Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0065/2019
CPV Kód:80521000-2
Ajánlatkérő:Bodroghalom Község Önkormányzata KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA;KAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA;Nagyrozvágy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Bodroghalom, Karcsa, Karos, Nagyrozvágy, Pácin;Bodroghalom, Karcsa, Karos, Nagyrozvágy, Pácin
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság;DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bodroghalom Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46702126
Postai cím: Szabadság Utca 89.
Város: Bodroghalom
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3987
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodroghalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bodroghalom.hu
 
Hivatalos név: KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88044541
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 11.
Város: Karcsa
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3963
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karcsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.karcsa.hu

Hivatalos név: KAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44187066
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Karos
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3962
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodrogkoz.com/karos
A felhasználói oldal címe (URL): www.bodrogkoz.com/karos

Hivatalos név: Nagyrozvágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47574072
Postai cím: Fő Utca 31
Város: Nagyrozvágy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3965
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyrozvagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagyrozvagy.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Bodroghalom Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvény-,képzésszervezés Bodroghalom térségében
Hivatkozási szám: EKR000689922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80521000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
69 rendezvényszervezés, 58 képzés 2 részajánlati körben, 5 önkormányzat részére az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjaiban és a műszaki leírásban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 108458600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Bodroghalom, Karcsa, Karos, Nagyrozvágy, Pácin
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bodroghalom:
1. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programok, Fiatalok közösségépítéséhez kapcsolódó programok
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 125 fő, 25 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 2 óra
A témában megrendezendő rendezvények között gyermek és családi nap. Témakörök között családi életre nevelés.
2. A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok
Mennyisége: 4 alkalom
Résztvevők száma: 160 fő, 40 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 2 óra
Témakörök között egészséges életmód, sportnap.
3. Közösségfejlesztési programok, a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok
Mennyisége: 4 alkalom
Résztvevők száma: 140 fő, 35 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 3 óra
Témakörök között sportnap.
Karcsa:
1. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programok, Fiatalok közösségépítéséhez kapcsolódó programok
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 200 fő, 40 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 2 óra
Témakörök között családi életre nevelés.
2. A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 250 fő, 50 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 2 óra
3. Közösségfejlesztési programok, A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok
Mennyisége: 4 alkalom
Résztvevők száma: 180 fő, 45 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 3 óra
Karos:
1. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programok, Fiatalok közösségépítéséhez kapcsolódó programok
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 50 fő, 10 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 2 óra
Témakörök között családi életre nevelés.
2. A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 75 fő, 15 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 2 óra
3. Közösségfejlesztési programok, A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok
Mennyisége: 4 alkalom
Résztvevők száma: 44 fő, 11 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 3 óra
Nagyrozvágy:
1. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programok, Fiatalok közösségépítéséhez kapcsolódó programok
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 100 fő, 20 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 2 óra
A témában megrendezendő rendezvények között gyermek és családi nap. Témakörök között családi életre nevelés.
2. A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 65 fő, 13 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 2 óra
3. Közösségfejlesztési programok, A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok
Mennyisége: 4 alkalom
Résztvevők száma: 52 fő, 13 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 3 óra
Pácin:
1. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programok, Fiatalok közösségépítéséhez kapcsolódó programok
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 165 fő, 33 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 2 óra
A témában megrendezendő rendezvények között gyermek és családi nap. Témakörök között családi életre nevelés.
