Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/13
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.01.20.
Iktatószám: 0465/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kárpát-medencei Teniszakadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 4496 SZABOLCSVERESMART, 0132/5 HRSZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KERMI-SZOLG Kft
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kárpát-medencei Teniszakadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23685505
Postai cím: Luther Utca 5. fszt. 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikucza Tamás
Telefon: +36 303370494
E-mail: teniszakademiakft@gmail.com
Fax: +36 303370494
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Klubépület építése
Hivatkozási szám: EKR000949952020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ingatlanra egy klubépület kerülne elhelyezésre, melyben a megrendelő igényeit figyelembe véve lennének
kialakítva a kívánt funkciók és az ezeket kiszolgáló helyiségek.
A tervezés során az OTÉK előírásait figyelembe kell venni, illetve be kell tartani.
Jelenleg az ingatlan közművekkel ellátott, azaz víz, gáz és villamos energia ellátás mérőórákon
keresztül biztosított. Az ingatlanon egy kivitelezés alatt álló épület található.
Az építési helyszín, műemlékvédelmi besorolással nem rendelkezik.
Az épület biztonságos és funkcionális használata nem igényel rendhagyó feltételeket.
alapozás: A falazat alatt vasbeton síkalapozás készül.
Tartószerkezeti tervek szerint.
felmenő teherhordó szerkezetek: Hagyományos kerámia falazóblokkal készült
teherhordó falazat, tartószerkezeti terveknek
megfelelően.
áthidalások: A nyílászárók felett kerámia köpenyes vasbeton
áthidaló, illetve monolit vasbeton áthidaló készül.
födém: Felületkezelt teherhordó acél gerendázatra
ültetett, teherhordó acél trapézlemez födém.
kémény: Rendszerelvűen kialakított, kémény szerkezet,
részletes leírását az épületgépészeti tervfejezet
tartalmazza.
homlokzati nyílászárók: Fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű
nyílászárók.
tetőfedés: Kiegészítő mechanikai rögzítéssel rögzített PVC
csapadékvíz elleni szigetelés.
padlóburkolatok: A vizeshelyiségekben csúszásmentes kerámia
padlóburkolat készül. Ezen kívül kerámia, illetve
laminált padló burkolat kerül elhelyezésre az
alaprajzon feltüntetett pozíciókban.
belső felületképzések: A vizes helyiségekben kerámia falburkolat készül.
A többi felületen többrétegű festés kerül
kivitelezésre.
homlokzat: Vakolt felület, dörzsölt felületképzéssel, a
homlokzaton feltüntetett színekben.
bádogos szerkezetek: Horganyzott acél csapadékvíz elvezető rendszer
fűtés: Gépészeti tervfejezet szerint.
vízellátás: Meglévő utcai nyomóvezetékről, vízmérőn
keresztül.
elektromos energia ellátás: Meglévő utcai vezetékről, földkábelen vezetve,
elektromos mérőszekrényen keresztül.
Épületvillamossági szabványok szerint. A tervezett
épületek villamos energia felvétele nem haladja
meg a 7kW értéket.
Az épület alapterülete összesen 456,94 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 124420593 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Klubépület építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4496 SZABOLCSVERESMART, 0132/5 HRSZ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanra egy klubépület kerülne elhelyezésre, melyben a megrendelő igényeit figyelembe véve lennének
kialakítva a kívánt funkciók és az ezeket kiszolgáló helyiségek.
A tervezés során az OTÉK előírásait figyelembe kell venni, illetve be kell tartani.
Jelenleg az ingatlan közművekkel ellátott, azaz víz, gáz és villamos energia ellátás mérőórákon
keresztül biztosított. Az ingatlanon egy kivitelezés alatt álló épület található.
Az építési helyszín, műemlékvédelmi besorolással nem rendelkezik.
Az épület biztonságos és funkcionális használata nem igényel rendhagyó feltételeket.
alapozás: A falazat alatt vasbeton síkalapozás készül.
Tartószerkezeti tervek szerint.
felmenő teherhordó szerkezetek: Hagyományos kerámia falazóblokkal készült
teherhordó falazat, tartószerkezeti terveknek
megfelelően.
áthidalások: A nyílászárók felett kerámia köpenyes vasbeton
áthidaló, illetve monolit vasbeton áthidaló készül.
födém: Felületkezelt teherhordó acél gerendázatra
ültetett, teherhordó acél trapézlemez födém.
kémény: Rendszerelvűen kialakított, kémény szerkezet,
részletes leírását az épületgépészeti tervfejezet
tartalmazza.
homlokzati nyílászárók: Fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű
nyílászárók.
tetőfedés: Kiegészítő mechanikai rögzítéssel rögzített PVC
csapadékvíz elleni szigetelés.
padlóburkolatok: A vizeshelyiségekben csúszásmentes kerámia
padlóburkolat készül. Ezen kívül kerámia, illetve
laminált padló burkolat kerül elhelyezésre az
alaprajzon feltüntetett pozíciókban.
belső felületképzések: A vizes helyiségekben kerámia falburkolat készül.
A többi felületen többrétegű festés kerül
kivitelezésre.
homlokzat: Vakolt felület, dörzsölt felületképzéssel, a
homlokzaton feltüntetett színekben.
bádogos szerkezetek: Horganyzott acél csapadékvíz elvezető rendszer
fűtés: Gépészeti tervfejezet szerint.
vízellátás: Meglévő utcai nyomóvezetékről, vízmérőn
keresztül.
elektromos energia ellátás: Meglévő utcai vezetékről, földkábelen vezetve,
elektromos mérőszekrényen keresztül.
Épületvillamossági szabványok szerint. A tervezett
épületek villamos energia felvétele nem haladja
meg a 7kW értéket.
Az épület alapterülete összesen 456,94 m2
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont M.2.1. szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 Teljesítésbe bevont M.2.2. szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 Teljesítésbe bevont M.2.3. szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. §
37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: árazott tételes költségvetés. A
szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után. A II.2.5. értékelési szempontok esetében (szakmai
többlettapasztalat) a párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi
figyelembe. Szakmai tapasztalat esetében csak egész szám ajánlható meg. Az ajánlatok
értékelési, bírálati szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a legjobb ár-érték
arány. A kiosztható értékelési pontszám: 0-100. A ponthatárok közötti pontszám megadásának
módszere: Az ajánlati ár esetében fordított arányosítással történik a pontszámok kiosztása:
mivel a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. - alapján.). A szakmai többlettapasztalat értékelési szempont esetében ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívás M.2.1), M.2.2.). M.2.3.) pontok (alkalmassági feltétel) szerinti szakember tapasztalatát
értékeli, mely során egyenes arányosítással történik a pontszám kiosztása: a szakember
esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár)
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
egyeneses arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. - alapján.). Az értékelési módszerre vonatkozó részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18821 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Klubépület építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Arany János Utca 7. 1. em. 113.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kermiszolgkft@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26161136215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124420593
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bátor Tüzép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70363410
Postai cím: Pócsi Út 128
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23363298215

Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Arany János Utca 7. 1. em. 113.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26161136215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges