Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:3065/2015
CPV Kód:39100000-3;39130000-2;39121000-6;39113000-7;39113600-3;39173000-5;39515440-1;44421300-0
Ajánlatkérő:Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Üzemeltetés, területhasznosítás, fejlesztés, mérnöki szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Ybl Miklós tér 6
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Somogyi Gabriella
Telefon: +36 12250310
E-mail: somogyi.gabriella@vargondnoksag.hu
Fax: +36 13556364
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vargondnoksag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
x Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Üzemeltetés, területhasznosítás, fejlesztés, mérnöki szolgáltatás
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Mobil bútor beszerzés a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a ”Várkert Bazár fejlesztése” című projekt keretében”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szerződés meghatározása: Adásvételi szerződés
Tárgya: Mobil bútor beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a ”Várkert Bazár fejlesztése” című projekt keretében”
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39100000-3
További tárgyak:39130000-2
39121000-6
39113000-7
39113600-3
39173000-5
39515440-1
44421300-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
„Mobil bútor beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a ”Várkert Bazár fejlesztése” című projekt keretében” az alábbi fő mennyiségekkel:
szék:
munkaszék: irodai forgószék, szinkronmechanikával-37db,
munkaszék: 24órás ESD-s forgószék - 9db,
sminkes munkaszék - 22db,
műhelyszék: -4db
szántalpas mobilszék - 35db,
étkezőszék - 38db,
kárpitozott ülőke: -49db,
ülőke - 6db,
bankett szék - 1200 db,
tárgyaló szék - 48db,
kisfotel: - 4db
öltöző pad - 6db,
szekrény:
fém öltözőszekrény - 102db,
paddal összeépített laminált öltözőszekrény: -8db
értékmegőrző szekrény elem: -10db
salgópolc - 147db,
műhelyszekrény - 4db,
irodai szekrény - 188db,
konténer szekrény - 34db,
asztal:
étkezőasztal - 12db,
irodai íróasztal és tárgyaló asztal - 40db,
munkaasztal fiókkal: 4db
bankett asztal: 100db,
körasztal: 50db
koktél asztal: 50db
sminkes pult tükörrel - 28db,
egyedi pultok: 6db
egyéb:
íróasztali lámpa - 32db,
papírkosár - 27db,
fali fogas panel - 10db,
álló fogas - 18db,
irattároló páncélszekrény - 2db,
egyéb páncélszekrény - 2db
szék, - és asztalszállító kocsi - 7db,
fali tükör - 8db,
szalagfüggöny - 7db.
A részletes feladatleírást az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 59627370 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: Ha az eladó a szerződésben meghatározott kötbérterhes véghatáridők vonatkozásában késedelembe esik késedelmi kötbér fizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelmesen szállított áru nettó ellenértékének 1%-a, maximum 20 napi tétel.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a leszállított áru nem felel meg a szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott feltételeknek az eladó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, a szerződésben meghatározott feltételek szerint. A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru nettó értékének 1 %-a, maximum 20 napi tétel.
Amennyiben a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: a le nem szállított áruk nettó ellenértékének 20%-a
Teljesítési biztosíték: az ellenszolgáltatási díj nettó összegének 5 %-a.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az adásvételi szerződés hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek.
Jótállási biztosíték (hibás teljesítési biztosíték): az ellenszolgáltatási díj nettó összegének 5 %-a.
A jótállási (hibás teljesítési) biztosítékot a Kbt. 126. §. § (6) bekezdés a) pontja alapján a teljesítés időpontjában (sikeres átadás-átvétel) kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási (hibás teljesítési) biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: az előleg teljes összegére.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkoznia kell ajánlatában a szállítói előleg-visszafizetési biztosíték határidőre, legkésőbb a szállítói előleg igényléséig történő rendelkezésére bocsátásáról.
A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell a Támogató Szervezet (a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium) rendelkezésére bocsátania.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében - a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén - a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, biztosíték nyújtására köteles. Ennek hiányában eladó előlegre nem jogosult, Támogató mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól.
Jótállás:
Fém öltözőszekrények és raktári polcok esetében: 5 év;
Minden egyéb bútor és kiegészítő eszköz esetében: 3 év
A mellékkötelezettségek részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint. Ajánlattevő egy előlegszámla (igénybevétel esetén), és egy végszámla benyújtására jogosult. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az eladó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás devizaneme: Forint (HUF).
A kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A projektazonosító: KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt uniós forrására tekintettel a kifizetés szállítói finanszírozással történik, azaz az adásvételi szerződés szerinti teljesítés mértéke alapján kiállított végszámla tekintetében a kifizetések közvetlenül a Támogatótól az eladó részére történnek.
Szállítói előleg:
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint szállítói finanszírozás alkalmazása esetén ajánlatkérő köteles biztosítani a szerződés elszámolható összeg legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét feltétel nélküli visszafizetési biztosíték ellenében figyelemmel 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésére.
Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására köteles; ennek hiányában előlegre nem jogosult, Támogató mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet,
- a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet,
- a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet.
A támogatás kifizetésével kapcsolatos további szabályozás:
- az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérők nem teszik lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
- - Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról csak nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
- A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
- Továbbá felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság által 16.05.2014-én a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában megjelent „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, továbbá a 1.6.2012-én a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatókra.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
P1)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell
az ajánlattevő valamennyi pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatát - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t,
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a pénzforgalmi számláján. (Amennyiben a számlavezető pénzintézet(ek) 12 hónapnál rövidebb ideje vezeti számláját, úgy csatolni kell a korábbi számlavezető pénzintézet nyilatkozatát is a jelzett időszakra vonatkozóan.)
P2)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan ha:
P1)
Ajánlattevő bármely pénzügyi intézményének a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állása volt.
Sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.
P2)
az előző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 60.000.00,- Ft-ot


A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg a P1) pont szerinti követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható, elegendő, ha közülük egy megfelel (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett a közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól legalább az alábbi tartalommal:
• az elvégzett munkák felsorolása, szállítás tárgya, szállítás mennyisége, olyan részletességgel megadva, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,
• az ellenszolgáltatás nettó összege (nettó HUF), adott esetben a saját teljesítés értéke HUF-ban meghatározva,
• a teljesítés ideje (év, hónap] és helye,
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, email címe és telefonszáma,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
valamint - adott esetben - a fenti tartalommal csatolandó a 310/211. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás egyszerű másolati példányban.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.

M2)
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolni kell a beszerzendő áruk leírását, mintapéldányát, illetve fényképét.

M3)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm rend. 15. § (1) bek. f) pont alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását az erről szóló dokumentum egyszerű másolatának csatolásával, vagy az ezzel a 310/2011. (XII.23.) Korm rend. 17. § (2) bek szerint egyenértékű dokumentumot
A minőségbiztosítási tanúsítvány érvényességének igazolására csatolandó a tanúsító által kiadott, a legutóbbi éves felügyeleti audit igazolása is (egyszerű másolat).
Bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított tanúsítvány, vagy az ezzel egyenértékű érvényes rendszertanúsítvány, vagy a környezetvédelem érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka.
A minőségbiztosítási tanúsítvány érvényességének igazolására csatolandó a tanúsító által kiadott, a legutóbbi éves felügyeleti audit igazolása is (egyszerű másolat).
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő)alkalmatlan ha:
M1)
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik:
a) összesen legalább 1 db, nettó 6.500.000,- Ft értékű referenciával, amely öltözőszekrény szállítására vonatkozott;
b) összesen legalább 1 db, nettó 12.000.000,- Ft értékű referenciával, amely bankett székek szállítására vonatkozott;
c) összesen legalább 1 db, nettó 4.500.000,- Ft értékű referenciával, amely munka- és/vagy étkező- és/vagy egyéb asztal szállítására vonatkozott;

Ugyanaz a referencia az M1) a), M1) b és az M1) c) alkalmassági feltételt igazolhatja, azaz a referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést.

Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben - a Kbt. 129. § (7) bekezdés alapján - csak a saját részvétele mértékéig használhatja fel a referenciát.
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, erre az időszakra esik.
M2)
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az alább felsorolt pontokban megajánlott áruk nem rendelkeznek olyan mintapéldánnyal, amely alapján az alábbiakban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőségük egyértelműen megállapítható:
a) 2R2A azonosító jelű szekrény esetében:
- 787*800*400 mm (mag*szél*mély) befoglaló méret;
- fém szerelvények, pánt nyitás min. 95°;
- műanyag szintezőtalpak 25 mm állíthatóság;
- szekrényenként 1 db zár 2 db kulccsal, melyből 1 db lehajló kulcscím;
- laminált forgácslap 19 mm és 25 mm, fix, köldökcsapos összeépítés, nincs ragasztó maradvány, hátfal körben árokba illeszkedik, 1 és 2 mm vtg. ABS élzárás
- élek, lapok kipattogzásmentesek, élzárás legömbölyítve, nincs ragasztó maradvány, ABS találkozási pontoknál nincs szinteltérés
b) BA 1 azonosító jelű bankett asztal esetében:
- 1600*750*800 mm (szél*mag*mély) befoglaló méret;
- porszórt acélváz, összecsukható;
- rétegelt lemez asztallap acél kerettel;
- lábak anyaga 30/30 mm keresztmetszetű zárszelvényből, műanyag lábdugóval.
c) GK 1 azonosító jelű konténer esetében:
- 585*435*570 mm (mag*szél*mély) befoglaló méret;
- laminált forgácslap 19 mm és 25 mm, fix, köldökcsapos összeépítés, nincs ragasztó maradvány, hátfal árokba illeszkedik, 1és 2 mm vtg. ABS élzárás, fa (forgácslap) fiókok;
- fém szerelvények, fémtalpas, műanyag görgők;
- konténerenként 1 db központi zár 2 kulccsal melyből 1 db lehajló kulcscím;
- 3 db fém fogantyú és 4 db 54 mm magas görgő;
- élek, lapok kipattogzásmentesek, élzárás legömbölyítve, nincs ragasztó maradvány, ABS találkozási pontoknál nincs szinteltérés
- a fiókok görgős fém fiókcsúszón mozgathatók.
d) IA 3 azonosító jelű íróasztal esetében:
- 720*1600*800 mm (mag*szél*mély) befoglaló méret;
- laminált forgácslap 19 mm homloklap és 25 mm asztaltető, 1 és 2 mm vtg. ABS élzárás;
- fém szerelvények, fém asztallábak fekete színű porszórás, zuzmós felülettel;
- az asztallap és a lábszerkezet összeépítése fém-fém kapcsolattal (fafém menetes hüvely);
- az összeépítés helyszínén a padlózat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.
- fém kábelkivezető karika az asztaltetőn (2 db);
- kábelcsatorna az asztaltető alatt, mely egyben a lábösszekötő gerenda is;
- élek, lapok kipattogzásmentesek, élzárás legömbölyítve, nincs ragasztó maradvány, ABS találkozási pontoknál nincs szinteltérés
- Fém szerkezetek látható varratai esztétikusak, minél kisebb szinteltéréssel, varratonként max. 1 db varrathiba
e) KA 1 azonosító jelű könyöklő asztal esetében:
- 700*1150 mm (átm*mag) befoglaló méret;
- porszórt acél váz, összecsukható;
- asztallap laminált bútorlap, 19 mm vastag, élzárás 2 mm ABS.
f) KE 3 azonosító jelű ülőke esetében:
- 750*600*600 mm (mag*szél*mély) befoglaló méret;
- erős fenyő faváz;
- 150 mm magas fémlábak polírozott acél felülettel;
- összerögzítésre alkalmas acél soroló elem az ülőlap alján;
- N3038 sűrűségű poliureán szivacs;
- 100.000 Martindale kopásállóságú műbőr kárpit.
g) KO 1 azonosító jelű körasztal esetében:
- 1750*720 (átmérő*mag) befoglaló méret;
- porszórt acél váz, összecsukható;
- rétegelt lemez asztallap acél kerettel, filc borítással;
- lábak anyaga 50/50 mm keresztmetszetű zárszelvényből, műanyag lábdugóval.
h) OZ 1 azonosító jelű öltözőszekrény esetében:
- 1800*500*700 mm (mag*mély*szél) befoglaló méret;
- fém szerelvények, pánt nyitás min. 95°;
- alumínium színű 100 mm magas fém lábak, 25 mm szintezhetőség;
- szekrényenként 1 db zár 2 db kulccsal, melyből 1 db lehajló kulcscím;
- laminált forgácslap 19 mm fix, köldökcsapos összeépítés, nincs ragasztó maradvány, hátfal körben árokba illeszkedik, 1 és 2 mm vtg. koextrudált, vízálló nullfugás élzárás;
- élek, lapok kipattogzásmentesek, élzárás legömbölyítve, nincs ragasztó maradvány, élléc találkozási pontoknál nincs szinteltérés
- ruhaakasztó rúddal ellátott;
- szellőzés megfelően biztosított;
- sorszámozás jól látható méretben készüljön, anyaga gravírozott műanyag.
i) SZ 2 azonosító jelű bankett szék esetében:
- 430*940*540 mm (szél*mag*mély) befoglaló méret;
- minimum 1,5 mm-es anyagvastagságú acél váz, faforgács lap, szivacs, textilkárpit;
- alkalmas írólap fogadására;
- állványzat (váz és láb): elektrosztatikus porszórással, festett szögletes acél zártszelvény vázszerkezettel, struktúr felülettel ellátott;
- ülés kialakítása: rétegelt lemez, ülőlap szivacs, kárpit bevonat;
- támla kialakítása: rétegelt lemez háttámla, hátlap szivacs, kárpit bevonat;
- ülés szivacs: 50 mm vastag MOOLDI
- háttámla szivacs: 30mm vastag MOOLDI szivacs;
- kárpit: nagy kopásállóságú 100 000 Martindale-es, égéskésleltetett textilkárpit;
- ülésmagasság: 460 mm;
- írólap nélkül 8 db-ig rakásolható. (Írólap igény esetén, az írólap csavaros, oldható kötéssel rögzítendő.)
- SZK 1 jelű székszállító kocsival 8 db-onként szállítható.
- A lábvégek műanyag padlóvédővel ellátottak. A váz alsó és a láb belső ívén műanyag távtartó dugók; ezek gátolják rakásolt állapotban a székvázak sérülését.
j) SZ 11 azonosító jelű forgószék esetében:
- ~1100 x 630 x 630 mm (mag*mély*szél);
- állítható magasságú kartámasz rugalmas, antisztatikus támasztófelülettel;
- állítható magasságú háttámla (up
- fém váz- és ülőszerkezet;
- gázliftes magasságállítás;
- polírozott alumínium lábcsillag,
- ülésmélység állítás;
- formázott szivacsos ülő- és háttámla;
- min. 5 ponton állítható szinkronmechanika;
- az ülőlap és a háttámla dőlésszöge egymástól függetlenül állítható,;
- terhelhetőség: 120 kg ;
- automata súlyérzékelésű hintamechanikával szerelve;
- A háttámla deréktámasztási pontjának az EN1335-1:2000 szabvány szerint 170 és 220 mm között állíthatónak kell lennie;
- a magassági pozíció több fokozatban, min. 5 mm-enként állítható;
- a szövetbevonat magas kopásállóságú, minimum 100.000 Martindale kárpit;
- rétegelt lemezes ülés- és hátalap, 45mm-es poliuretán R4040 sűrűségű szivacs ülőrészen és a háton;
- gumírozott futófelületű görgő;
- 2D-s karfa, magasságban és mélységben állítható.
Alkalmatlan továbbá ajánlattevő, ha a fenti mintapéldányok nem felelnek meg az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás minimumkövetelményeinek.
M3)
Nem rendelkezik érvényben lévő irodabútor gyártására vagy forgalmazására vonatkozó ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel.

A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. Várgondnokság által kijelölt terem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Részvétel a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak szerint; eljárás a Kbt. 62. § (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjának 2011-2013. évi akcióterve KMOP 3.1.1./E konstrukció - Versenyképes turisztikai termék-és attrakciófejlesztés konstrukció; KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt az ajánlatkérők képviselője az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában - az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre - e-mail útján megküldve biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott módon. Igénybejelentés a nikoletta.wolf@chsh.hu e-mail címen tehető az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció igénylése esetén meg kell adni az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Az eljárás megindító felhívás III.2.2. pont P1) és P2) alpontja, valamint az eljárást megindító felhívás III.2.3. pont M1), M2)és M3) alpontja.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását köti ki, amely összegszerűen meghatározott mértéke 600 000 HUF.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- Az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286466-00000031 számú fizetési számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással,
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállat garanciával,
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával,
- bank vagy biztosító által vállalt garanciával való teljesítés esetén a garancia szerződés eredeti példányával,
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az eljárást megindító felhívásban előírt határidőre nem, vagy az eljárást megindító felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdése, - a 122. § (5) bekezdésében foglalt eltéréssel - valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem biztosít.
3. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az Ajánlati Dokumentációban foglaltak az irányadóak. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban, valamint adott esetben a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és 2 példányban (1 papíralapú eredeti példányban és 1 példány, a papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón (CD/DVD), amely az ajánlatot (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban) és a kereskedelmi árajánlatot (szerkeszthető Microsoft Excel formátumban) tartalmazza. Ajánlattevő az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának papír alapú (eredeti) ajánlatával történő egyezőségéről cégszerűen aláírt formában köteles nyilatkozni. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
4. Ajánlattevőnek - az Eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelőesség érdekében - legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlata benyújtásával egyidejűleg, az Eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pontjában feltüntetett bútorokból működőképes, összeszerelt mintapéldányokat kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A mintapéldányok benyújtásával kapcsolatos információkat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.
5. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó átvegye (elektronikus úton igényli), amely dokumentáció másra át nem ruházható. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevő számára az ajánlati dokumentációba való ingyenes betekintésre munkanapokon, hétfőtől péntekig 09:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00 és 11:00 óra között a Dezső és Társa Kft. (1011 Budapest, Fő u. 14-18. „A” lépcsőház VII. emelet) székhelyén. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben, egyéb időpontban is lehetséges a betekintés. Az időpont egyeztetés a dokumentáció beszerezése kapcsán feltüntetett kapcsolattartási ponton lehetséges. A dokumentációba történő betekintés esetén a dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve)
6. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §).
• Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
• Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is csatolandó).
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint; eredeti aláírt példány csatolandó).
• Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).
• Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. § (1) bekezdés (6) bekezdése szerint).
• Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozatát az összes pénzügyi intézménynél általa vezetett számláiról, megadva azoknak az azonosításhoz szükséges, tételes adatait, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatban becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet.
• Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az ajánlati ár részletezésére vonatkozó beárazott kereskedelmi ajánlatot a Dokumentációban meghatározott tartalommal.
7. Ajánlattevőnek ajánlatához a megajánlott termékek megnevezését és műszaki adatlapját tartalmazó műszaki ajánlatot szükséges csatolnia, amelyből egyértelműen megállapítható a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés. A műszaki ajánlat tartalmára vonatkozó követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
8. A megajánlott íróasztal és szekrény típusok rendelkezzenek érvényben lévő KERMI tanúsítvánnyal vagy FAIMEI szakhatósági véleménnyel, vagy más, akkreditált minőségtanúsító intézmény által kiállított tanúsítvánnyal. A tanúsítványok másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell.
9. Az ajánlathoz csatolni kell érvényben lévő ISO 14001:2005 és MEBIR MSZ 28001:2008 szabványnak megfelelő tanúsítványt vagy azokkal egyenértékű rendszerek biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatását.
10. A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását (pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat; Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat).
11. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
- a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
- a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe.
12. Ajánlatkérők nem teszik lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem a közös ajánlattevők, sem a nem közös ajánlattevők esetében.
13. Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie.
14. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az eljárást megindító felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. A referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB devizaárfolyam. Az árbevétel tekintetében az átszámítás alapja az adott év utolsó napján hatályos MNB devizaárfolyam. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró árfolyamból számított HUF ellenérték képezi.
15. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
16. Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívás V.3.2. pontja szerint támogatási kérelmet nyújtott be (vö. 40. § (3) bekezdés). A Kbt. 40. § (4) bekezdésének alkalmazhatóságára hívjuk fel az ajánlattevők figyelmét.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) és b) pontja alapján jogosult kizárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése).
19. Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie - a Kbt. 165. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével.
20. Jelen Ajánlati Felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Dezső és Társa Kft.
Postai cím: Fő u. 14-18. "A" lépcsőház 7. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Wolf Nikoletta
Telefon: +36 14578040
E-mail: nikoletta.wolf@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Dezső és Társa Kft.
Postai cím: Fő u. 14-18. "A" lépcsőház 7. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Wolf Nikoletta
Telefon: +36 14578040
E-mail: nikoletta.wolf@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Ybl Miklós tér 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Balogh Attila
Telefon: +36 306062644
E-mail: Balogh.Attila@vargondnoksag.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------