Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/4
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.01.07.
Iktatószám:0061/2021
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:8960 Lenti, Vörösmarty Mihály út 30 Hrsz.: 526/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51117122
Postai cím: Bíró Márton Út 38
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajári Attila
Telefon: +36 92795217
E-mail: attila.kajari@kk.gov.hu
Fax: +36 92795217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/zalaegerszeg
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános államigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Lenti V.M.Á. Iskola Infrastrukturális fejlesztés_3
Hivatkozási szám: EKR000694362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vörösmarty Mihály Általános Iskola épülete az úttal párhuzamosan elhelyezkedő nyaktagokkal összekötött „lepény” épületekből áll.
Az első, földszint+emeletes traktusban helyezkednek el a tantermek, a második földszintes traktusban az étterem, konyha, kazánház, a
harmadik traktus földszintes részén néhány tanterem, tornatermi öltözők és vizes helyiségei és a nevelési tanácsadó. A nagy
belmagasságú részben - mely galériás - a tornaterem. A Tornatermi blokk galéria feletti magas tető bontásra kerül, a galéria felett egy
a tornatermi vasbeton szerkezethez befogott monolit vasbeton lemezfödém készül. A Tornaterem északi homlokzatán a lapos tető alatti
fél-nyereg tető elbontásra kerül. Az észak-keleti toldalék feletti magas tető szintén bontásra kerül, helyette a tornatermi vasbeton
szerkezethez befogott monolit vasbeton lemezfödém készül. Az energetikai felújítás keretében az épületegyüttes homlokzata, lábazata,
tetőszerkezete az érvényben lévő hő technikai előírásoknak megfelelő teljesítményű hőszigeteléssel tervezett. Homlokzaton 15 cm vtg.
, lábazaton 10 cm vtg. hőszigetelés készül, összesen mintegy 2111 m2 felületen. Lapos tetők hőszigetelése, a meglévő szigetelő lemez
és hőszigetelésként alkalmazott salak, vagy egyéb anyag bontása után, AUSTROTHERM AT-N 150 (λ=0,034 W/mK) lépésálló-,
lejtésképző hőszigeteléssel tervezett minimum 20 cm vastagságban, növelve a lejtéshez (min. 2%) szükséges vastagsággal. Külső
vízelvezetésű lapos tetők csapadékvíz elleni tetőszigetelése, ALKORTEC F 35196: mechanikai rögzítéshez, poliészterháló erősítéssel,
1,5 mm vtg (EVA - palaszürke színben 79800) lemezzel - a bádogos szerkezetek felújításával - mintegy 3674 m2 felületen. Homlokzati
nyílászárók a meglévők méreteinek megtartása mellett hőszigetelt üvegezésű, műanyag profilos, az Iskola épület és a Nyaktag nyugati
és keleti frontján, a Tornaterem északi frontján hőszigetelt alumínium profilos nyílászárók kerülnek beépítésre. A homlokzati
nyílászárók megújítása, mintegy 962 m2 felületen valósul meg. A rekonstrukció területén akadálymentes beltéri ajtók kerülnek
beépítésre, mintegy 265 m2 felületen. Az iskola-, nyaktag-, tornatermi blokk teljes, a gazdasági épületen belül az étterem, konyha,
fehér-, fekete mosogató padozatának cseréje tervezett, az akadálymentes közlekedés vezetősávjaival. A belső terek padlóburkolata
mintegy 3526 m2 felületen újul meg. A rekonstrukció területén a fal- és mennyezeti felületek is megújulnak. Festéssel, mintegy 7870
m2, burkolattal mintegy 5748 m2 felületen. Az esélyegyenlőség kialakítása egy az iskolaépület nyugati végfalához illesztett, monolit
vasbetonváz szerkezetű a földszintet és az emeletet vertikálisan összekötő akadálymentes lift készül. A lift 630 kg teherbírású, 0,63 m/
s névleges sebességű, 3,630 m emelési magasságú. A lift menekülésre nem alkalmas, ezért a menekülés érdekében az Iskolaépület
első emeletén az északnyugati tantermet védett térként (tűz gátló ajtó) kerül kialakításra. Az iskolaépület mindkét szintjén
akadálymentes illemhely kerül kialakításra. Az épületekről lefolyó csapadékvizek elvezetése nem megoldott, ezért erre egy teljesen új,
zárt csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése tervezett D 150 és D 200 KG PVC csőből. A zárt csatorna befogadója az É-i telekhatáron
lévő nyílt vízelvezető árok. A tervezett csatorna hossza D 150 KG PVC csőből 248 m, D 200 KG PVC csőből 144 m. Az infrastrukturális
fejlesztés főbb mennyiségei: 1 db vízbekötés, vízóra aknával, 2 órával (1 db DN 30 és 1 db DN 25) 8 m D 63 KPE vezeték; Tűzi
vízvezeték D 63 KPE 81 m; Ivóvíz vezeték D 40 KPE 80 m; Védőcső D 90 KPE csőből 8 m, D 110 KPE 14 m; D 100 KG PVC csat. 20 m;
D 150 KG PVC csat. 248+119 = 367 m; D 200 KG PVC csat. 144 m; Az épületegyüttes elektromos hálózatának, valamint
épületgépészeti rendszerének teljes rekonstrukciója is megvalósul.
