Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:3264/2015
CPV Kód:45200000-9;45300000-0
Ajánlatkérő:Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Budapest, Dunabogdány, Balatonmáriafürdő
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, ingatlanüzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Postai cím: Rózsa utca 81-83
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bálintné Karch Magdolna
Telefon: +36 13016717
E-mail: balintne@tvvrt.hu
Fax: +36 13016709
Az ajánlatkérő általános címe (URL): tvvrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
x Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelés, ingatlanüzemeltetés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése -keretmegállapodás
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, Dunabogdány, Balatonmáriafürdő
NUTS-kód: HU101, HU102, HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma 3
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: 24
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
nettó maximum 1.200 millió Ft
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése -keretmegállapodás Vállalkozási szerződés határozott időre, tételes elszámolás mellett, melynek tárgya a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában és az Ajánlatkérő kezelésében álló lakó és vegyes rendeltetésű épületeken, lakásokban és nem lakáscélú helyiségekben, és az Ajánlatkérő tulajdonában levő épületeken, valamint Budapest Főváros VI. kerület Terézváros közterületein különböző, építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási és átalakítási illetve felújítási munkálatok végzése, valamennyi építőipari szakág szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45300000-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése -keretmegállapodás
Vállalkozási szerződés határozott időre, tételes elszámolás mellett, melynek tárgya a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában és az Ajánlatkérő kezelésében álló lakó és vegyes rendeltetésű épületeken, lakásokban és nem lakáscélú helyiségekben, és az Ajánlatkérő tulajdonában levő épületeken, valamint Budapest Főváros VI. kerület Terézváros közterületein különböző, építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése, valamennyi építőipari szakág szerint.
Összesen mintegy 1100 darab lakóépületben és 47 darab vegyes rendeltetésű (oktatási,- egészségügyi vagy kereskedelmi) épületben, valamint Budapest Főváros VI. kerület Terézváros közterületein kell a szükséges és felmerülő építési, helyreállítási és általános javítási munkákat elvégezni, Ajánlatkérő által az eljárás konzultációs ajánlattételi szakaszában meghatározásra kerülő konkrét, létesítményenkénti műszaki tartalommal. Az elvégzendő munkák műszaki tartalmába beletartozhatnak (felmerülés esetén) szükséges vagy előre tervezett, általános de kisebb volumenű javítási és helyreállítási munkák elvégzése, mely építőmesteri, épületgépészeti, beleértve a gázszerelési munkát, villanyszerelési, szakipari munka végzését, továbbá esetileg kéménybélelést is foglalhat magába.
A munkákat minden esetben lakott lakásban/lakóépületben és/vagy működő egészségügyi-, oktatási intézményben vagy kereskedelmi létesítményben illetve a közterületi munkák esetében a környező közterületi gyalogos és járműforgalom folyamatos fenntartása mellett kell elvégezni.
A fenti munkák végzéséhez túlnyomó többségében építési engedély nem szükséges, amennyiben - csekély arányban - mégis építési engedély köteles munkát szükséges elvégezni, úgy az építési engedélyek beszerzése Ajánlatkérő feladatát képezi.
Az egyes érintett teljesítések egyenkénti nagyságrendjei túlnyomó részben nettó 5 millió HUF és 10 millió HUF közé esik, de ez alatti illetve ez feletti egyenkénti nagyságrendek esetenként előfordulhatnak.
A munkálatokkal érintett épületek kb. 80 %-a műemlék épület vagy műemléki jelentőségű területen fekszik.
A munkavégzés során sokszor fordulhat elő egy időben több (5-10) különálló helyszínen történő munkavégzés.
Az érintett teljesítések konkrét műszaki tartalma, kezdő illetve befejező határidejei a keretmegállapodás megkötése után kerülnek a ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalomnak megfelelően meghatározásra. A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás nyertes ajánlattevői az így meghatározott műszaki tartalomra adnak konkrét ajánlatot. A konkrét műszaki tartalomra vonatkozó konkrét ajánlat megadása során amennyiben a konkrét műszaki tartalom elvégzésére vonatkozóan a mintaköltségvetés tételeivel egyező költségvetési tételek kerülnek megállapításra, abban az esetben a keretmegállapodás során kiadásra kerülő mintaköltségvetés tételei alkalmazandók maximálisan a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban az Ajánlattevő által megajánlott egységárakkal. Amennyiben a konkrét műszaki tartalom vonatkozásában olyan költségvetési tételek kerülnek megállapításra, mely tételek a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás mintaköltségvetésében nem szerepelnek, abban az esetben a TERC GOLD költségvetés készítő program (vagy azzal egyenértékű) költségvetési tételeit és maximálisan az abban a költségvetés készítő program által adott anyagárait kell a konkrét ajánlat kalkulációja során használni, valamint az ilyen tételek esetében maximálisan a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban megajánlott rezsióradíj alkalmazásával a TERC GOLD költségvetés készítő program (vagy azzal egyenértékű) által képzett munkadíj egységárakkal.
Az így kialakuló anyagköltségre maximálisan a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban megajánlott fuvarozási,- rakodási,- raktározási költség (anyagigazgatási költség) számolható fel.
Az érintett teljesítésre vonatkozó konkrét ajánlatok közül Ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összegű érvényes ajánlatot adó Ajánlattevővel köti meg a vállalkozási szerződést.
nettó maximum 1.200 millió Ft
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: bírálati részszempontként értékelésre kerül (ajánlattevő vállalásának megfelelően), de minimum az érintett teljesítés nettó szerződéses ellenértékének 0,20%-a naponta.
Hibás teljesítési kötbér: az érintett teljesítés nettó szerződéses ellenértékének 3%-a.
Meghiúsulási kötbér: bírálati részszempontként értékelésre kerül, az ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulás esetére (ajánlattevő vállalásának megfelelően), de minimum a nettó vállalási ár 5,00%-a.
