Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.308/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Platina-Bau Zrt., Wolfbau Team Építőipari Kereskedelmi Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 08. 05.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nemzeti Fejlesztési Programiroda Zrt., Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.1.-15-2017-00024 azonosító számú "A Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség - javító Programja B" projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Döntéshozatal időpontja:2020. 09. 24.
Döntéshozatal fajtája:határozat

Csatolt dokumentumok