Közbeszerzési Hatóság

49. §

A közbeszerzési eljárás fajtái

49. §

(1) A közbeszerzési eljárás lehet:

  1. nyílt eljárás,
  2. meghívásos eljárás,
  3. innovációs partnerség,
  4. tárgyalásos eljárás,
  5. versenypárbeszéd,
  6. hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

(2) Tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás csak az e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható le. Az innovációs partnerség az e törvényben meghatározott célra alkalmazható.

(3) A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra.

(4) Az ajánlatkérő alkalmazhatja a XVI. Fejezetben szabályozott sajátos beszerzési módszereket.