Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.426/12/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:GE Hungary Zrt.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:BM Központi Kórház és Intézményei
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:egészségügyi eszközök bérlése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja:2006. 08. 04.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:pénzügyi és gazdasági alkalmasság, szerződés teljesítése, részvételi felhívás, közbeszerzés tárgya, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, ügyfél, eljárási fajta, szerződéses feltételek, alkalmasság, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, hirdetmények ellenőrzése, CPV
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 101.§ (4) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 124.§ (2) bekezdés d) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 20.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 101.§ (4) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 124.§ (2) bekezdés d) pont , 2/2006. (I. 13.) IM rendelet , 2004/18/EK irányelv , 1564/2005/EK bizottsági rendelet , 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 26.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
KÉ-iktatószám: 19347/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:100/2006