Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.01.14.
Iktatószám:0157/2021
CPV Kód:45234100-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU120, HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft.;Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
Telefon: +361-802-57-69
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 436-8560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási Szerződés keretében Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.08)”.
Hivatkozási szám: Hivatkozási szám: V040.08
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási Szerződés keretében Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.08)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213321-9
További tárgyak:45233144-0
45234116-2
45234115-5
45234160-5
45231400-9
45317000-2
71540000-5
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Százhalombatta - Ercsi elágazás vasúti vonalszakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Százhalombatta (bez.) - Ercsi-elágazás (bez.) 15,70 km hosszú vasúti vonalszakasz (219+00 - 376+00 hm sz. között) Százhalombatta állomás átépítése, új nyíltvonali vágányok építése, a meglévő vágányhálózatba Ercsi-elágazásnál becsatlakozva v = 120/160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.
120/160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 15,70 pályakm hosszon. Százhalombatta vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Vonali műtárgyak építése. Külön szintű vasúti-közúti keresztezések kialakítása. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátásés felsővezetéki rendszer építése és átépítése. P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon.
Főbb mennyiségek:
- Hézagnélküli vágány al-és felépítményének építése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Százhalombatta - Ercsi-elágazás nyíltvonali vonalszakaszon: ~21 vkm,
- Állomási átmenő fővágányok és nyíltvonali vágányok átépítése al - és felépítménnyel: 15,3 vkm,
- Állomási mellékvágányok al-és felépítményének átépítése ~2,1 vkm,
- Vasúti műtárgyak: 11 db kerethíd építése, 1 db kerethíd felújítása, 1 db vb lemezhíd felújítása,
- Szent László patak feletti tartóbetétes vb műtárgy bontása és új építése,
- Peronaluljáró építése: 1 db,
- Közúti felüljáró építése: 4 db,
- Közúti aluljáró építése: 2 db,
- Közúti aluljáró bontása: 1 db,
- Támfal építése: 1 db,
- Százhalombatta állomás átépítése során 27 csoport új kitérő beépítése Ercsi-elágazás átépítése során 9 csoport új kitérő beépítése,
- Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 36 csoport kitérőben,,ó
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~44 km,
- Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 16,5 km,
- A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Százhalombatta állomáson 22 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó függéses biztosító berendezés,
- Vasúti térvilágítás kiépítése 2 különálló helyszínen,
- Esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése: 3 db,
- Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- Projekt során a módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódó szakág esetén,
- Építési engedélyek módosítása, megszerzése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlattétel nem megengedett az alábbiakra tekintettel: A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF projekt azonosító: 2015-HU-TM-0003-M; CEF/203-9/2017-NFM_SZERZ (feltételes közbeszerzés)

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 250 - 526440

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500012019 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés keretében Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya éskapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.08)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csaba u. 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 48 908 290 221 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 3.számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma 2020. december 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213321-9
További tárgyak:45233144-0
45234116-2
45234115-5
45234160-5
45231400-9
45317000-2
71540000-5
71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Százhalombatta - Ercsi elágazás vasúti vonalszakasz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Százhalombatta (bez.) - Ercsi-elágazás (bez.) 15,70 km hosszú vasúti vonalszakasz (219+00 - 376+00 hmsz. között) Százhalombatta állomás átépítése, új nyíltvonali vágányok építése, a meglévő vágányhálózatbaErcsi-elágazásnál becsatlakozva v = 120/160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.
120/160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 15,70 pályakmhosszon. Százhalombatta vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése,aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Vonali műtárgyak építése.Külön szintű vasúti-közúti keresztezések kialakítása. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátásés felsővezetéki rendszer építése és átépítése. P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és kábelhálózatkiépítése az állomásokon.
Főbb mennyiségek:
- Hézagnélküli vágány al-és felépítményének építése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjalSzázhalombatta - Ercsi-elágazás nyíltvonali vonalszakaszon: ~21 vkm,
- Állomási átmenő fővágányok és nyíltvonali vágányok átépítése al- és felépítménnyel: 15,3 vkm,
- Állomási mellékvágányok al-és felépítményének átépítése ~2,1 vkm,
- Vasúti műtárgyak: 11 db kerethíd építése, 1 db vb lemezhíd felújítása,
- Szent László patak feletti tartóbetétes vb műtárgy bontása és új építése,
- Peronaluljáró építése: 1 db,
- Közúti felüljáró építése: 4 db,- Közúti aluljáró építése: 2 db,
- Közúti aluljáró tömedékelése: 1 db,
- Támfal építése: 1 db,
- Százhalombatta állomás átépítése során 27 csoport új kitérő beépítése Ercsi-elágazás átépítése során 9csoport új kitérő beépítése,
- Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 36 csoport kitérőben,
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~44 km,
- Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 16,5 km,
- A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Százhalombatta állomáson 22csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó függéses biztosító berendezés,
- Vasúti térvilágítás kiépítése 2 különálló helyszínen,
- Esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése: 3 db,
- Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszakileírásban foglaltak szerint,
- Projekt során a módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódószakág esetén,
- Építési engedélyek módosítása, megszerzése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A részletesmennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlattétel nem megengedett az alábbiakra tekintettel: A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent,amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építésitevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen.Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágakgaranciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és ateljes munkára való egységes rálátást kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 48.914.653.810
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csaba u. 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): III.1.Felek a II. pontban foglalt körülmek miatt megállapodnak,hogy a Szerz 9.1. pontban, valamint a Szerz 10. szmellékletében rögzített 2.sz.résztelj határidő 2021. április 16-ra,a végtelj határidő 2021.június 30-ramódosul.
