Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0384/2019
CPV Kód:37520000-9
Ajánlatkérő:Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PromoBox Reklámügynöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76015216
Postai cím: Gellérthegy Utca 30-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Madarászné Róna Eszter
Telefon: +36 17951406
E-mail: eszter.rona.madaraszne@bgazrt.hu
Fax: +36 17951406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bgazrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bgazrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ajándékcsomagok összeállítása és szállítása
Hivatkozási szám: EKR000528182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37520000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajándékcsomagok összeállítása és leszállítása a ”2018 a külhoni magyar családok éve” program keretében” az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségben és helyszínekre.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 120000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ajándékcsomagok összeállítása és szállítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39511000-7
További tárgyak:37520000-9
39514100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) által a műszaki leírásban és a VI.4.3. pontban meghatározott termékekből (terméklista) álló, AK által a terméklista szerint meghatározott tartalmú és összetételű ajándékcsomagok összeállítása, és ezen ajándékcsomagok leszállítása az AK által meghatározott helyszínekre, az AK egyedi megrendelései alapján.
Az egyedileg megrendelhető termékek bemutatását, leírását AK a műszaki leírásban határozza meg részletesen. A terméklista tartalmaz baba-/gyermekruházati, baba-/gyermekápolási, baba-/gyermekjáték baba-/gyermek egészségügyi termékeket egyaránt.
Ajánlattevőknek (AT) a terméklista szerinti termékeket kell beárazniuk. AK a terméklista szerinti termékekből álló ajándékcsomagokat a szerződés időtartama alatt egyedi megrendelésekkel rendeli meg. Az egyedi megrendeléseket AK a rendelkezésére álló bruttó 120.000.000,- Ft (azaz százhúszmillió forint) keretösszeg terhére hívja le. AK az egyedi megrendelésekben határozza meg az ajándékcsomagok számát, azok pontos – terméklista szerinti - összetételét, és a lehetséges szállítási helyszínek közül a konkrét szállítási helyszíneket.
AK kb. 6000 ajándékcsomag megrendelését tervezi a szerződés időtartama alatt. 1 db ajándékcsomag kb. 5 db terméket fog tartalmazni. (A termékek szerződés alatti várható összszáma: kb. 30.000 db)
AK a terméklista alapján összeállított ajándékcsomagokra vonatkozó egyedi megrendeléseket ad a nyertes ajánlattevőnek. A nyertes ajánlattevő az egyedi megrendelések leadását követően köteles egy mintacsomagot összeállítani és Ajánlatkérőnek jóváhagyásra bemutatni.
Az egyedileg megrendelt – a terméklista alapján összeállított - ajándékcsomagokat a szállítás előtt zárható nylon csomagolással (fóliázás) kell ellátni. A nyertes ajánlattevőnek az ajándékcsomagokhoz megfelelő méretű papírzacskót/táskát kell biztosítania, amelyekben el kell helyezni a becsomagolt ajándékcsomagokat. A papírzacskót/táskát nemzeti színű zsinór füllel kell ellátni. A papírzacskónak/táskának olyan méretűnek kell lennie, amelyben az egyedi megrendelés szerinti termékekből álló ajándékcsomag elfér.
A nyertes ajánlattevőnek az ajándékcsomagokat és az ajándékcsomagok csomagolására szolgáló papírzacskókat/táskákat kell az egyedi megrendelés szerinti helyszínekre leszállítani. A nyertes ajánlattevőnek a papírzacskókon/táskákon fel kell tüntetni (matricázás, logózás) az AK által rendelkezésre bocsátott logókat (3 db logó, színesben, 4 színben nyomva).
A logókat Ajánlatkérő a szerződéskötéskor bocsátja szerkeszthető, vektoros formában a nyertes ajánlattevő rendelkezésére.
Lehetséges szállítási helyszínek: Szlovákia, Főkonzulátus, Kassa (040 01 Kosice, Hlavná 67.), Szlovákia Nagykövetség, Pozsony (811 02 Bratislava, Nad Lomom 28.), Ukrajna, Főkonzulátus, Ungvár (88000, Ungvár, Pravoszláv rkp. 12.), Ukrajna, Konzulátus, Beregszász (90200 Beregszász, Bogdán Hmelynickij u.53.), Románia, Főkonzulátus, Csíkszereda (530210 Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 45.), Románia, Főkonzulátus, Kolozsvár (400113 Kolozsvár, Főtér 23. (Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 23.), Szerbia, Főkonzulátus, Szabadka (Dure Dakovica u. 1 - 3. Szabadka (Subotica), 24000 Szerbia).
A részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező jótállási időn felüli többlet jótállás (hónapokban) 16
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 84
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő (AK) a Kbt 75.§(2) bek. e) pontját nem alkalmazza. A Kbt. 27.§(3)bek. alapján a 14/2016.(V.25.) MvM rendelet 6.§(7)bek. alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs – 00356. AK a 424/2017(XII.19) Kr. szerint jár el.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 162 - 369818
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ajándékcsomagok összeállítása és szállítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PromoBox Reklámügynöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33751151
Postai cím: Kisrókus Utca 39/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: patvaros@promobox.hu
Telefon: +36 703818827
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 120000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajándékcsomagok szállítása, vámkezelése és logisztikai feladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
1.) az eljárás eredményes volt.
2.) a nyertes ajánlattevő adószáma: 12423350-2-41.
3.) ajánlattevők neve, címe, adószáma:
- PromoBox Reklámügynöki Kft. (1024 Budapest, Kisrókus Utca 39/A; 12423350-2-41.)
- Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Zoltán Utca 3.; 10830578-2-41.)
- Gála Kereskedelmi Zrt. (3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu 80.; 10735301-2-05.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)