Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 592/9/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 12. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:ITD Hungary Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Kiadványtervezés, szerkesztés, kivitelezés, nyomdai munka és terjesztés; kreatív koncepció kialakítása és kiadvány tartalmára vonatkozó stratégia kialakítása”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:nyomdai szolgáltatás, kiadványszerkesztés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 01. 16.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogorvoslati eljárás megszüntetése hivatalbóli eljárásban
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (3) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:20/2009.

Csatolt dokumentumok