Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.986/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:D sé Builder Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 12. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Tiszafüred Város Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Kossuth Lajos GSZIÁIPSZK központi épületének felújítása és bővítése
Döntéshozatal időpontja:2012. 02. 07.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok