Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/14
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.21.
Iktatószám:0828/2019
CPV Kód:44510000-8
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB), Bázisparancsnokság (Budapest), Központi Élelmezési Anyagraktár (1135 Budapest, Lehel u. 41.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZANOTTI Hungária Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hűtőaggregát beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000585772018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
8 db hűtőaggregát beszerzése
• rendelkezzen 1 kültéri és 1 beltéri egységgel.
• üzemeltethető legyen dízel motorral, és villanymotorral is
• külön kompresszort hajtson meg mindkét motor (villany, dízel).
• dízel üzemmód biztosítása érdekében rendelkezzen egy 90 l-es üzemanyag tartállyal
• A meghibásodások minimalizálása érdekében a beszerzés tárgyát képező eszköz maximum 1 db ékszíjjal rendelkezzen, röpsúlyos kuplung helyett Hardy tárcsa hajtsa a kompresszort.
Teljesítmény:
0 celsius fok: 8700 W – 8900 W között legyen
Hűthető raktér, Ta:30 celsius fok: 0 celsius fok: 48 m3 -52m3 között legyen
Hűthető raktér, Ta:40 celsius fok: -20 celsius fok: 38 m3 -42m3 között legyen
Légszállítás: 4490 m3/h – 4510 m3/h között legyen
Külső egység maximális méretei:
o magasság: 668 mm
o szélesség: 1893 mm
o mélység: 910 mm
Belső egység max. méretei
o magasság: 250 mm
o szélesség: 1228 mm
o mélység: 803 mm
• max 5 fő részére oktatás 1 alkalommal a beszerelés és beüzemelés teljes körű végrehajt.ról
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46950120 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hűtőaggregát beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB), Bázisparancsnokság (Budapest), Központi Élelmezési Anyagraktár (1135 Budapest, Lehel u. 41.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
8 db hűtőaggregát beszerzése.
Általános leírás:
• rendelkezzen egy kültéri és egy beltéri egységgel.
• üzemeltethető legyen dízel motorral, és villanymotorral is
• külön kompresszort hajtson meg mindkét motor (villany, dízel).
• dízel üzemmód biztosítása érdekében rendelkezzen egy 90 l-es üzemanyag tartállyal
• áramkimaradás esetén a villanymotor automatikusan kapcsoljon át dízel üzemmódba
• A meghibásodások minimalizálása érdekében a beszerzés tárgyát képező eszköz maximum 1 db ékszíjjal rendelkezzen, röpsúlyos kuplung helyett Hardy tárcsa hajtsa a kompresszort.
• rendelkezzen automata leolvasztó funkcióval
• képes legyen hűteni és fűteni -20 és +20 celsius fok tartományban
• a kültéri egység teljes burkolatának színe RAL 6031 zöld
• Teljesítmény:
0 celsius fok esetén 8700 W – 8900 W között legyen
Hűthető raktér, Ta:30 celsius fok: 0 celsius fok esetén 48 m3 -52m3 között legyen
Hűthető raktér, Ta:40 celsius fok: -20 celsius fok esetén 38 m3 -42m3 között legyen
Légszállítás: 4490 m3/h – 4510 m3/h között legyen
• 5 plusú 32 amperes csatlakozóval rendelkezzen a villanymotor meghajtása érdekében,
• Külső egység mérete ne haladja meg a
o magasság: 668 mm
o szélesség: 1893 mm
o mélység: 910 mm-t
• Belső egység mérete ne haladja meg a
o magasság: 250 mm
o szélesség: 1228 mm
o mélység: 803 mm-t
• pályázati anyaghoz csatolandó az eszközhöz tartozó részletes alkatrész leírás, robbantott szerkezeti ábrával.
• nyertes ajánlattevő vállalja, hogy az eszközök beszereléséhez, beüzemeléséhez szükséges dokumentációt biztosítja, a Magyar Honvédség kijelölt szakállománya részére (maximum 5 fő) oktatást tart 1 alkalommal a beszerelés és beüzemelés teljes körű végrehajtásáról. A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy az oktatáson résztvevő állomány által végrehajtott beszerelést és beüzemelést egyenértékűnek tekinti a saját állományával végrehajtott beszereléssel és beüzemeléssel, ezáltal a garanciavállalását ezen eszközökre is fenntartja.
A részletes leírást és követelményrendszert a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 2. sz. mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (a kötelező 12 hónapon felül, további min. 0 hónap, max. további 48 hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összár, HUF) Súlyszám - 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9-44/LK/KBT/636/2018-01-1HA Rész száma: Elnevezés: Hűtőaggregát beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZANOTTI Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35573270
Postai cím: Naplás Út 16
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
E-mail: keri.jozsef@zanotti.hu
Telefon: +36 706652092
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23424771213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45592120
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46950120
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Hűtőaggregát külső burkolatának festése a megadott színre, ISO 9001 minősítés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZANOTTI Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35573270
Postai cím: Naplás Út 16
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23424771213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Beszerzés azonosító: 9-44/LK/KBT/636/2018
A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges