,1%/naptári nap és az ajánlati elem legkedvezőbb szintje a Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján a nettó ajánlati ár 0,3%/naptári nap.)
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható okból bekövetkező meghiúsulása esetén ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 25 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő bármely szerződésben rögzített kötelezettségét hibásan teljesíti hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles a hiba kijavításának napjáig, azaz a hiány- és hibamentes teljesítésig minden naptári napra. A hibás teljesíti kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 0, 2% minden hibás teljesítéssel érintett naptári napra.
A hibás teljesítési és késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertes ajánlattevőt a teljesítés kötelezettsége alól.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § hatálya alá esik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé és nem is követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdése szerint víziközművagyon-értékelést olyan gazdasági társaság végezhet, amely szerepel az ingatlanvagyon-értékelői névjegyzékben. A névjegyzék elérhetőségét és ajánlattevő nyilvántartási számát az ajánlatban meg kell adni, amit ajánlatkérő ellenőriz.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
- Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását - a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladását követően kelt nyilatkozatokat az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám megadása,
- mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját,
- az eljárást megindító felhívás feladástól visszafelé számított kettő évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás
[Sorban állás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.]
P.2. Az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatevő eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói eredménykimutatását egyszerű másolati példányban. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, és a beszámoló becsatolása nem kötelező.
Ha Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából, azaz vagyonértékelésből származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés).
Ha az ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P.3. Az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja szerint, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes ingatlan értékbecslési szolgáltatásra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát.
Ajánlatkérő alkalmazza és egyben felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a P1., P.2 és P.3. alkalmassági feltételek vonatkozásában elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg az előírt minimumkövetelményeknek.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), ha:
P.1. a bármely a cégnyilvántartásban szereplő számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint az eljárást megindító felhívás feladástól visszafelé számított kettő évben bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói eredménykimutatása alapján a mérleg szerinti eredménye bármelyik kettő üzleti évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás P.2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából, azaz vagyonértékelésből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az a 20.000.000 Ft-ot;
P.3. nem rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, káreseményenkénti és évenkénti legalább 54.000.000 Ft fedezeti értékű, ingatlan értékbecslési szolgáltatásra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó referenciá(ka)t a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (5) bekezdésének megfelelően igazolva (az ajánlattevő nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással). A referencia nyilatkozatnak vagy igazolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését,
• a szolgáltatás tárgyát,
• az ellenszolgáltatás nettó összegét,
• a teljesítés idejét (év/hónap/nap megjelölésével),
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá
• az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában szereplő adatokat.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
M.2. Az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek - különösen, akik a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése szerinti ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szakképesítéssel, illetve vízgazdálkodási részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkeznek - végzettségének/képzettségének ismertetését, és a megkívánt végzettséget/képzettséget igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát.
A szakértők tekintetében az ajánlatban meg kell adni a jogosultságot igazoló nyilvántartás elérhetőségét és a szekértő nyilvántartási/engedély számát, amelyet ajánlatkérő ellenőriz.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
M.3. Az ajánlattevő csatolja 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. f) pontja alapján az ajánlattétel időpontjában érvényes ISO 9001:2011 minőségbiztosítási tanúsítványát vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított igazolását, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő,ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
• amely legalább 100 km ivóvíz és szennyvízvezeték víziközmű vagyonértékelésére vonatkozott,
• amely legalább 2 db szennyvíztisztító telep víziközmű vagyonértékelésére vonatkozott, melyből 1 db legalább 15.000 m3/d kapacitású volt,
• amely legalább nettó 15 MRD forint értékű víziközmű vagyonértékelésére vonatkozott és a vállalkozási díj összege legalább nettó 20. 000.000,-Ft-ot tett ki.
A referenciák között az átfedés megengedett azzal, hogy a fent meghatározott alkalmassági követelményeket maximum 2 db referenciával lehet igazolni.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- legalább 1 fő a legalább 1 fő a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3.2., 3.3. és 3.4. pontjában meghatározott vízgazdálkodási részszakterületeken szakértői jogosultággal rendelkező szakértővel;
- legalább 1 fő az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendelet szerinti ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítéssel rendelkező szakértővel, aki szerepel az ingatlanvagyon-értékelői névjegyzékben.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában érvényes ingatlan értékbecslési vagy vagyonértékelői ISO 9001:2001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított igazolásával, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdése szerint víziközművagyon-értékelést olyan gazdasági társaság végezhet, amely szerepel az ingatlanvagyon-értékelői névjegyzékben.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)60
Teljesítés ideje (naptári napok száma) (maximum 200 naptári nap, a 150 naptári napnál alacsonyabb megajánlásokat ajánlatkérő további pontszámmal nem értékeli)20
Késedelmi kötbér mértéke (% / nap) (minimum a nettó ajánlati ár 0,1%-a / naptári nap, a 0,3% / napot meghaladó megajánlásokat ajánlatkérő további pontszámmal nem értékeli)20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft., 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján, az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16. szám alatti fióktelepén: hétfő-péntek: 09:00-14.00 óra közötti időpontokban az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig. A dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bek.-ében előírtak figyelembevételével ajánlattevő kérelmére postai úton, illetve elektronikusan is megküldjük. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba való betekintést, munkanapokon 09:00-14:00 óra között az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16. szám alatti fióktelepén, betekintési nyilatkozat kitöltése és aláírása ellenében.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. és 2. részszempont esetén a fordított arányosítás, a 3. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint.
A 2. részszempont vonatkozásában a maximálisan megajánlható mérték 200 naptári nap, a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján ennél kedvezőtlenebb megajánlást az ajánlattevők nem tehetnek, a kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen, illetve a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 150 naptári napnál alacsonyabb megajánlásokat ajánlatkérő további pontszámmal nem értékeli. Egyúttal felhívja a figyelmet a Kbt. 70. §-ban foglalt rendelkezésekre.
A 3. részszempont vonatkozásában a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján minimálisan megajánlható mérték (legkedvezőtlenebb megajánlás) a nettó ajánlati ár 0,1%-a / nap, ennél kedvezőtlenebb megajánlást az ajánlattevők nem tehetnek, a kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 0,3% / napot meghaladó megajánlásokat ajánlatkérő további pontszámmal nem értékeli. Egyúttal felhívja a figyelmet a Kbt. 70. §-ban foglalt rendelkezésekre.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P.1., P.2., P.3., M.1., M.2., M.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja.
Ajánlatkérő az ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
- a konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
- a konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám megjelölésével,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
A szerződő tagok személye a szerződés teljesítéséig csak akkor változhat, ha ehhez ajánlatkérő előzetesen írásban hozzájárult, és arra a hatályos jogszabályok lehetőséget adtak.
A konzorciális szerződés eredeti példányát csatolni kell az ajánlathoz.
2. Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott dokumentumot. Az ajánlatokat 1 db papír alapú példányban kell benyújtani, továbbá az ajánlat teljes tartalmát 1 db elektronikus példányban (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on) is be kell nyújtani. További formai előírásokat a dokumentáció tartalmaz.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig megtörténik. Az ajánlatkérő a kézhezvétel kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a lebonyolító szervezet postai címe át van irányítva postafiókra, melynek ürítését rendszeresen elvégzi, de nem vállal semmilyen felelősséget ajánlatkérő arra az esetre, hogy a postai küldemény az ajánlattételi határidő lejártáig a bontás helyszínén kézhezvételre kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelméből, sérüléséből eredő kockázat a ajánlattevőt terheli.
Az ajánlattételi határidő lejárta után beérkező ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
3. A vállalási árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.
4. Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok/dokumentumok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben az ajánlat aláírója nem cégjegyzésre jogosult, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatoljanak, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
5. Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
6. Az ajánlat kidolgozása, valamint az ajánlatkérő és ajánlattevő közötti mindennemű kapcsolattartás kizárólag magyar nyelven történik. Amennyiben az ajánlathoz csatolt okiratok bármelyike idegen nyelven került kiállításra, ajánlattevő köteles az adott dokumentum felelős magyar fordítását is jelentkezéséhez csatolni. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, a magyar változat az irányadó. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
7. Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti.
8. Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam.
9. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön) Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön) nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön) nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint. A nyilatkozat eredeti példányát kell az ajánlathoz becsatolni.
13. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54. §)
14. Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET).
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) (ha kíván igénybe venni), valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta az eljárást megindító felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely pénzforgalmi számla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy Ajánlattevői (vagy adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet általi) nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely pénzforgalmi számla, Ajánlattevő (vagy adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet általi) külön nyilatkozatban sorolja fel ezen pénzforgalmi számláit. Amennyiben Ajánlattevő nem tud az eljárást megindító felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolnia letéti, technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a számlaszám és a típusmegadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.
16. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ában foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a ajánlattevő az ajánlatok hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelése.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
18. Ajánlattevőnek külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles az ajánlatához csatolni, hogy az eljárással kapcsolatban az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkapta, azok előírásait az ajánlata összeállításakor figyelembe vette (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell).
19. A dokumentumokra a Kbt. 36. § (3) bekezdése vonatkozik, mely lehetővé teszi azok egyszerű másolatban történő benyújtását is.
20. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy ajánlata tartalmaz-e üzleti titkot (ha igen, akkor az ajánlat mely részében).
21. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az egyedüli ajánlatot benyújtó nyertes által gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását.
22. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
23. Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosultnak vagy olyan személynek vagy személyeknek aki(k) erre jogosult vagy akik erre a jogosult személyektől írásos meghatalmazást kaptak.
24. Ajánlattevőknek csatolni kell nyilatkozatukat a Kbt. 24. § alapján. 
25. Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni, melyben kijelenti, hogy az nem tartalmaz olyan igazolást, nyilatkozatot, egyéb okiratot, mely bármilyen módon jogszabályba, így különösen a Kbt. előírásaiba ütközne.
26. Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles az ajánlatához csatolni, hogy az eljárással kapcsolatban az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkapta, azok előírásait az ajánlat összeállításakor figyelembe vette (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell).
27. Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni, melyben kijelenti, hogy az nem tartalmaz olyan igazolást, nyilatkozatot, egyéb okiratot, mely bármilyen módon jogszabályba, így különösen a Kbt. előírásaiba ütközne.
28. Ajánlattevőknek csatolniuk kell a dokumentációban meghatározott további nyilatkozatokat is.
29. Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazását. Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha olyan új szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy az új szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/25 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Postai cím: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Zsinka Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím (URL): www.oeszy.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Postai cím: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Zsinka Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím (URL): www.oeszy.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Postai cím: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Zsinka Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím (URL): www.oeszy.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------