Jótállás az érintett teljesítés műszaki átadás-átvételét követő naptól számítva: bírálati részszempontként értékelésre kerül (a teherhordó szerkezeti és tetőszigetelési munkákra vonatkozóan minimum 48 hónap; az összes többi építészeti, szakipari, épületvillamossági és épületgépészeti munkákra vonatkozóan minimum: 12 hónap).
A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték összege a keretmegállapodás szerinti keretösszeg 1,5 %-a, amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőig bocsátandó ajánlatkérő rendelkezésére. Amennyiben a keretmegállapodás hatálya alatt több mint 3 esetben kerül sor a nyertes ajánlattevő hibájára visszavezethető okból az érintett teljesítésre vonatkozó szerződés felmondására, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodást felmondani és a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték összegét követelni illetve lehívni.
A jótállási kötelezettség biztosítására biztosíték (azaz a Kbt. 126. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): Az érintett teljesítéssel kapcsolatos jótállási és szavatossági igényekre kikötött biztosíték összege a érintett teljesítés nettó szerződéses ellenértékének 3%-a. A biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az összegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jótállási biztosítékot az érintett teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jelentkezésben nyilatkozni kell a biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. A jótállási biztosíték az érintett teljesítés sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő naptól a jótállási kötelezettség leteltét követő banki napon szabadítható fel.
A Kbt. 126. § (7) bekezdése alapján a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában az ajánlatkérő az érintett teljesítésre vonatkozó szerződésben lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 126. § (8) bekezdése alapján az érintett teljesítésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6)-(7) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Előleg-visszafizetési biztosíték (amennyiben az érintett teljesítés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja): Az előleg visszafizetési biztosíték mértéke, illetve összege tekintetében ajánlatkérő a a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapján köteles eljárni.
Amennyiben az érintett teljesítés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja és a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által biztosított előleg igénylésével élni kíván, a nyertes ajánlattevőnek az Ajánlatkérő javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania és az előleg elszámolásának időpontjáig (határidőig) érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Az előleg visszafizetési biztosíték az előleg visszatérítésével (elszámolásával) egyező ütemben (arányban) szabadítható fel. A biztosíték mindaddig nem kerül felszabadításra, amíg az ajánlattevő az előleget nem fizette vissza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti. Részvételre jelentkező a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján köteles nyilatkozni, hogy a biztosítékokat a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőre rendelkezésre bocsátja.
Amennyiben átutalással kíván ajánlattevő/nyertes ajánlattevő bármely biztosítékot átutalással kíván rendelkezésre bocsátani, úgy a Megbízó MagNet Banknál vezetett 16200106-00043401 számú számlájára utalja a biztosíték összegét.
Az érintett teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér összege maximum 30 napig kerül felszámításra, ezt követően a Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani.
Amennyiben a teljesítési késedelem eléri a 30 napot, abban az esetben Ajánlatkérő jogosulttá válik a 30 napnyi mértékű késedelmi kötbér érvényesítésére és kiszámlázására. (Ha a teljesítési késedelem 30 napnál kevesebb, abban az esetben természetesen a késedelmes napok számának megfelelően a késedelmes napok számának megfelelő mértékű késedelmi kötbér érvényesítésére válik jogosulttá Ajánlatkérő.)
Amennyiben a teljesítés a teljesítési határidőt követő 31. napon sem történik meg, abban az esetben jogosulttá válik Ajánlatkérő a szerződéstől elállni, mely elállási jogosultság egyben nem jelenti az elállási kötelezettséget is. A teljesítési határidőt követő 30. késedelmes nap után Ajánlatkérő - a tényleges készenléti fok figyelembe alapján - eldönti, hogy a szerződéstől való elállás vagy a szerződés fenntartása mellett a további késedelmi kötbér érvényesítése nélküli teljesítés követelése szolgálja jobban az érdekeit. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a teljesítési határidőt követő 30. késedelmes nap után a nyertes ajánlattevő munkavégzési üteme illetve létszáma és kapacitása alapján a szerződés teljesítése 10 további napon belül nem valószínűsíthető, abban az esetben az elállás szolgálja jobban Ajánlatkérő érdekeit. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a teljesítési határidőt követő 30. késedelmes nap után a tényleges készenlét nem éri el az érintett teljesítés nettó szerződéses ellenértékének 80%-át, abban az esetben az elállás szolgálja jobban Ajánlatkérő érdekeit.
Amennyiben az elállás szolgálja jobban az Ajánlatkérő érdekeit, abban az esetben a 31. késedelmes napon válik jogosulttá Ajánlatkérő a szerződéstől történő elállásra, a 31. késedelmes napon vagy utána bármikor egyoldalú jognyilatkozattal a szerződéstől elállhat és a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért követelheti és kiszámlázhatja.
Ajánlatkérő a teljesítési határidőt követő 30 napos késedelem letelte előtt (pl. súlyos szerződésszegés esetén vagy előre látható súlyos teljesítési lemaradás esetén) a szerződésben foglaltak alapján elállhat a szerződéstől és követelheti azzal egy időben a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért, késedelmi kötbér érvényesítése nélkül.
A késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés követelését nem zárja ki, de a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Tekintettel arra, hogy a túlzott mértékű kötbér összegét a bíróság mérsékelheti a megkötésre kerülő szerződésben rögzítésre kerül, hogy a maximális késedelemes napok számát meghaladó késedelmes teljesítés után bekövetkező meghiúsulás esetében az ajánlattevő által vállalt késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér vállalás alapján az ajánlatkérő által érvényesíthető összes kötbér összege nem lehet több, mint az érintett teljesítés nettó szerződéses ellenértékének szerződés 35%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő az érintett teljesítésre vonatkozó szerződés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által a jogszabályoknak (2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 130. § (5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb előírásoknak megfelelően forintban kiállított számla kézhezvételét követően a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben és a Kbt. 130. §-ban meghatározottaknak megfelelően fizeti meg.
A számlázás az érintett teljesítésre vonatkozó megrendelésenként, a fent hivatkozott Kormányrendelet előírásait figyelembe véve történik. Nyertes ajánlattevő a megkötendő keretmgállapodás alapján az érintett teljesítésre vonatkozóan megkötendő egyedi szerződések esetén amennyiben az érintett teljesítésre vonatkozó egyedi szerződés értéke meghaladja a nettó 10 millió Ft-ot, úgy 25%-os teljesítést követően résszámla kiállítására jogosult a teljesítéssel arányos értékben, melynek értéke a végszámla értékébe beleszámít.
Amennyiben az érintett teljesítés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, abban az esetben Ajánlatkérő a a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapján köteles eljárni, ezért Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az érintett teljesítés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, abban az esetben Ajánlatkérő az érintett teljesítésre vonatkozó szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.
Az előleg igénylése nem kötelező.
Továbbá irányadó az Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. §-a.
Kifizetés pénzneme a HUF.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Az érintett teljesítés megvalósítása céljából megkötésre kerülő szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákat minden esetben lakott lakásban/lakóépületben és/vagy működő egészségügyi-, oktatási intézményben vagy kereskedelmi létesítményben a létesítmény és a környezetének a folyamatos és rendeltetésszerű üzemelésének fenntartása mellett illetve a közterületi munkák esetében a környező közterületi gyalogos és járműforgalom folyamatos fenntartása mellett kell elvégezni.
Az érintett teljesítés megvalósítására vonatkozó szerződésekben Ajánlatkérő előírhatja, hogy az érintett teljesítés egészét vagy annak melyik (bármely) részét kell (lehetséges) a napi rendes munkaidőn kívüli időben (azaz hétköznap 17:00 óra és 8:00 óra közötti időben vagy munkaszüneti napon vagy ezen időtartam valamely részében) elvégezni, Ajánlattevőknek az ajánlati vállalásaikat annak figyelembe vételével kell megtenni, hogy a nyertes Ajánlattevő ilyen esetben jogosult plusz 10% munkadíj pótlékot felszámolni az érintett munkadíj-tételekre. Különleges akadályoztatás esetén a nyertes Ajánlattevő jogosult plusz 5% különleges akadályoztatási költség felszámolására.
A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás során a legkörnyezetkímélőbb műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, ennek érdekében a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek az MSZ EN ISO 14001:2005. környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia.
A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezést a legjobb minőségben, a környezet legkisebb zavarásával kell megvalósítania, ezért a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek az MSZ EN ISO 9001:2009. minőség-irányítási rendszer (MIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia.
A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania, ezért a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek az OHSAS 18001:2007 szabvány vagy az MSZ 28001:2008. szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében és az 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban, illetve nem lehet ajánlattevő, aki az 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja) írja elő. (306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§).

 Igazolási mód: Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. és 12.§-aiban foglaltak szerint.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) és f) pontjában foglalt kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10. § rendelkezései szerint kell eljárnia.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolásának körében felhívja Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatósága Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 2014.05.16-án megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” c., valamint a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában 2012.06.01-én megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” c. útmutatóira.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő az alkalmasságát igazolja:
P1.) Az ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzlet évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező).
Amennyiben a kért beszámoló és könyvvizsgálói záradék a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, abban az esetben erről szóló ajánlattevői nyilatkozat elegendő, a beszámoló és a könyvvizsgálói záradék adatait Az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőzően lezárt utolsó két lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit és könyvvizsgálói záradékát ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben Ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell saját vagy jogelődje - az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt - utolsó két lezárt üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül közül a honlapon nem található beszámoló(ka)t (kiegészítő mellékletek nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, nem szükséges!
Amennyiben Ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő képviselője által aláírt nyilatkozat csatolása szükséges - az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt - utolsó két lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az előírt évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, úgy a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari felújítási, javítási, átalakítási munkák kivitelezése) előírt nettó árbevételre vonatkozó nyilatkozat csatolása szükséges.
(310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bek. b) pontja és (2) bek.szerint).
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ennek megfelelően az ajánlatkérő így köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 960.000.000 forint értéket [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés].
P2.) Az ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot/nyilatkozatokat, (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bek. a) pontja szerint) melynek kötelezően tartalmaznia kell, hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) volt-e sorban álló tétel, ha volt, akkor hány alkalommal és mely időszak(ok)ban és milyen időtartammal/időtartamokkal, továbbá tájékoztatás arról, hogy a számlatulajdonos a fizetési kötelezettségeinek a vizsgált időszakban (az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban) határidőben, pontosan eleget tett-e, továbbá tájékoztatás arról, hogy a vizsgált időszakban (hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban) a pénzintézettel hitelviszonyban volt-e, és hitelfizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett-e? A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy az adott pénzügyi intézmény mióta vezeti az adott pénzforgalmi számlá(ka)t. A nyilatkozatnak a vizsgált időszakban megszüntetett pénzforgalmi számlákra is ki kell terjednie, megjelölve az adott számla megszűnésének dátumát is. Amennyiben az Ajánlattevőnek nem volt a vizsgált időszakban megszüntetett számlája, úgy ennek a nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie. Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszüntetett számlák vonatkozásában elfogadja az eljárást megindító felhívás feladása napjánál korábbi, de a megszűnés napjánál nem későbbi keltezésű nyilatkozatot is abban az esetben, ha valamennyi kért adatra vonatkozóan tartalmazza a kért információkat.
P3.) Az ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó teljes árbevételre és közbeszerzés tárgya (építőipari felújítási, javítási, átalakítási munkák kivitelezése tárgyú) szerinti nettó árbevételre vonatkozó cégszerű nyilatkozatot (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bek. c) pontja szerint), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, évenként megbontva és összesítve.