A teljes közbeszerzési mennyiséget a műszaki dokumentumokból ismerhetik meg!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1356153609 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lenti V.M.Á. Iskola Infrastrukturális fejlesztés_3
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály út 30 Hrsz.: 526/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola épülete az úttal párhuzamosan elhelyezkedő nyaktagokkal összekötött „lepény” épületekből áll.
Az első, földszint+emeletes traktusban helyezkednek el a tantermek, a második földszintes traktusban az étterem, konyha, kazánház, a
harmadik traktus földszintes részén néhány tanterem, tornatermi öltözők és vizes helyiségei és a nevelési tanácsadó. A nagy
belmagasságú részben - mely galériás - a tornaterem. A Tornatermi blokk galéria feletti magas tető bontásra kerül, a galéria felett egy
a tornatermi vasbeton szerkezethez befogott monolit vasbeton lemezfödém készül. A Tornaterem északi homlokzatán a lapos tető alatti
fél-nyereg tető elbontásra kerül. Az észak-keleti toldalék feletti magas tető szintén bontásra kerül, helyette a tornatermi vasbeton
szerkezethez befogott monolit vasbeton lemezfödém készül. Az energetikai felújítás keretében az épületegyüttes homlokzata, lábazata,
tetőszerkezete az érvényben lévő hő technikai előírásoknak megfelelő teljesítményű hőszigeteléssel tervezett. Homlokzaton 15 cm vtg., lábazaton 10 cm vtg. hőszigetelés készül, összesen mintegy 2111 m2 felületen. Lapos tetők hőszigetelése, a meglévő szigetelő lemez
és hőszigetelésként alkalmazott salak, vagy egyéb anyag bontása után, AUSTROTHERM AT-N 150 (λ=0,034 W/mK) lépésálló-,
lejtésképző hőszigeteléssel tervezett minimum 20 cm vastagságban, növelve a lejtéshez (min. 2%) szükséges vastagsággal. Külső
vízelvezetésű lapos tetők csapadékvíz elleni tetőszigetelése, ALKORTEC F 35196: mechanikai rögzítéshez, poliészterháló erősítéssel,
1,5 mm vtg (EVA - palaszürke színben 79800) lemezzel - a bádogos szerkezetek felújításával - mintegy 3674 m2 felületen. Homlokzati
nyílászárók a meglévők méreteinek megtartása mellett hőszigetelt üvegezésű, műanyag profilos, az Iskola épület és a Nyaktag nyugati
és keleti frontján, a Tornaterem északi frontján hőszigetelt alumínium profilos nyílászárók kerülnek beépítésre. A homlokzati
nyílászárók megújítása, mintegy 962 m2 felületen valósul meg. A rekonstrukció területén akadálymentes beltéri ajtók kerülnek
beépítésre, mintegy 265 m2 felületen. Az iskola-, nyaktag-, tornatermi blokk teljes, a gazdasági épületen belül az étterem, konyha,
fehér-, fekete mosogató padozatának cseréje tervezett, az akadálymentes közlekedés vezetősávjaival. A belső terek padlóburkolata
mintegy 3526 m2 felületen újul meg. A rekonstrukció területén a fal- és mennyezeti felületek is megújulnak. Festéssel, mintegy 7870
m2, burkolattal mintegy 5748 m2 felületen. Az esélyegyenlőség kialakítása egy az iskolaépület nyugati végfalához illesztett, monolit
vasbetonváz szerkezetű a földszintet és az emeletet vertikálisan összekötő akadálymentes lift készül. A lift 630 kg teherbírású, 0,63 m/
s névleges sebességű, 3,630 m emelési magasságú. A lift menekülésre nem alkalmas, ezért a menekülés érdekében az Iskolaépület
első emeletén az északnyugati tantermet védett térként (tűz gátló ajtó) kerül kialakításra. Az iskolaépület mindkét szintjén
akadálymentes illemhely kerül kialakításra. Az épületekről lefolyó csapadékvizek elvezetése nem megoldott, ezért erre egy teljesen új,
zárt csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése tervezett D 150 és D 200 KG PVC csőből. A zárt csatorna befogadója az É-i telekhatáron
lévő nyílt vízelvezető árok. A tervezett csatorna hossza D 150 KG PVC csőből 248 m, D 200 KG PVC csőből 144 m. Az infrastrukturális
fejlesztés főbb mennyiségei: 1 db vízbekötés, vízóra aknával, 2 órával (1 db DN 30 és 1 db DN 25) 8 m D 63 KPE vezeték; Tűzi
vízvezeték D 63 KPE 81 m; Ivóvíz vezeték D 40 KPE 80 m; Védőcső D 90 KPE csőből 8 m, D 110 KPE 14 m; D 100 KG PVC csat. 20 m;
D 150 KG PVC csat. 248+119 = 367 m; D 200 KG PVC csat. 144 m; Az épületegyüttes elektromos hálózatának, valamint
épületgépészeti rendszerének teljes rekonstrukciója is megvalósul.
A teljes közbeszerzési mennyiséget a műszaki dokumentumokból ismerhetik meg!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1. szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap) 10
2 M.2.2. szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap) 10
3 Ajánlatkérő által előírt 24 hónap kötelező jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása (min 0 hónap, max 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00107
II.2.9) További információ:
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00107 azonosító számú projekt keretében a Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13091 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lenti V.M.Á. Iskola Infrastrukturális fejlesztés_3
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1356153609
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontás, építőanyagok újrahasznosítása részfeladatai
Akadálymentesítés részfeladatai
Felvonulási létesítmények részfeladatai
Zsaluzás és állványozás részfeladatai
Költségtérítések részfeladatai
Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai
Helyszíni beton és vasbeton munka részfeladatai
Előregyártott szerkezetek részfeladatai
Acélszerkezetek részfeladatai
Ácsmunka részfeladatai
Folytatás VI.1.5.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: 3ZA INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94643701
Postai cím: Ürömi Utca 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26794190241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.5.
Vakolás és rabicolás részfeladatai
Szárazépítés részfeladatai
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzatkészítés részfeladatai
Bádogozás részfeladatai
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai
Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése részfeladatai
Üveges munkák részfeladatai
Felületképzés részfeladatai
Szigetelés részfeladatai
Térburkolat készítése részfeladatai
Közúti jelzőlámpa részfeladatai
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények
Árnyékolás - függöny részfeladatai
Akadálymentes lift szerkezet részfeladatai
Fakivágás részfeladatai
Gázszerelés részfeladatai
Víz-, csatorna szerelés részfeladatai
Központi fűtés szerelés részfeladatai
Szellőzés szerelés részfeladatai
Klíma szerelés részfeladatai
Villamos szerelési munkák részfeladatai
Járulékos ktg részfeladatai
Tűzjelző rendszer részfeladatai
Védőcsövezés, alapszerelés részfeladatai
Behatolásjelző rendszer részfeladatai
Videomegfigyelő, CCTV rendszer részfeladatai
Hangosító rendszer részfeladatai
Dúcolási munkák részfeladatai
Föld és sziklamunka részfeladatai
Csővezetékek, csatornák, műtárgyak részfeladatai
Utak járdák részfeladatai
Falazás és egyéb kőművesmunkák részfeladatai
Fém és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai
Munkavédelmi, munkabiztonsági feladatok ellátása
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges