Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.431/14/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Pannon Diagnosztika Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:orvosi anyagok beszerzése, orvosi készülékek beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja:2006. 08. 02.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:ajánlati felhívás, közbeszerzési műszaki leírás, esélyegyenlőség
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 19351/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:100/2006