Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.413/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:FUTIZO Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 09. 24.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Békéscsaba, Építők útja útépítés és kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása a kapcsolódó közműépítésekkel vállalkozási szerződés keretében - Építők útja meglévő nyomvonal korszerűsítése, új szakasz építése, és a Lencsési úton gyalog- és kerékpárút átépítése és új gyalogátkelő létesítése