2. A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 175 fő, 35 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 2 óra
3. Közösségfejlesztési programok, A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok
Mennyisége: 4 alkalom
Résztvevők száma: 132 fő, 33 fő/alkalom
Időtartam / alkalom: 3 óra
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Összesített többletreferenciák száma (db) 15
2 3. Szakember többlettapasztalata (hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00005
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Képzések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80521000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Bodroghalom, Karcsa, Karos, Nagyrozvágy, Pácin
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzések időtartama: 30 órás képzések, alkalmanként 3 nap, 10 óra/képzési nap.
Bodroghalom:
1. Mentorok és közösségszervezők képzése
Mennyisége: 4 alkalom
Résztvevők száma: 12 fő
Főbb témák: Folyamattervezési/folyamaturalási gyakorlatok, munkafolyamatok sztenderdizálása, munkaköri elemzések készítése, munkaköri leírás formai és tartalmi elemeinek összeállítása, szolgáltatásfejlesztés kreatív módszerekkel, kommunikációs kompetenciák fejlesztése, meglévő szolgáltatások fejlesztése új módszerek elsajátításán keresztül, stratégiaalkotás, facilitátori készségek fejlesztése, együttműködés fejlesztés, problémamegoldás fejlesztése, konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia fejlesztése, non verbális kommunikáció, érvelés, meggyőzés, prezentációtechnika.
2. Foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztése képzés, egyéni fejlesztési terv alapján
Mennyisége: 2 alkalommal (a 20 és 13 fős csoportnak), 3 alkalommal (a 15 fős csoportnak)
Résztvevők száma: 48 fő: 20, 15 és 13 fős bontásban
Főbb témák: Egyéni kompetencia felmérések, kompetencia térképek készítése, együttműködés-fejlesztés, kommunikációs tréning, asszertív kommunikáció, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés.
3. Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató képzés, nem egyéni fejlesztési terv alapján
Mennyisége: 4 alkalom
Résztvevők száma: 60 fő: 15 fős bontásban
Karcsa:
1. Foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztése képzés
Mennyisége: 8 alkalom (minden csoportnak 2 képzés)
Résztvevők száma: 65 fő: 1x20 és 3x15 fős bontásban
Főbb témák: Egyéni kompetencia felmérések, kompetencia térképek készítése, együttműködés-fejlesztés, kommunikációs tréning, asszertív kommunikáció, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés.
2. Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató képzés, nem egyéni fejlesztési terv alapján
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 80 fő: 1x20 és 4x15 fős csoportokban
Karos:
1. Foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztése képzés, egyéni fejlesztési terv alapján
Mennyisége: 8 alkalom (minden csoportnak 4 képzés)
Résztvevők száma: 20 fő: 2x10 fős bontásban
Főbb témák: Egyéni kompetencia felmérések, kompetencia térképek készítése, együttműködés-fejlesztés, kommunikációs tréning, asszertív kommunikáció, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés.
2. Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató képzés, nem egyéni fejlesztési terv alapján
Mennyisége: 2 alkalom
Résztvevők száma: 24 fő: 2x12 fős bontásban
Nagyrozvágy:
1. Foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztése képzés, egyéni fejlesztési terv alapján
Mennyisége: 5 alkalom
Résztvevők száma: 25 fő: 10 és 15 fős bontásban (a 10 fős csoportnak 2 alkalommal, 15 fős csoportnak 3 alkalommal)
Főbb témák: Egyéni kompetencia felmérések, kompetencia térképek készítése, együttműködés-fejlesztés, kommunikációs tréning, asszertív kommunikáció, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés.
2. Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató képzés, nem egyéni fejlesztési terv alapján
Mennyisége: 2 alkalom
Résztvevők száma: 30 fő: 2x15 fős bontásban
Pácin:
1. Foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztése képzés, egyéni fejlesztési terv alapján
Mennyisége: 9 alkalom
Résztvevők száma: 50 fő: 1x20 fős és 2x15 fős bontásban (a 20 fős csoportnak 2 alkalommal, 1x15 fős csoportnak 3 alkalommal és 1x15 fős csoportnak 4 alkalommal)
Főbb témák: Egyéni kompetencia felmérések, kompetencia térképek készítése, együttműködés-fejlesztés, kommunikációs tréning, asszertív kommunikáció, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés.
2. Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató képzés, nem egyéni fejlesztési terv alapján
Mennyisége: 4 alkalom
Résztvevők száma: 65 fő: 3x15 és 1x20 fős bontásban
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Összesített többletreferenciák száma (db) 15
2 3. Szakember többlettapasztalata (hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00005
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Rendezvényszervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 20/3380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39356446
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38642600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: előadó, technikai berendezések, catering
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Képzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 20/3380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74590380
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69816000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: oktatók, technikai berendezés, catering
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges