Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/14
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.01.21.
Iktatószám:0806/2021
CPV Kód:33600000-6
Ajánlatkérő:Csolnoky Ferenc Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Csolnoky Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91003052
Postai cím: Kórház Utca 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88556209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000516042020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gyógyszerek beszerzése a Csolnoky Ferenc Kórház részére 14, önállóan megajánlható részben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/15 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 023308 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 247 - 610780
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Gyógyszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.
Éves tervezett mennyiségi adatok: ATC kód: B01AB05; hatóanyag: enoxaparin natrium; hatáserősség: 2000 NE, 4000 NE, 6000 NE, 8000 NE, 10000 NE; gyógyszerforma: injekció, kiszerelési egység (tervezett éves mennyiség): 0,2 ml (70 ml), 0,4 ml (4600 ml) 0,6 ml (6750 ml), 0,8 ml (2880 ml),1 ml (600 ml).
Ajánlatkérő a tervezett éves mennyiségre 60%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Helyesen:
Gyógyszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.
Éves tervezett mennyiségi adatok: ATC kód: B01AB05; hatóanyag: enoxaparin natrium; hatáserősség: 2000 NE, 4000 NE, 6000 NE, 8000 NE, 10000 NE; gyógyszerforma: injekció, kiszerelési egység (tervezett éves mennyiség): 0,2 ml (70 ml), 0,4 ml (18 400 ml) 0,6 ml (6750 ml), 0,8 ml (2880 ml),1 ml (600 ml).
Ajánlatkérő a tervezett éves mennyiségre 60%-os lehívási kötelezettséget vállal.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/02/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Ajánlatkérő a vételárat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-
(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, teljesítésigazolás kiállítását követően, szállításonként kiállított számla ellenében, banki átutalással teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalányt fizet. A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a számlázás, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Helyesen:
Ajánlatkérő a vételárat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-
(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, teljesítésigazolás kiállítását követően, szállításonként kiállított számla ellenében, banki átutalással teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalányt fizet. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a számlázás, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/02/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 2 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A megrendelés elektronikus úton történik
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 2 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 2 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A fizetés elektronikus úton történik
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
7. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
8. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni, melyek vonatkozásában EKR Kr. 13.§ (1) szerinti vélelem az irányadó.
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a Kbt. 66.§ (6) bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
10. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
14. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Eladó, ha olyan okból, amiért felelős késedelembe esik a megrendelés teljesítésével (Ptk. 6:186.§), akkor köteles a Vevőnek késedelmi kötbért megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésben meghatározott szállítási határidő esetén az elmulasztott szállítási határidőt követő naptól számítva naptári naponta késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a megrendelés, vagy annak egy részének teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a megrendelés meghiúsult része nettó ellenértékének a 30%-a. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a még le nem szállított mennyiségre számított nettó ellenszolgáltatás, mértéke a kötbéralap 30 %-a. Eladót a szerződés hibás/hiányos teljesítése vonatkozásában kellékszavatosság terheli, amelynek alapján eladó a Ptk. 6:159. §-a alapján köteles eleget tenni.
15. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára, adott hatóanyagra vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
7. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
8. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni, melyek vonatkozásában EKR Kr. 13.§ (1) szerinti vélelem az irányadó.
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a Kbt. 66.§ (6) bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
10. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzés kérelem formanyomtatványának szkennelt példányát (vagy a kérelem xml formátumú elektronikus változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolata) a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
14. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Eladó, ha olyan okból, amiért felelős késedelembe esik a megrendelés teljesítésével (Ptk. 6:186.§), akkor köteles a Vevőnek késedelmi kötbért megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésben meghatározott szállítási határidő esetén az elmulasztott szállítási határidőt követő naptól számítva naptári naponta késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a megrendelés, vagy annak egy részének teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a megrendelés meghiúsult része nettó ellenértékének a 30%-a. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a még le nem szállított mennyiségre számított nettó ellenszolgáltatás, mértéke a kötbéralap 30 %-a. Eladót a szerződés hibás/hiányos teljesítése vonatkozásában kellékszavatosság terheli, amelynek alapján eladó a Ptk. 6:159. §-a alapján köteles eleget tenni.
15. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára, adott hatóanyagra vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) További információk pont folytatása:
16. Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
17. A megajánlott termékek mindegyikének rendelkeznie kell a 2005. évi XCV. törvény és 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), vagy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által kiadott érvényes engedéllyel, vagy ezzel egyenértékű engedéllyel/tanúsítvánnyal. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az Eladó által megajánlott és leszállításra kerülő termékek mindegyike OGYÉI/EMA által törzskönyvezett forgalomba hozatali és hatósági engedéllyel rendelkező termék, melyeket nagykereskedelmi engedély birtokában forgalmaznak. Ajánlatkérő ellenőrzi a megajánlott termékre vonatkozó, 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti érvényes forgalomba hozatali engedélyt, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján. Amennyiben az ott nem található meg, úgy a vonatkozó engedélyt/tanúsítványt Ajánlattevő ajánlatához csatolni köteles.
18. A szállított minőség megőrzési ideje legalább 80%-ának még fenn kell állnia az átadáskor, és a szállítólevélen kötelező feltüntetni a termékek minőség-megőrzési idejét ,
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése és kiszerelési egysége szakmai ajánlatnak minősül. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott kiszereléstől eltér, úgy a megajánlott mennyiségnek is módosulnia kell, hogy az Ajánlatkérő által kért legkisebb egység (ampulla, injekció darab, palack, zsák) mennyiségileg egyezzen.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
21. Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.
22. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.
23. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.
24. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 nap értendő.
25. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354).

Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) További információk pont folytatása:
16. Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
17. A megajánlott termékek mindegyikének rendelkeznie kell a 2005. évi XCV. törvény és 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), vagy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által kiadott érvényes engedéllyel, vagy ezzel egyenértékű engedéllyel/tanúsítvánnyal. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az Eladó által megajánlott és leszállításra kerülő termékek mindegyike OGYÉI/EMA által törzskönyvezett forgalomba hozatali és hatósági engedéllyel rendelkező termék, melyeket nagykereskedelmi engedély birtokában forgalmaznak. Ajánlatkérő ellenőrzi a megajánlott termékre vonatkozó, 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti érvényes forgalomba hozatali engedélyt, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján. Amennyiben az ott nem található meg, úgy a vonatkozó engedélyt/tanúsítványt Ajánlattevő ajánlatához csatolni köteles.
18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevő által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése és kiszerelési egysége szakmai ajánlatnak minősül. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott kiszereléstől eltér, úgy a megajánlott mennyiségnek is módosulnia kell, hogy az Ajánlatkérő által kért legkisebb egység (ampulla, injekció darab, palack, zsák) mennyiségileg egyezzen.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
20. Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.
21. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.
22. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.
23. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 nap értendő.
24. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354).

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a 2021. január 13-án megadott kiegészítő tájékoztatással és a módosító hirdetményben megjelölt változásokkal egyezően a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