Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.608/9/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:PANNON GSM Távközlési Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 12. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Országos Tisztifőorvosi Hivatal (képviseli: Dr. Kundrák Judit ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által üzemeltetett beszéd célú GSM SIM kártyák havi előfizetési és szolgáltatási díjai 1 éves időtartamra”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:mobil távközési szolgáltatások beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 01. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:keretmegállapodás, számítási hiba
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/D.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 84.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:20/2009.

Csatolt dokumentumok