Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.35/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Pénzügyminisztérium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 02. 12.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Mágocs Város Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 azonosítószámú „Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában” című projekt keretében Mágocsi Bokréta óvoda épületének átalakítása, bővítése és új bölcsődei épületszárny kialakítása
Döntéshozatal időpontja:2019. 03. 25.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen

Csatolt dokumentumok