Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.487/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 10. 07.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Közösségi Educatio Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Szakmai munkatársak megbízása az EFOP.3.4.3.-16-2016-00023 azonosító számú projekt keretén belül (B.M.B, 2017.06.26.) - Kbt. mellőzése
Döntéshozatal időpontja:2020. 01. 22.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.493/19/2019. egyesítés