Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.606/15-I/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Colas Debrecen Útépítő Zrt. (képviseli: Dr. Sveda György Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd Dr. Sveda György)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 12. 15.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Püspökladány Város Önkormányzata (nevében eljár: Fair Consulting Kft, képviseli Dr. Perczel Zsófia ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Püspökladány utcák burkolatának felújítása, megerősítése és szélesítése, illetve a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezető csatornák szintezése, burkolása, felújítása, valamint a Püspökladány Bocskai utcai kerékpárút építése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:útburkolat felújítás, csatornázási munkák, kerékpárút építése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 01. 26.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:gyorsított eljárás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 258.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:22/2009.

Csatolt dokumentumok