Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/7
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.01.18.
Iktatószám: 0730/2013
CPV Kód: 45000000-7;45112450-4;71351914-3
Ajánlatkérő: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Teljesítés helye: Bács-Kiskun Megye közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Salisbury Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Intézményfenntartás, vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Postai cím: Deák Ferenc tér 3
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Benyátsné dr. Bombay Annamária
Telefon: 06-76/680-155
E-mail: bombaya@mik.bacskiskun.hu
Fax: 06-76/680-101
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Intézményfenntartás, vagyonkezelés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Régészeti feltárásokhoz szükséges terepi kézi és gépi földmunka, továbbá régészeti szakmai munka ellátása a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet részére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Bács-Kiskun Megye közigazgatási területe
NUTS-kód: HU1
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés régészeti feltárásokhoz szükséges terepi kézi és gépi földmunka, régészeti szakmai munka, továbbá régészeti feltárásokhoz régésztechnikus közreműködésének biztosítására a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet részére.
Régészeti feltárásokhoz szükséges terepi kézi és gépi földmunka, régészeti szakmai munka, továbbá régészeti feltárásokhoz régésztechnikus közreműködésének biztosítása a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet részére.
A vállalkozási keretszerződés alapján az alábbi feladatokat szükséges ellátni:
1.
Régészeti feltárásokhoz szükséges gépi földmunka
Bozót és cserjeírtás
Gépi humuszolás földelhordás nélkül
Gépi humuszolás földelhordással 100 cm mélységig
Gépi humuszolás földelhordással 100 cm mélység után
Tereprendezés tolólapos dózerrel
2.
Régészeti feltárásokhoz szükséges kézi földmunka
Kézi földmunka gyér lelőhelyen
Kézi földmunka normál intenzitású lelőhelyen
Kézi földmunka intenzív lelőhelyen
3.
Régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti szakmai munka
Szakmai munka gyér lelőhelyen
Szakmai munka normál intenzitású lelőhelyen
Szakmai munka intenzív lelőhelyen
4.
Régészeti feltárásokhoz régésztechnikus közreműködésének biztosítása
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45112450-4
71351914-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 134.900.000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) - , -
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
-
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
-

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 122. § (7) bekezdésének a) pontja alapján alkalmazza a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Régészeti feltárásokhoz szükséges gépi földmunka 50
1.1.Alszempont: Bozót és cserjeírtás (Ft/m2) 2
1.2. Alszempont: Gépi humuszolás földelhordás nélkül (Ft/m2) 12
1.3.Alszempont: Gépi humuszolás földelhordással 100cm mélységig (Ft/m2) 18
1.4.Alszempont: Gépi humuszolás földelhordással 100 cm mélység után (FT/m3) 12
1.5. Alszempont: Tereprendezés tolólapos dózerrel (Ft/m3) 6
2. Régészeti feltárásokhoz szükséges kézi földmunka 50
2.1.Alszempont: Kézi földmunka gyér lelőhelyen (Ft/m2) 10
2.2. Alszempont: Kézi földmunka normál intenzítású lelőhelyen (Ft/m2) 25
2.3. Alszempont: Kézi földmunka intenzív lelőhelyen (Ft/m2) 15
3. Régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti szakmai munka 50
3.1.Alszempont: Régészeti szakmai munka gyér lelőhelyen (Ft/m2) 10
3.2. Alszempont: Régészeti szakmai munka normál intenziású lelőhelyen (Ft/m2) 25
3.3. Alszempont: Régészeti szakmai munka intenzív lelőhelyen (Ft/m2) 15
4. Régészeti feltárásokhoz régésztechnikus közreműködésének biztosítása (Ft/óra) 30
5. Késedelmoi kötbér mértéke (Ft/nap) 5
6. Meghiúsulási kötbér mértéke (%) 5
VAGY
  Egyéb:
-
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
-
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés régészeti feltárásokhoz szükséges terepi kézi és gépi földmunka, régészeti szakmai munka, továbbá régészeti feltárásokhoz régésztechnikus közreműködésének biztosítására a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet részére
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
-
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/12/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Salisbury Kft.
