Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.226/9 /2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kizárólagos jog alapján X korlátozó műszaki leírás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szoftver licensz
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 06. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, közbeszerzési műszaki leírás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés b) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés b) pont
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:4.Kf.27.653/2010/3., 19.K.35.131/2008/10.
KÉ-lapszám:92/2008

Csatolt dokumentumok