Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.443/10/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzések Tanácsa elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzések Tanácsa elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:központi háziorvosi (házi gyermekorvosi) ügyelet ellátása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja:2006. 07. 20.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:szerződés teljesítése, ajánlati felhívás, műszaki és szakmai alkalmasság, esélyegyenlőség
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés d) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 17939/2006
KÉ-lapszám:93/2006