Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.449/15/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:EMEF Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviseli: Közép-európai Innovációs és Oktatási Központ Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:intézményi hőszolgáltatás fűtés-korszerűsítéssel
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja:2006. 07. 31.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:jogorvoslati kérelem előterjesztése, ajánlati felhívás, ajánlatkérő, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, ügyfél, esélyegyenlőség, alszempont
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 20789/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:112/2006