Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/22
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.01.31.
Iktatószám: 0432/2019
CPV Kód: 45211350-7
Ajánlatkérő: Visznek Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: 3293 Visznek, Szabadság út 61. hrsz.: 485
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Perfect Green House Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Visznek Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36091836
Postai cím: Szabadság Út 63
Város: Visznek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3293
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor János
Telefon: +36 37529002
E-mail: polgarmestervisznek@gmail.com
Fax: +36 37529002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.visznek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő építése Visznek Községben
Hivatkozási szám: EKR000140962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Orvosi rendelő építése Visznek Községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45310000-3
45331000-6
45421100-5
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3293 Visznek, Szabadság út 61. hrsz.: 485
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi mutatók:
312 m2 cserépfedeles tető készítése
128,15 m2 PVC burkolat fektetés
99,8 m bádogozás
21 db fa, belső nyílászáró elhelyezés
16 db kültéri műanyag nyílászáró elhelyezése
432 m2 diszperziós festés
210 m2 homlokzati hőszigetelés
akadálymentes parkoló kialakítása
71 db lámpatest felszerelése előre elkészített tartószerkezetre
98 db fényforrás elhelyezése
26 kW kondenzációs falikazán
251 m horganyzott acél csővezeték
19 db acéllemez lapradiátor
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12577 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Orvosi rendelő építése Visznek Községben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfect Green House Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65515965
Postai cím: Béke utca 14
Város: Kóspallag
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2625
Ország: Magyarország
E-mail: perfectgreenhouse@gmail.com
Telefon: +36 202295597
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46549159
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45310000-3
45331000-6
45421100-5
45442110-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3293 Visznek, Szabadság út 61. hrsz.: 485
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi mutatók:
312 m2 cserépfedeles tető készítése
128,15 m2 PVC burkolat fektetés
99,8 m bádogozás
21 db fa, belső nyílászáró elhelyezés
16 db kültéri műanyag nyílászáró elhelyezése
432 m2 diszperziós festés
210 m2 homlokzati hőszigetelés
akadálymentes parkoló kialakítása
71 db lámpatest felszerelése előre elkészített tartószerkezetre
98 db fényforrás elhelyezése
26 kW kondenzációs falikazán
251 m horganyzott acél csővezeték
19 db acéllemez lapradiátor
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46549159
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfect Green House Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65515965
Postai cím: Béke utca 14
Város: Kóspallag
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2625
Ország: Magyarország
E-mail: perfectgreenhouse@gmail.com
Telefon: +36 202295597
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosul a IV.1. Teljesítési határidő:
Eredeti szöveg:
Szerződő felek a teljesítés határidejét 2018. december 11.-ben határozzák meg. Előteljesítés lehetséges.
Módosított szöveg:
Szerződő felek a teljesítés határidejét 2019. április 30.-ban határozzák meg. Előteljesítés lehetséges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2018. december 3.-i dátummal akadályközlést nyújtott be Megrendelő részére, melyben jelezte, hogy saját érdekkörén kívüli okokból nem tudja a tervezett határidőre teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Az akadályközlés oka, a megrendelt építőanyagok a visszaigazolt határidőre nem érkeztek meg a megnövekedett megrendelések, valamint az anyagmozgatási határidők átütemezése miatt. A szállítások csúszása miatt a munkálatok egy részét a a téli időjárásra tekintettel már nem lehet végezni, ezért a teljesítés határidejét összességében 4,5 hónappal meghosszabbítani szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46549159 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46549159 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben