Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.473/7/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Magyar Államvasutak Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:emelő berendezések szállítása és szerelése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja:2006. 08. 10.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, bővítés, helyettesítés, részbeni kicserélés
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 225.§ (3) bekezdés a) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 225.§ (3) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:13.K.34.208/2006/6.
KÉ-iktatószám: 19814/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:104/2006

Csatolt dokumentumok