A Szerz 10. sz. melléklete módosul:2. rész-teljesítés:Százhalombatta(kiz.)-Ercsielágazás(bez.)nyíltvonali vasúti pálya vasúti al- és felépítmény kiépítése; 2021. április 16.; Végteljesítés: A szerződés szerinti valamennyi feladat teljesítése; 2021. június 30.
III.2Felek aII.2-II.4pontjaiban ismertetett körülmények figybevételével megállapodnak , hogy a Szerz mellékletét képező Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott műszaki tartalom helyett a jelen szerződésmódosítás II.2-II.4 pontjaiban ismertetett műszaki tartalom kerül megvalósításra.
III.3A jelen szerződésmódosítás II.2-II.4 pontjaiban ismertetett műszaki tartalomváltozásokra tekintettel Felek megállapodnak,hogy szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói Díjat a Tartalékkeret maradványértékéből és a Támogatási Szerződés rendelkezésre álló szabad keret terhére közös megegyezéssel nettó 340.183.766,- Ft.,- Ft összeggel megemelik és ezzel összefüggben a Szerz 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.1 A Vállalkozó a hiánytalan,a jelen Szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabványok által előírt minőségi követelményeknek megfelelő teljesítésért az alábbi vállalkozói Díjra (átalánydíj) jogosult. Vállalkozói Díj,mint átalánydíj összege:48.914.653.810,Ft,azaz negyvennyolcmilliárd-kilencszáztizennégymillió-hatszázötvenháromezer-nyolcszáztíz forint+ÁFA (tartalékkeret nélkül).”
III.4. Felek megállapodnak továbbá, hogy a Szerz 4.3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.3.1A Tartalékkeret összege: 298.751.440,-Ft, azaz kettőszázkilencvennyolcmillió-hétszázötvenegyezer-négyszáznegyven forint (tartalékkerettel növelt Vállalkozói díj: 49.213.405.250,- Ft).”
III.5. Felek megállapodnak, hogy a Szerz 8.1.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.1.1 A Teljesítési Biztosíték mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj5(öt)%-a,2.445.732.691.,-azaz kettőmilliárd-négyszáznegyvenötmillió-hétszázharminckettőezer-hatszázkilencvenegy forint.”
2.5. Felek megállapodnak, hogy a Szerz 8.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított Vállalkozói Díj 5%-a,2.445.732.691.,azaz kettőmilliárd-négyszáznegyvenötmillió-hétszázharminckettőezer-hatszázkilencvenegy forint,illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 %.”
Indokok:1.Határidőmód:SzBatta 089/8Hrszú terület megszerz elhúzódása,mint előre nem látható körülm ellehetetlenítette A 2. részhidő(19.10.15.)teljesítésÉt,és a 2020.06.30. végteljt.A Szbatta 089/8 Hrsz kialakult munkaterületek átadra r 20.06.30-án került sor,az akadály elhárult.MérnökSZ-P2020/1400/K vélemény elfogadra jav a VK mellékleteként csatolt ütemtervet.Felek Kbt.141(4)bekc)p alapján a 2. sz. résztelj hidőt21.04.16ra,végtelj hidőt 21.06.30ra mód. A telj hidő vonatk a Kbt.141§(4)bekc) p alapján mód a Szerz 2.sz.résztelj és végtelj hidejét. Kbt141§4)bek c) p konj feltételek fennállnak.2.F13 jelű földút nyomvonalán feltárt, a KD geotech állapottól eltérő talajmiatt műsz tartváltozás.Szakvéleményben rögzítetteknek,ill a tervi felülvizsgnak megfel a rézsű állékonys biztosít miatt szükséges a rézsű megerősítése,valamint komplex vízelvezetés kialakít.MérnökSZ-P/2020/1615/K ikt vélemény,a szerzmód 306.612.487Ft jav elfogadra.árszakértő K-40971/2020. vélemény elfogadra jav.3.A szkötést követően ITM általi 19.05.16án tett ell megállap,a projekt előkészkor felhaszn forgalomhoz képest az eltelt időben megvált a forgi áramlások,mivel az ipari park irányába közlekedőkszámamegnőtt.Szabályos áthaladás esetén a gyalogosoknak a vasútállomástól jelentős kerülőt kell tenniük.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ITM19.06.28án a VIF/59159/2019-ITM elrendelte a peronaluljáró ipari park irba tört meghosszabb megterv.MérnökSZ-P/2020/1121/Kvélemény a fdra vonatk pótmunka ért20.089.030Ft jav a Váll díjat 20.089.030Ft össz emel,a tkeret így csökkre kerül.4.Szbatta, Iparos úti felüljáró (B246 j.) műtárgy kapcsán a KDben meghat műsz tart eltérő fd megval miatti műsz tartvált(H2 helyettH3 korlát)MKözút NZrt.,műszeltérési kérelem alapj a kerékpáros járda útpálya f oldalán a 132cmmagas,H3visszatart fokozatú korlát elhelyrevonatk az ÚMSzBizotts által61/2019.(V.20.)szÚBhat az eltérés jóváhagyra került.A műsz változt költsége13.482.249Ftértékben elismerhetők.H2 korlát helyett a H3 feltartóztatási fokozatú rndszr a Kbt141§(2)(3) bek13.482.249Ftellenében.A 2,3,4 pban ism műsztartvált éspótm összefügg Váll díjKbt141§ (2)(3)bekalapján mód.Tárgyiváltsok és a korábbi1.és2. szmódok együttes értéke az eredeti szerz 15 %átsem az uniós értékht nem éri el,nem vált meg a szerz áltjellegés illeszk a szerzjellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 48.574.470.044 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 48.914.653.810 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben