Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.173/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Smaragd Kertészet (Mészáros Tünde egyéni vállalkozó), képviseli: Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda, dr. Vancsura Anita ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 03. 11.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Veszprém, Bakonyalja közpark zöldfelületi munkái
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:zöldterületek gondozása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2010. 04. 06.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.I.1. - 2010.II.28.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem)
Tárgyszavak:alvállalkozó, érvénytelen ajánlat, szerződés típusa, műszaki és szakmai alkalmasság, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, értékelési szempont, ajánlatok elbírálása, iratbetekintés, kötelező erő, határidő, szakértelem, vezető tisztségviselő, tudomásra jutás, értesítés az eljárás eredményéről
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 249.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 249.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 317.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 2 pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 1 pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 37.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés i) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 251.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:7.K.32.202/2010/5.

Csatolt dokumentumok