Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.52/2015.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Ke-Víz 21 zRt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2015. 02. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Biharnagybajom-Sárrétudvari Viziközmű Beruházási Társulás
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vállalkozási szerződés az „Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízcsatornázása” megnevezésű, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Biharnagybajom és Sárrétudvari települések szennyvíz-elvezetési és közös szennyvíztisztítási munkáinak tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003
Döntéshozatal időpontja:2015. 03. 04.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen

Csatolt dokumentumok