Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.988/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Kistérségi jártóbeteg-szakellátó központ létrehozása a Koppány-Völgye Kistérségben
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:épület kivitelezés, épületbontás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 02. 21.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?:részben megszüntetés, részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:alvállalkozó, szerződés teljesítése, határidő, nyilvánosságra hozatal
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 306.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.650.367/2013/5.

Csatolt dokumentumok