Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.366/11/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Zalavasút 2006-2007. Konzorcium I.r. kérelmező (vezető tag: Betonút Szolgáltató és Építő Zrt.), ZEG-UKK 2006 Konzorcium II.r. kérelmező (vezető tag: STRABAG Építő Zrt.)
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:MÁV Zrt. Vezérigazgatóság EU Program Igazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:vágányrehabilitáció
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja:2006. 07. 18.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.XI.25. - 2005.XII.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak:hiánypótlás, értékelés módszere, érvénytelen ajánlat, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, érvényes ajánlat, igazolás, alkalmasság
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 68.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 85.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
KÉ-iktatószám: 17559/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:91/2006