Postai cím: Vig u. 57.
Város/Község: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Telefon: +36 304117002
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Fax: +36 19997654
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 134.900.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) - ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 134.900.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) - , -
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 134.900.000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 134.900.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: - VAGY a hónapok száma: -
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): - , - (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
-
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Ásatárs Kft.
Cím:
6000 Kecskemét, Futár u. 12.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 134.900.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Kozma Tibor egyéni vállalkozó (név) 2300 Dabas, Wesswlényi u. 62. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Mészáros és Mészáros Kft. (név) 8086 Felcsút, 0311/5 hrsz. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Salisbury Kft. (név) 2040 Budaörs, Víg u. 57. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Ásatárs Kft. (név) 6000 Kecskemét, Futár u. 12. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
-
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2012/10/31 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási keretszerződés került megkötésre, mely alapján elvégzendő munka értéke legfeljebb nettó 134.900.000.-Ft. A vállalkozó díj a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő árazott mintaköltségvetés alapján készített költségvetés alapján kerül elszámolásra.
A nyertes ajánlattevő, a Salisbury Kft. (2040 Budaörs, Víg u. 57.) által megajánlott ellenszolgáltatás (árazott mintaköltségvetés):
1. Régészeti feltárásokhoz szükséges gépi földmunka
1.1. Bozót és cserje írtás 130.-Ft/m2
1.2. Gépi humuszolás földelhordás nélkül 280.-Ft/m2
1.3. Gépi humuszolás, földelhordással 100 cm mélységig 580.-Ft/m2
1.4. Gépi humuszolás földelhordással 100 cm mélység után 200.-Ft/m3
1.5. Tereprendezés tolólapos dózerrel 100.-Ft/m3
2. Régészeti feltárásokhoz szükséges kézi földmunka
2.1. Kézi földmunka gyér lelőhelyen 800.-Ft/m2
2.2. Kézi földmunka normál intenzitású lelőhelyen 850.-Ft/m2
2.3. Kézi földmunka intenzív lelőhelyen 960.-Ft/m2
3. Régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti szakmai munka
3.1. Régészeti szakmai munka gyér lelőhelyen 300.-Ft/m2
3.2. Régészeti szakmai munka normál intenzitású lelőhelyen 450.-Ft/m2
3.3. Régészeti szakmai munka intenzív lelőhelyen 500.-Ft/m2
4. Régészeti feltárásokhoz régésztechnikus közreműködésének biztosítása 2.100.-Ft/óra
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő, az Ásatárs Kft. (6000 Kecskemét, Futár u. 12.) által megajánlott ellenszolgáltatás (árazott mintaköltségvetés):
1. Régészeti feltárásokhoz szükséges gépi földmunka
1.1. Bozót és cserje írtás 150.-Ft/m2
1.2. Gépi humuszolás földelhordás nélkül 300.-Ft/m2
1.3. Gépi humuszolás, földelhordással 100 cm mélységig 600.-Ft/m2
1.4. Gépi humuszolás földelhordással 100 cm mélység után 250.-Ft/m3
1.5. Tereprendezés tolólapos dózerrel 110.-Ft/m3
2. Régészeti feltárásokhoz szükséges kézi földmunka
2.1. Kézi földmunka gyér lelőhelyen 750.-Ft/m2
2.2. Kézi földmunka normál intenzitású lelőhelyen 900.-Ft/m2
2.3. Kézi földmunka intenzív lelőhelyen 980.-Ft/m2
3. Régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti szakmai munka
3.1. Régészeti szakmai munka gyér lelőhelyen 350.-Ft/m2
3.2. Régészeti szakmai munka normál intenzitású lelőhelyen 500.-Ft/m2
3.3. Régészeti szakmai munka intenzív lelőhelyen 550.-Ft/m2
4. Régészeti feltárásokhoz régésztechnikus közreműködésének biztosítása 2.100.-Ft/óra
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/01/11 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szerevezet
Postai cím: Bethlen krt. 1.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------