Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 176/10 /2008..
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Minerália Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Fővárosi Közterületfenntartó ZRt
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:fertőtlenítő szer
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Versenypárbeszéd
Döntéshozatal időpontja:2008. 04. 21.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
KÉ-lapszám:79/2008

Csatolt dokumentumok