P4.) Az ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján, az ajánlattételi határidő lejártakor is érvényes építés-szerelési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényt. Csatolni kell továbbá a biztosítási díj utolsó részletének befizetését igazoló bizonylatot, vagy a biztosító által kiállított igazolást, melyben szerepelnie kell, hogy a biztosítás meddig érvényes.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55.§ (4) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) bekezdés és a (6) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt, ebben az esetben az előzőek szerint előírt igazolási módon túl a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, ezért ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a fentiekben meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő,
P1.) ha az utolsó két lezárt üzleti év közül a mérleg szerinti eredménye évben negatív volt. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az előírt évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, ajánlatkérő akkor tekinti alkalmasnak, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya (építőipari felújítási, javítási, átalakítási munkák kivitelezése) szerinti árbevétele elérte a nettó 960.000.000,- Ft-ot.
P2.) ha bármely pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint bármely pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi bakszámláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorban állás volt vagy fizetési kötelezettségeinek nem határidőben tett eleget vagy a pénzintézettel fennállt/fennálló hitelviszonya alapján a hitelfizetési kötelezettségének nem szerződésszerűen tett eleget.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.
Ajánlatkérő a minimumkövetelményeknek való megfelelést Ajánlattevő fent meghatározott időszakban megszüntetett pénzforgalmi számláira is kiterjeszti.
P3.) ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó kettő üzleti évben nem rendelkezik évenként minimum nettó 250 millió Ft-os és összesen ( 2013., 2014.) minimum nettó 1.000 millió Ft-os teljes (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevétellel és nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (építőipari felújítási, javítási, átalakítási munkák kivitelezése tárgyú) szerinti évenként minimum nettó 220 millió Ft-os és összesen nettó 960 millió Ft-os (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevétellel.
P4.) ha nem rendelkezik legalább 50.000.000,- Ft/kár és legalább 100.000.000,- Ft/év mértékű, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, építés-szerelési munkára vonatkozó és az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással (Contractor’s All Risks, C.A.R. típusú biztosítás esetén II. fejezet szerinti felelősségbiztosítás). A biztosítás önrészesedésének a mértéke: 10%, de minimum 100.000,-Ft lehet. Továbbá a biztosításnak ki kell terjednie vagyonbiztosításra és felelősségbiztosításra is (All Risks típusú biztosítás). A biztosítási fedezetnek továbbá ki kell terjednie legalább (fedezet kiterjesztésére vonatokozó záradék) az alvállalkozókra, továbbá a teljesítés során üzembe helyezett létesítményekre, valamint az építtető/Megrendelő meglévő tulajdonában okozott károkra.
A fenti 1.), 2.) és 4.) pontban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.
A fenti 3.) pontban foglalt a követelménynek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából származó (építőipari felújítási, javítási, átalakítási munkák kivitelezése tárgyú) nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 960.000.000,- Ft.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő az alkalmasságát igazolja:
M1.) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referencia munkáinak ismertetésével (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15.§ (2) bek. a) pontja szerint), továbbá csatolva az elvégzett munkákról a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást, amely minimálisan tartalmazza a következőket:
- az építési beruházást teljesítő Vállalkozó neve, címe,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, elérhetősége,
- a teljesítés ideje és helye,
- az építési beruházás tárgya,
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- az elvégzett tevékenység rövid leírása olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16.§ (5) bek. szerint)
M2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja szerint azon szakemberek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik az építési beruházás teljesítésébe bevonásra kerülnek (a b. pontban felsorolt személyek). Az előírt végzettség, képzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolására ajánlattevő csatolja a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai gyakorlat, a releváns képzettségeit igazoló oklevelét egyszerű másolatban, valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. A magyarországi letelepedésű és érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberek tekintetében a megkövetelt jogosultságok érvényességét az ajánlatkérő ellenőrzi. A felelős műszaki vezetői névjegyzékben való szereplés igazolására a Magyar Mérnöki Kamara Online Névjegyzékben szereplő tagszám megjelölése szükséges vagy csatolható a névjegyzékbe vételt tanúsító érvényes hatósági igazolás egyszerű másolata. Jelöljék meg a szakemberek, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető.
Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
M3.) az előírt ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy az ezzel egyenértékű intézkedések és környezetirányítási rendszer egyéb bizonyítékainak bizonyítékai(310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15.§ (2) bek. f) pont, 17.§ (3) bek.).
M4.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéséhez rendelkezésre álló eszköz bemutatása nyilatkozat formájában olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A nyilatkozatnak megfelelően csatolandó a bemutatott gép/eszköz tekintetében az eszköznyilvántartó karton másolata is.
A becsatolt nyilatkozatban meg kell jelölni a rendelkezésre álló eszközök darabszámát, illetve annak tényét is, hogy az adott eszköz saját tulajdonban áll-e, vagy bérelt illetőleg lízingelt eszköz. Bérelt vagy lízingelt eszköz esetén csatolni kell a bérleti vagy a lízing szerződést is.
Az állványzat vonatkozásában csatolni szükséges az ÉMI ATB bizonyítvány egyszerű másolatát is.
A gépjárművek vonatkozásában csatolni kell az érvényes forgalmi engedélyek egyszerű másolatát.
M5.) A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző évre (2014) vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról szóló kimutatást, oly módon, hogy abból megállapítható legyen a fizikai átlagos statisztikai létszám.

Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott - műszaki-szakmai alkalmassági - követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az Ajánlatkérő a felhívásban előírt dokumentumok benyújtása helyett (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (1a) bekezdés).
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55.§ (4) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) bekezdés és a (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt, ez esetben az előzőek szerint előírt igazolási módon túl a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.
Amennyiben ajánlattevő referenciaként olyan korábbi teljesítést kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdése figyelembe vételével köteles igazolni az alkalmassági feltételeknek való megfelelést - konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év alatt, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, referenciánként minimum 5.000.000 Ft ellenszolgáltatási értékű,
M1.1.) legalább 35 db különálló épület valamennyi alap-szakágat (építészeti munkák és épületgépészeti munkák és épületvillamossági munkák) tartalmazó, részleges vagy teljes felújítási, javítási, átalakítási munkák kivitelezésére vonatkozó, az érintett épület(ek) folyamatos rendeltetésszerű (akadályozás-mentes) üzemelése (lakottsága) mellett teljesített referenciákkal, melyek összes ellenszolgáltatási értéke elérte a minimum nettó 800 millió forintot, ezen belül lakóépületekre vonatkozóan a minimum 550 millió forintot, továbbá középületekre vonatkozóan a minimum 150 millió forintot, és mindezekből összesen a műemlék épületekre vonatkozó munkarészek összes ellenszolgáltatásának összege elérte a minimum nettó 100 millió forintot, továbbá melyek közül:
a) legalább 2 db tartalmazott teherhordó födémszerkezet cseréjét vagy megerősítését referenciánként minimum 30 m2 alapterületen, és ezek közül legalább az egyik műemlék épületen végződött,
b) legalább 2 db tartalmazott lakóépület emeleti függőfolyosó cseréjét referenciánként minimum 30 m2 alapterületen,
c) legalább 4 db tartalmazott hagyományos kiképzésű (vakolt és/vagy téglaburkolatos és gipsz/vakolat-tagozatos homlokzatra vonatkozó) homlokzat teljeskörű felújítást referenciánként minimum 200 m2 felületen, melyből legalább az egyik műemlék épületen végződött,
d) legalább 4 db tartalmazott homlokzati utólagos hőszigetelést referenciánként minimum 600 m2 felületen, melyből legalább az egyik homlokzati téglaburkolat készítését is tartalmazta,
e) legalább 4 db tartalmazott homlokzati nyílászáró cserét referenciánként minimum 80 m2 felületen, melyből legalább az egyik egészségügyi intézmény épületén végződött, továbbá melyből legalább az egyik oktatási intézmény épületén végződött,
f) legalább 4 db tartalmazott lapostető felújítását hő- és vízszigetelés készítéssel és hozzá kapcsolódó bádogozással együtt, referenciánként minimum 600 m2 alapterületen, melyből legalább az egyik közhasználatú épületen végződött,
g) legalább 3 db tartalmazta a teljes fűtési rendszer felújítását és/vagy korszerűsítését,
h) legalább 2 db tartalmazott felszálló („strang”) vízvezeték cseréjét,
i) legalább 2 db tartalmazott teljes villamos rendszer felújítást és/vagy villamos fővezeték cserét
j) legalább 2 db referencia ellenszolgáltatásának összege elérte a nettó 50 millió Ft összeget.
k) legalább 5 db referencia ugyanazon évben került elvégzésre és kezdése és befejezése június 15. - augusztus 25. közötti időszakra esett,
M1.2.) legalább 1000 m2 alapterületű belterületi közterület teljes felújítási, javítási, átalakítási munkák kivitelezésére vonatkozó referencia, amely legalább 500 m2 alapterületű térburkolat készítést tartalmazott, továbbá tartalmazott kertészeti munkavégzést is és a közterületi munkavégzés a települési környező közterületek forgalmának fenntartása mellett valósult meg.
Egy referencia több alkalmassági követelmény igazolására is bemutatható.
M2.) bevonásra kerülő szakemberei körében nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel :
M2.1.) Legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű építészmérnök vagy építőmérnök/ üzemmérnök vagy épületgépész mérnök/üzemmérnök vagy villamosmérnök/üzemmérnök végzettséggel rendelkezik és rendelkezik legalább 2 éves projektvezetői szervezési tapasztalattal.
M2. 1) legalább 3 fő (felelős műszaki vezető pozícióra jelölt) szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) (aki az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetésére korlátozás nélküli érvényes) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá rendelkezik legalább 36 hónap felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal, és rendelkezik legalább 1 db épület folyamatos rendeltetésszerű üzemelése mellett megvalósított korszerűsítési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási beruházás tárgyú munka kivitelezésében szerzett szakirányú helyszíni építésvezetői vagy felelős műszaki vezetői gyakorlattal, továbbá közülük legalább 1 fő rendelkezik legalább 1 db műemlék épület folyamatos rendeltetésszerű üzemelése mellett megvalósított korszerűsítési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási beruházás tárgyú munka kivitelezésében szerzett szakirányú helyszíni építésvezetői vagy felelős műszaki vezetői gyakorlattal.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 1. rész 2. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés /1. rész 2. pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek. A megjelölt szakembernek rendelkeznie kell minimum 5 éves összes időtartamú, építmények megépítésére és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására és/vagy elmozdítására irányuló építési munkák, és/vagy tereprendezési és/vagy felszíni vízelvezetési munkák kivitelezése során szerzett helyszíni építésvezetői vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal.
M2. 2) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építménygépészeti szakterületre vonatkozó MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá rendelkezik legalább 36 hónap felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal és rendelkezik legalább 1 db épület folyamatos rendeltetésszerű üzemelése mellett megvalósított korszerűsítési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási beruházás tárgyú munka kivitelezésében szerzett szakirányú helyszíni építésvezetői vagy felelős műszaki vezetői gyakorlattal.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 2. rész 3. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/ÉG kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 2. rész 3. pontjában előírt MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
M2. 3) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építményvillamossági szakterületre vonatkozó MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá rendelkezik legalább 36 hónap felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal és rendelkezik legalább 1 db épület folyamatos rendeltetésszerű üzemelése mellett megvalósított korszerűsítési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási beruházás tárgyú munka kivitelezésében szerzett szakirányú helyszíni építésvezetői vagy felelős műszaki vezetői gyakorlattal,
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 2. rész 5. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/ÉV kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés / 2. rész 5. pontjában előírt MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
M2.4.) Legalább 1 fő felsőfokú minőségbiztosítási vagy minőségmenedzsment vagy minőségügyi mérnök/szakmérnök végzettségű szakemberrel, aki minőségbiztosításért felelős és aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségbiztosítása és környezetvédelmi irányítása területén legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik és rendelkezik minimum 1 db épület folyamatos rendeltetésszerű üzemelése mellett megvalósított átalakítási vagy korszerűsítési vagy felújítási kivitelezési munka (lehet ugyanaz a munka is) során szerzett helyszíni minőségbiztosítási és környezetvédelmi gyakorlattal.
