Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/14
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.01.21.
Iktatószám: 0495/2021
CPV Kód: 80400000-8
Ajánlatkérő: Tatabányai Tankerületi Központ Esztergomi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyei (2800 Tatabánya, Győri út 29. vagy 2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabányai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55858515
Postai cím: Győri Út 29.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Roncz Kata
Telefon: +36 34795263
E-mail: kata.roncz@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/tatabanya
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Esztergomi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17320366
Postai cím: Lőrinc Utca 7
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Muszela Szabolcs
Telefon: +36 33795202
E-mail: daniel.koppandi@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kk.gov.hu/esztergom
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „képzések megszervezése és lebonyolítása”
Hivatkozási szám: EKR000472162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gyermek idegrendszer mozgásos érzékszervi fejleszt
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyei (2800 Tatabánya, Győri út 29. vagy 2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére
Összes mennyiség (fő): 18
Tatabányai Tankerületi Központ által megrendelésre kerülő létszám (fő): 8
Esztergomi Tankerületi Központ által megrendelésre kerülő létszám (fő): 10
Az Esztergomi Tankerületi Központ mennyiségi adataival kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján részben feltételes közbeszerzés, azzal, hogy az Esztergomi TK (tov. ETK.), mint ajánlatkérőnek a projektbe történő belépése, ezáltal a TSZ módosítása folyamatban van. Az ETK projektbe történő belépésig a szerződés azon rendelkezései melyek az ETK-ra vonatkoznak, azok az ETK projektbe történő belépésével hatályosulnak (felfüggesztő feltétel). A támogatási igény el nem fogadása miatt a közbeszerzési tárgya szerinti képzések kizárólag a TTK által kerülnek megrendelésre.
A képzések részletes leírását valamint nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/11/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00029

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01826 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: Gyermek idegrendszer mozgásos érzékszervi fejleszt
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28310943
Postai cím: Kossuth L. Utca 62. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: Solymosi.viktor@gmail.com
Telefon: +36 309118896
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2511000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyei (2800 Tatabánya, Győri út 29. vagy 2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére
Összes mennyiség (fő): 18
Tatabányai Tankerületi Központ által megrendelésre kerülő létszám (fő): 8
Esztergomi Tankerületi Központ által megrendelésre kerülő létszám (fő): 10
Az Esztergomi Tankerületi Központ mennyiségi adataival kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján részben feltételes közbeszerzés, azzal, hogy az Esztergomi TK (tov. ETK.), mint ajánlatkérőnek a projektbe történő belépése, ezáltal a TSZ módosítása folyamatban van. Az ETK projektbe történő belépésig a szerződés azon rendelkezései melyek az ETK-ra vonatkoznak, azok az ETK projektbe történő belépésével hatályosulnak (felfüggesztő feltétel). A támogatási igény el nem fogadása miatt a közbeszerzési tárgya szerinti képzések kizárólag a TTK által kerülnek megrendelésre.
A képzések részletes leírását valamint nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/11/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2511000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28310943
Postai cím: Kossuth L. Utca 62. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: Solymosi.viktor@gmail.com
Telefon: +36 309118896
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti rendelkezés:
„2. Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba, és határozott időtartamra jön létre. A szerződés időtartama legkésőbb 2020. december 31. napáig tart. Megbízók kijelentik, hogy az Esztergomi Tankerületi Központ megbízó félnek az EFOP-3.1.6-16-2017-00029 kódszámú, projektbe történő belépése, ezáltal a támogatási szerződés módosítása is folyamatban van. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján jelen szerződés, valamint annak rendelkezései az Esztergomi Tankerületi Központ vonatkozásában abban az esetben lép hatályba amennyiben az Esztergomi Tankerületi Központ belép projektbe. Az Esztergomi Tankerületi Központnak a projektbe történő belépéséről Megbízó a támogatási szerződés módosításának az elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb az 5. munkanapon írásban tájékoztatja Megbízottat.”
Módosított rendelkezés (módosítás vastag, dőlt betűvel, kiemelten szedve)
„2. Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba, és határozott időtartamra jön létre. A szerződés időtartama legkésőbb 2021. március 31. napáig tart. Megbízók kijelentik, hogy az Esztergomi Tankerületi Központ megbízó félnek az EFOP-3.1.6-16-2017-00029 kódszámú, projektbe történő belépése, ezáltal a támogatási szerződés módosítása is folyamatban van. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján jelen szerződés, valamint annak rendelkezései az Esztergomi Tankerületi Központ vonatkozásában abban az esetben lép hatályba amennyiben az Esztergomi Tankerületi Központ belép projektbe. Az Esztergomi Tankerületi Központnak a projektbe történő belépéséről Megbízó a támogatási szerződés módosításának az elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb az 5. munkanapon írásban tájékoztatja Megbízottat.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Magyarország Kormánya (továbbiakban: Kormány) 2020. március 11. napján a koronavírus járvány következményeinek elhárítása érdekében döntött a veszélyhelyzet kihirdetéséről, melynek alapján 2020. március 18. napján hatályba lépett, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2018. (III. 16) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Kormány a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetre való tekintettel, illetve a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelte – többek között - a Magyarországon megtartandó rendezvények tilalmát (továbbiakban: tilalom).

Folytatás a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 2511000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 2511000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A veszélyhelyzet megszüntetése okán 2020. június 18. napján hatályba lépett a 2020. március 11- én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet feloldotta a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott tilalmat azzal, hogy rendszeres zenés, táncos rendezvény továbbra is maximum 500 fő részvételével kerülhet megrendezésre.
A fenti pontokban meghatározott rendelkezésekre, valamint a Kormány döntéseire figyelemmel a szerződés időtartama a veszélyhelyzet idején érvényben lévő korlátozás időtartamával – 2020. március 18. napjától számítottan 2020. június 18. napjáig tartó 3 hónapos időtartammal - hosszabbítható meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben