Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.478/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 11. 06.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Sásd Város Önkormányzata, Mindszentgodisa Községi Önkormányzat, Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás, Gödre Község Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Rendezvényszervezés EFOP-3.9.2-16-2017-00044 III.” tárgyú szolgáltatás-megrendelés.
Döntéshozatal időpontja:2020. 12. 12.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen

Csatolt dokumentumok