Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.316/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Hender-Medical Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 06. 23.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:17-6/2016. Sebészeti varrógépek és tárak, valamint véredényforrasztók beszerzése - 1., 2. és 5. részek
Döntéshozatal időpontja:2017. 09. 04.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.372/10/2017. egyesítés