M2.5.) legalább 1 fő felsőfokú munkavédelmi mérnöki vagy szakmérnöki végzettségű szakemberrel, aki munkavédelemért és munkavédelmi koordinációért felelős és aki építőipari kivitelezések helyszíni munkavédelmi koordinációja és munkavédelmi irányítása területén legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik és rendelkezik minimum 1 db épület folyamatos rendeltetésszerű üzemelése mellett megvalósított átalakítási vagy korszerűsítési vagy felújítási kivitelezési munka (lehet ugyanaz a munka is) során szerzett helyszíni munkavédelmi koordináció és munkavédelmi irányítási gyakorlattal.
M2.6.) legalább az alábbi szakmunkásokkal, akik rendelkeznek szakterületükön legalább 36 hónapos szakmai kivitelezési gyakorlattal:
a) legalább 6 fő kőműves szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással,
b) legalább 3 fő festő-mázoló szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással,
c) legalább 1 fő bádogos szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással,
d) legalább 2 fő asztalos szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással (bármilyen asztalos szakirány elfogadható),
e) legalább 3 fő lakatos szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással (bármilyen lakatos szakirány elfogadható),
f) legalább 3 fő villanyszerelő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással,
g) legalább 3 fő épületgépészeti szerelő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szakmunkással (csőhálózat- és berendezés szerelő és/vagy víz- gázvezeték és készülékszerelő vagy bármely más épületgépész szakirány elfogadható).
Egy szakembert több alkalmassági feltétel igazolásakor is figyelembe lehet venni, de az egyes alpontokban megjelölt létszámot külön-külön szakemberekkel kell teljesíteni, továbbá egy szakember maximum kettő pozícióra jelölhető.
M3.) nem rendelkezik magasépítési és közterület-építési tevékenységre egyaránt vonatkozó, ISO 14001 jelű szabvány szerinti környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés szerint az ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M4.) Nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel:
a) legalább 1 db TERC vagy azzal egyenértékű költségvetés-készítő programmal,
b) legalább 2 db min. 1 tonna teherbírású teherautóval (csatolni szükséges az érvényes forgalmi engedély másolatát),
c) legalább 1.000 m2 homlokzati állvánnyal, amely rendelkezik ÉMI ATB alkalmassági bizonyítvánnyal,
d) legalább 1 db minimum 200 liter dobtérfogatú forgódobos betonkeverővel,
e) legalább 1 db minimum 1000 W-os teljesítményű vésőgéppel,
f) legalább 1 db ívhegesztésre alkalmas berendezéssel,
g) legalább 1 db lánghegesztésre alkalmas komplett berendezéssel.
M5.) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző év (2014) vonatkozásában fizikai dolgozók tekintetében legalább 20 fő átlagos statisztikai létszámmal és legalább 1 fő vezető tisztségviselővel.
A bemutatott eszközök tekintetében a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható.
Az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés). Együttes megfelelés esetén elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja, amennyiben az teljeskörűen megfelel az előírt feltételnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Ellenszolgáltatási nettó árindex (mintaköltségvetés alapján)50
Átlagos nettó rezsióradíj, mely az ajánlattevő szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített összes költsége és nyeresége alapján kerüljön meghatározásra, nettó Ft/óra értékben megadva30
A közvetlen anyagköltségre %-os mértékben vetített fuvarozási,- rakodási,- raktározási költség értéke, (anyagigazgatási költség)3
Jótállás vállalt ideje érintett teljesítés műszaki átadás-átvételét követő naptól számítva a teherhordó szerkezeti és tetőszigetelési munkákra vonatkozóan hónapokban megadva (minimum 48 hónap)3
Jótállás vállalt ideje érintett teljesítés műszaki átadás-átvételét követő naptól számítva az összes többi építészeti, szakipari, épületvillamossági és épületgépészeti munkákra vonatkozóan hónapokban megadva (minimum 12 hónap)3
Az érintett teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér (minimum az érintett teljesítés nettó szerződéses ellenértékének 0,20%-a naponta)7
Az érintett teljesítésre vonatkozó meghiúsulási kötbér (minimum az érintett teljesítés minimum a nettó vállalási árának 5,00%-a)4
Szakmai ajánlat: a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási intézkedési terv minősége a dokumentációban részletezettek szerint10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap ) Időpont: 9:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50.800 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációért a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek fizetni kell. A dokumentáció ára 40.000,- Ft + 27% áfa, azaz bruttó 50.800, Ft. A dokumentáció ellenértéke megfizethető az Ajánlatkérő által megbízott lebonyolító 10401000-00003641-00000008 sz. számlára való átutalással. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „TVVN Zrt. - építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése -keretmegállapodás”
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 9:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 9:00
Hely: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRt., 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. 410. szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció előzetes e-mailes vagy telefonos bejelentkezést és annak visszaigazolását követően átvehető a jelen Felhívás „A.” mellékletében megjelölt, Ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél személyesen, hétfőtől-csütörtökig 9:00 -15:00 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 8:00 - 9:00 óráig); a dokumentációba való betekintésre ugyanezen időszakokban van lehetőség a dokumentáció átvételének helyén.
