Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.368/7/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:MOL Földgázszállító Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gázérzékelők telepítése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja:2006. 07. 07.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:eljárás megszüntetése (jogsértés hiánya)
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, kiegészítő építési beruházás, előre nem látható
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 225.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 17937/2006
KÉ-lapszám:93/2006