Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.555/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:BULLDOZER International Construction Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 12. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Cardoner Hotel kivitelezés építési beruházás
Döntéshozatal időpontja:2021. 02. 18.
Döntéshozatal fajtája:határozat

Csatolt dokumentumok