A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a dokumentációt átvevő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve).
A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül, postai úton történik, feltéve, hogy a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelmében megadta a megküldéshez szükséges elérhetőségeit (közbeszerzés tárgya, név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám).
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 (a közbenső számítások során is és a végső összesítésnél is 2 tizedes jegyre kerekítve számolva.)
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, excell programmal kettő tizedesjegyre való kerekítés mellett.
Az arányosság fordított arányosságot jelent annál a részszempontnál, amelynél ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb (1., 2., 3. részszempontok).
Az arányosság egyenes arányosságot jelent annál a részszempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (4., 5., 6., 7. - részszempontok).
Ajánlatkérő azon bírálati részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg, az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik!
A „jótállás vállalt ideje érintett teljesítés műszaki átadás-átvételét követő naptól számítva az összes többi építészeti, szakipari, épületvillamossági és épületgépészeti munkákra vonatkozóan” értékelési részszempont tekintetében a 36 hónapot elérő vagy meghaladó mértékű (a legkedvezőbbként értékelt szintnél kedvezőbb) vállalás esetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
A „jótállás vállalt ideje érintett teljesítés műszaki átadás-átvételét követő naptól számítva a teherhordó szerkezeti és tetőszigetelési munkákra vonatkozóan” értékelési részszempont tekintetében a 60 hónapot elérő vagy meghaladó mértékű (a legkedvezőbbként értékelt szintnél kedvezőbb) vállalás esetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a késedelmi kötbér értékelési részszempont tekintetében az irreális ajánlati elemmel kapcsolatos vizsgálatot és indokolás kérést a az érintett teljesítés nettó szerződéses ellenértékének 0,84 %-át elérő vagy meghaladó ajánlat esetében végzi el illetve alkalmazza.
A meghiúsulási kötbér értékelési részszempont tekintetében a 15,00%-ot elérő vagy meghaladó mértékű (a legkedvezőbbként értékelt szintnél kedvezőbb) vállalás esetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a meghiúsulási kötbér értékelési részszempont tekintetében az irreális ajánlati elemmel kapcsolatos vizsgálatot és indokolás kérést az érintett teljesítés nettó szerződéses ellenértékének 24,01 %-át meghaladó ajánlat esetében végzi el illetve alkalmazza.
A „Szakmai ajánlat: a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási intézkedési terv minősége” részszempont értékelését Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III. B.1.) pontja figyelembevételével az abszolút értékelés módszerei közül a „pontozás” módszerét alkalmazza az ajánlattételi dokumentációban leírt pontkiosztási módszer alapján.
A jótállások időtartamára tett vállalást egész hónapokban kell megadni. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen.
A késedelmi kötbérre, a meghiúsulási kötbérre tett vállalásokat kettő tizedesjegyig kell megadni, ha kevesebb tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedesjegyeket nullával veszi figyelembe, ha több tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedesjegyet - csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül - nem veszi figyelembe.
Ajánlatkérő nem fogad el irreális vagy nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető vagy lehetetlen, vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlatokat- melyek megítélésében a Kbt. 70.§-a az irányadó.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. P1.-P4. pontok és III.2.3. M1.-M5. pontok
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlattételt 3.000.000.-Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 59. § (1) bekezdés értelmében, melynek rendelkezésre állását az ajánlatban igazolni kell a felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint, az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidőben, mely ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi kötöttség teljes időtartama alatt (annak utolsó napjának 24:00 óráig) ajánlatkérő rendelkezésére állónak kell lennie. A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdésben rögzítettek szerint az ajánlattevő választása szerint teljesíthető.
Amennyiben az ajánlati biztosíték átutalásra kerül, úgy azt „TVVN Zrt. - építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése -keretmegállapodás” megjelöléssel (közleménnyel), az ajánlatkérő MagNet Banknál vezetett 16200106-00043401 számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig (annak utolsó napjának 24:00 óráig) kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy biztosítási szerződés vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell! Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az eljárás során az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatokat 1 eredeti és egy elektronikus példányban írásban és zártan, összefűzve kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „TVVN Zrt. Lakó és vegyes rendeltetésű épületeken illetve közterületeken, különböző építési beruházásnak minősülő építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkálatok végzése -keretmegállapodás, az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos.” Az ajánlathoz csatolni kell CD-n, egy példányban az ajánlattevő által teljeskörűen beárazott mintaköltségvetést és annak összesítését és az ellenszolgáltatási nettó árindex kiszámítását az ajánlatkérő által kiadott formátumban.
Ajánlattevőnek az ajánlatát oldhatatlanul fűzve, oldal vagy lapszámozással ellátva, tartalomjegyzék csatolásával, minden nyilatkozatot az arra jogosult által cégszerűen aláírva kell benyújtania. Kérjük továbbá, hogy a Ajánlattevő tegyen cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus forma között eltérés van, a papír alapú dokumentum az irányadó.
2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 40. § (1) bekezdésében, az 58.§ (3) bekezdésében foglaltakra, és a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25.§-a szerint kell az ajánlatot benyújtani.
4. Közös ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell a közös részvételi jelentkezésükre szóló megállapodásukat (konzorciumi megállapodást), melyben ajánlatkérő felé közös és egyetemleges felelősséget vállalnak. A konzorciális szerződésben a Kbt. 25.§ (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevő) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) és az ajánlatának értékelésre kerülő számszerűsíthető adatait.
6.. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26.§-ában és a 36. § (3) bekezdésében foglaltakra.
7. Ajánlatkérő a kapcsolattartás formájaként kizárólag az írásbeliséget írja elő (telefaxon vagy e-mail-ben vagy Ajánlatkérő felszólítása esetén nyomtatott papír plusz elektronikus adathordozó alapon.
8. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
9.. Ajánlatkérő előírja - amennyiben ez az adott ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében értelmezhető - az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintájának egyszerű másolatának a csatolását, illetve amennyiben a nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek írják alá, akkor a részükre cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek által adott - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvédi aláírásmintáját is.
10. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra a részvételi szakaszban nem biztosít lehetőséget és konzultációt nem tart.
11. Az ajánlattételi dokumentációban Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat és iratminták az ajánlat elkészítésének megkönnyítését szolgálják, de ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevők által készített azonos adattartalmú, de eltérő megfogalmazású nyilatkozatokat illetve iratokat is.
12. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás során az ajánlattevő(k) vállalásainak teljesíthetőnek és érvényesíthetőnek kell lennie, a nem teljesíthető illetve ajánlatkérő által nem érvényesíthető vállalásokat - a Kbt. vonatkozó előírásai alapján történő vizsgálat után - ajánlatkérő irreálisnak tekinti.
13. A referenciamunkák bemutatása, a referenciákat igazoló levelek benyújtása csak a felhívásban meghatározott mértékig (azaz olyan mértékig, hogy az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) szükséges. Ajánlatkérő azokat a referenciamunkákat tekinti megfelelőnek, amelyek ténylegesen megvalósultak.
14. Ha az Ajánlattevő egy, a jelen ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által előírt irattal, dokumentummal vagy adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az adott irat, dokumentum vagy adat nem értelmezhető, az ajánlatkérő által előírt igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb irattal, dokumentummal vagy adattal igazolhatja az ajánlatkérő által előírtakat. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az adott irat, dokumentum vagy adat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt követelmény és igazolási mód helyett az igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
15. A III.2.3 pontban amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt (Közbeszerzési Döntőbizottság: D.231/13/2011. határozata), illetve, amennyiben az ott előírt feltételek fennállnak, a korábbi teljesítések igazolása a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. § (3) bekezdésben előírtak szerint történhet. Ebben az esetben a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, továbbá a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, és ki kell derülnie belőle, hogy az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
16. A „Szakmai ajánlat Szakmai ajánlat: a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási intézkedési terv minősége” további előírásai a kiadásra kerülő dokumentációban kerülnek részletesen rögzítésre.
17. Amennyiben cégügyben módosítás van folyamatban, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 7. §-a alapján az ajánlattevőnek, alvállalkozónak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.
18. Hiánypótlási lehetőség: Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.
 Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (5) bekezdés alapján kijelenti, hogy abban az esetben nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a részvételre jelentkező hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt jelöl meg, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
19. Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak az Ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell csatolni az ajánlatban. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, dokumentum, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Előzőeken túlmenően ajánlatkérő a fordítást hiteles fordítási formában, vagy az eredetileg több nyelven készült iratokat is elfogadja, amennyiben azok között magyar nyelvű is szerepel. A fordításban elkövetett hibákért, a fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
20. Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
21. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
22. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli
23. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok az az irányadóak, különös tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletre, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletre.
24. A keretszám az eljárás során maximum 3. Ajánlatkérő az első maximum 3 összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt keretmegállapodást, amennyiben van ennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
25. Ajánlatkérő a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja szerinti keretmegállapodást köt. A második részben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás lesz az értékelési szempont.
26. Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erre vonatkozóan nyilatkoznia kell (Kbt. 54. § (1) bek.).
27. Ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatában megnevezett pénzügyi intézményekeken kívül máshol nem vezet bankszámlát és hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta az eljárást megindító felhívás III. 2.2.) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró pénzügyi intézményi nyilatkozatot.
28. A Kbt. 123.§ (7) bekezdés alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki leírást képező dokumentumokban (műszaki tervdokumentációban vagy műszaki leírásokban vagy költségvetés kiírásokban) rögzített konkrét típus megjelölések a termék elvárt műszaki teljesítményének meghatározására szolgálnak, és más, műszakilag egyenértékű vagy jobb műszaki teljesítményű termékkel az eljárás ajánlattételi szakaszában helyettesíthetők, ilyen helyettesítés esetén a műszaki egyenértékűséget az ajánlatban igazolni kell.
29. Árfolyamok: Az ajánlattétel során - az alkalmassági, érvényességi körben megadandó adatok esetén, amennyiben ezek nem HUF-ban állnak rendelkezésre - a különböző devizák forintra történő átszámításánál a ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
Előzőektől eltérően a referenciák esetében az azok teljesítése-kori, árbevételre vonatkozó adatok esetén pedig a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot kell figyelembe venni. Az átszámítást az ajánlattevőnek kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában az ajánlatához csatolnia, megadva benne az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat), és a számított HUF összeget is.
30. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattevők egyike) rendelkezzen magasépítési és közterület-építési tevékenységre egyaránt vonatkozó elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási ISO 9001, továbbá magasépítési és közterület-építési tevékenységre egyaránt vonatkozó munkabiztonsági és egészségvédelmi rendszer működtetését igazoló OHSAS 18001 vagy MSZ 28001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezekkel egyenértékű tanúsítványokkal, melyek egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha legalább egy ajánlattevő rendelkezik az előbbi tanúsítványok mindegyikével.
31. A nyertes ajánlattevőnek a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. §-ában foglaltak alapján legkésõbb a szerzõdéskötés idõpontjára a meglévő keret- építési-szerelési biztosítását ki kell terjesztenie az eljárás alapján megvalósítandó projektre.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda
Postai cím: Bem rakpart 43. I. em. 107.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kerekes Gábor
Telefon: +36 12370931
E-mail: kozbeszerzes@drkerekes.net
Fax: +36 12370932
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda
Postai cím: Bem rakpart 43. I. em. 107.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kerekes Gábor
Telefon: +36 12370931
E-mail: kozbeszerzes@drkerekes.net
Fax: +36 12370932
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT.
Postai cím: Rózsa u. 81­-83. 410. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1064
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kerekes Gábor
Telefon: +36 12370931
E-mail: kozbeszerzes@drkerekes.net
Fax: +36 12370932
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------